பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 3

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 16,436 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (8 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded51 அத்தியாயங்கள்
இளவரசி லலிதா குமாரி தேவியைப் பார்க்க தாசிப் பெண்களுடன் பூனாவுக்குச் செல்லும் கலியாணசுந்தரம், வழியில் கோலாப்பூர் என்ற இடத்தில் தங்குகிறான். அப்போது, இளவரசிக்கு எதிராக எவ்வித சதியும் செய்ய வேண்டாம் என்று தாசிப் பெண்களிடம் கூறுகிறான். ஆனால், அப்பெண்கள் அதைப் பெரிதுபடுத்தவில்லை. இந்நிலையில் கலியாணசுந்தரம் திடீரெனக் கைது செய்யப்பட்டு ரகசிய சிறையில் அடைக்கப்படுகிறான். சில நாட்களுக்குப் பிறகு கலியாணசுந்தரத்தின் காதலி சண்முகவடிவுக்கு அவனைப் பற்றிய அவதூறு நிறைந்த கடிதம் ஒன்றும் கிடைக்கிறது. அதன் பின் நடக்கும் சம்பவங்களே இந்த மூன்றாம் பாகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
8 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

what a super family thriller

"Rajagopalan Parthasarathy"

அத்தியாயம் 25 முதல் 39 வரை வந்ததே திரும்ப வருகிறது. சரி செய்து பதிவிடவும்Read more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"Luthufur Rahman"

👍👍👍👍👍👍😔👍👍

5 Mins 488 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-05-2022
5 Mins 388 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-05-2022
5 Mins 358 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-05-2022
5 Mins 359 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-05-2022
5 Mins 363 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-05-2022
4 Mins 345 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-05-2022
5 Mins 322 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-05-2022
5 Mins 324 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-05-2022
5 Mins 323 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-05-2022
5 Mins 320 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-05-2022
4 Mins 312 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-05-2022
6 Mins 323 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-05-2022
4 Mins 327 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-05-2022
4 Mins 325 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-05-2022
4 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-05-2022
5 Mins 313 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-05-2022
5 Mins 312 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-05-2022
5 Mins 306 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-05-2022
4 Mins 301 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-05-2022
4 Mins 302 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-05-2022
4 Mins 310 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-05-2022
4 Mins 314 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-05-2022
4 Mins 312 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-05-2022
6 Mins 334 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-05-2022
5 Mins 341 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-05-2022
4 Mins 326 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-05-2022
4 Mins 309 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-05-2022
4 Mins 303 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-05-2022
4 Mins 311 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-05-2022
5 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-05-2022
5 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-05-2022
5 Mins 326 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-05-2022
5 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-05-2022
5 Mins 295 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-05-2022
5 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-05-2022
4 Mins 300 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-05-2022
5 Mins 306 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-05-2022
5 Mins 307 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-05-2022
4 Mins 325 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-05-2022
4 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-05-2022
5 Mins 298 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-05-2022
5 Mins 294 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-05-2022
5 Mins 302 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-05-2022
5 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-05-2022
5 Mins 294 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-05-2022
5 Mins 300 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-05-2022
5 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-05-2022
5 Mins 313 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 26-05-2022
4 Mins 305 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 26-05-2022
4 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 26-05-2022
4 Mins 446 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்