அலை ஓசை - பாகம் 1 - பூகம்பம்

By கல்கி 17,358 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded34 அத்தியாயங்கள்
லலிதாவும் அவள் அத்தை மகள் சீதாவும் நெருங்கிய தோழிகள். நல்ல வேலையில் இருக்கும் ராகவன், தாரிணியைக் காதலிக்கிறான். ஆனால், அது கைகூடவில்லை. லலிதாவைப் பெண் பார்க்க வரும் ராகவன், சீதாவை விரும்பி மணம் செய்துகொள்கிறான். லலிதாவின் அண்ணன் சூர்யா காங்கிரஸ்காரன். அவன் தாரிணியை ஒரு காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் சந்திக்கிறான். இருவரும் நெருங்குகிறார்கள். தாரிணியை மீண்டும் சந்திக்கும் ராகவன் அவளையும் மணக்க விரும்புகிறான். தாரிணி அவனை நிராகரிக்கிறாள். சீதா - ராகவன் வாழ்க்கை பரஸ்பர சந்தேகத்தால் நரகம் ஆகிறது. சில அதிசய தற்செயல் நிகழ்ச்சிகளால் சீதா - ராகவன் பிரிகிறார்கள், பிறகு சேர்கிறார்கள். இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவின்போது சீதா, பாகிஸ்தான் பக்கம் மாட்டிக்கொள்கிறாள். தாரிணி தன் சொந்த அக்கா என்று அவளுக்குத் தெரிய வருகிறது. பல துன்பங்களுக்குப் பின்னால் ராகவனின் மடியில் அவள் இறக்கிறாள். தாரிணி கை இழந்தும் கண்ணிழந்தும் கோரமான உருவத்தோடு இருந்தாலும், சீதாவின் இறுதி ஆசைப்படி ராகவனும் அவளும் மணந்துகொள்கிறார்கள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijayalakshmi Palanikumar"

thirukalgiavargalinathmavirkkuanbanavanakkam

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Thangam Dharmaraj"

திரு. கல்கி அவர்களின் கதை என்றால் சும்மாவா?!!! நம்மையெல்லாம் 1934 ஆம் ஆண்ட...Read more

"SS Renuka"

பாகம் 1 சுகமான முடிவு.

4 Mins 2.42k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 988 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 807 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 676 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 688 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 637 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 650 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 459 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
3 Mins 427 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
6 Mins 427 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
5 Mins 402 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
5 Mins 393 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
9 Mins 383 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
4 Mins 373 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
4 Mins 371 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
5 Mins 403 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
4 Mins 361 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
5 Mins 372 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
5 Mins 370 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
5 Mins 353 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
5 Mins 335 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
5 Mins 325 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 333 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
4 Mins 371 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
4 Mins 344 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
6 Mins 346 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
4 Mins 340 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
3 Mins 344 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
5 Mins 356 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
7 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
5 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
6 Mins 681 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்