தொடர்ந்து வாசிக்கவும்

தமிழ்நாட்டின் சிறந்த எழுத்தாளர்களின் கற்பனை படைப்புகளை இங்கே சிறு அத்தியாயங்களில் படிக்கலாம். புதிய அத்தியாயங்கள் வெளிவருவதால், அது தொடர்பான அறிவிப்புகள் உடனடியாக உங்களுக்கு வரும்.

சேர்ந்து வாசிப்போம்

வாசித்தவற்றை சக வாசகர்கள், எழுத்தாளர்களுடன் சேர்ந்து விவாதிப்போம்.

நீங்களும் எழுதலாம்

எங்கள் தளத்தில் தொடர்ந்து எழுதுங்கள். ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்தி வாசிக்கும் ரசிகர்களை சென்றடையுங்கள். அவர்களிடையே ஒரு வாசகர் வட்டத்தை உருவாக்குவதோடு, உங்கள் எழுத்துக்கான சன்மானத்தையும் நீங்கள் பெறலாம்.

எழுத 'கிளிக்' செய்யவும்

சரித்திரம், சமூகம், காதல், மர்மம், அமானுஷ்யம், நகைச்சுவை, நாட்டு நடப்பு என்று அனைத்துமே நிரம்பிய தளம் இது.

ஏராளமான அத்தியாயங்களையும் வளர்ந்து கொண்டே செல்லும் தொடர்களையும் கொண்ட BYNGE APP, தினமும் உங்கள் அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும், மன சாந்தி தரும், உற்சாகம் அடைய வைக்கும்.