வல்லிக்கண்ணன் கதைகள் - பாகம் 1

By வல்லிக்கண்ணன் 12,808 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded21 அத்தியாயங்கள்
மனிதர்களின் விதவிதமான உணர்ச்சி நாடகங்களையும், உளப் போராட்டங்களையும் எடுத்துக்காட்டும் கண்ணாடிகளாக இருக்கின்றன இந்தக் கதைகள். வல்லிக்கண்ணனின் சிறந்த கதைகளின் தொகுப்பு இது. காதல், வலி, குரோதம் என அனைத்தும் நிரம்பிய அழகுப் பெட்டகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaya Preethi"

full story?

"arun priya"

மிகவும் இயல்பான படைப்பு. இவரது எளிமையான மொழியும், ஈர்ப்பும் சிறப்பு.Read more

"Velanganni Velu"

நிச்சயமாக எல்லா கதைகளையும் படிக்க ஆசைRead more

"Subramanian Nadar"

சிறந்த கதைகள்

5 Mins 4.36k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-03-2021
4 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-03-2021
7 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-03-2021
6 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 17-06-2021
3 Mins 613 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-06-2021
5 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 17-06-2021
4 Mins 371 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-06-2021
4 Mins 340 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 17-06-2021
4 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 17-06-2021
5 Mins 275 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 17-06-2021
5 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 17-06-2021
6 Mins 188 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-06-2021
5 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 17-06-2021
4 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-06-2021
7 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-06-2021
7 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 17-06-2021
11 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 17-06-2021
8 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 17-06-2021
4 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 17-06-2021
7 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-06-2021
9 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்