பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 3

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 23,478 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded51 அத்தியாயங்கள்
இளவரசி லலிதா குமாரி தேவியைப் பார்க்க தாசிப் பெண்களுடன் பூனாவுக்குச் செல்லும் கலியாணசுந்தரம், வழியில் கோலாப்பூர் என்ற இடத்தில் தங்குகிறான். அப்போது, இளவரசிக்கு எதிராக எவ்வித சதியும் செய்ய வேண்டாம் என்று தாசிப் பெண்களிடம் கூறுகிறான். ஆனால், அப்பெண்கள் அதைப் பெரிதுபடுத்தவில்லை. இந்நிலையில் கலியாணசுந்தரம் திடீரெனக் கைது செய்யப்பட்டு ரகசிய சிறையில் அடைக்கப்படுகிறான். சில நாட்களுக்குப் பிறகு கலியாணசுந்தரத்தின் காதலி சண்முகவடிவுக்கு அவனைப் பற்றிய அவதூறு நிறைந்த கடிதம் ஒன்றும் கிடைக்கிறது. அதன் பின் நடக்கும் சம்பவங்களே இந்த மூன்றாம் பாகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

what a super family thriller

"vishnuu"

good great

"Rajagopalan Parthasarathy"

அத்தியாயம் 25 முதல் 39 வரை வந்ததே திரும்ப வருகிறது. சரி செய்து பதிவிடவும்Read more

"Venkatramani Varatharajan"

பழங்கால தூரதேச பயணம் செய்வது ௭ப்படி இருந்தது என்று அறிய முடிகிறது. வாழ்த்த...Read more

5 Mins 703 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-05-2022
5 Mins 537 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-05-2022
5 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-05-2022
5 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-05-2022
5 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-05-2022
4 Mins 482 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-05-2022
5 Mins 464 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-05-2022
5 Mins 457 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-05-2022
5 Mins 466 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-05-2022
5 Mins 450 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-05-2022
4 Mins 438 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-05-2022
6 Mins 462 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-05-2022
4 Mins 459 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-05-2022
4 Mins 455 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-05-2022
4 Mins 453 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-05-2022
5 Mins 445 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-05-2022
5 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-05-2022
5 Mins 445 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-05-2022
4 Mins 419 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-05-2022
4 Mins 430 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-05-2022
4 Mins 436 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-05-2022
4 Mins 448 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-05-2022
4 Mins 446 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-05-2022
6 Mins 472 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-05-2022
5 Mins 502 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-05-2022
4 Mins 473 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-05-2022
4 Mins 439 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-05-2022
4 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-05-2022
4 Mins 441 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-05-2022
5 Mins 454 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-05-2022
5 Mins 475 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-05-2022
5 Mins 468 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-05-2022
5 Mins 452 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-05-2022
5 Mins 430 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-05-2022
5 Mins 419 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-05-2022
4 Mins 430 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-05-2022
5 Mins 443 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-05-2022
5 Mins 432 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-05-2022
4 Mins 462 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-05-2022
4 Mins 447 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-05-2022
5 Mins 423 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-05-2022
5 Mins 427 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-05-2022
5 Mins 439 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-05-2022
5 Mins 418 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-05-2022
5 Mins 435 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-05-2022
5 Mins 439 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-05-2022
5 Mins 436 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-05-2022
5 Mins 452 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 26-05-2022
4 Mins 428 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 26-05-2022
4 Mins 430 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 26-05-2022
4 Mins 636 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்