பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 3

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 26.79k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded51 அத்தியாயங்கள்
இளவரசி லலிதா குமாரி தேவியைப் பார்க்க தாசிப் பெண்களுடன் பூனாவுக்குச் செல்லும் கலியாணசுந்தரம், வழியில் கோலாப்பூர் என்ற இடத்தில் தங்குகிறான். அப்போது, இளவரசிக்கு எதிராக எவ்வித சதியும் செய்ய வேண்டாம் என்று தாசிப் பெண்களிடம் கூறுகிறான். ஆனால், அப்பெண்கள் அதைப் பெரிதுபடுத்தவில்லை. இந்நிலையில் கலியாணசுந்தரம் திடீரெனக் கைது செய்யப்பட்டு ரகசிய சிறையில் அடைக்கப்படுகிறான். சில நாட்களுக்குப் பிறகு கலியாணசுந்தரத்தின் காதலி சண்முகவடிவுக்கு அவனைப் பற்றிய அவதூறு நிறைந்த கடிதம் ஒன்றும் கிடைக்கிறது. அதன் பின் நடக்கும் சம்பவங்களே இந்த மூன்றாம் பாகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

what a super family thriller

"vishnuu"

good great

"Rajagopalan Parthasarathy"

அத்தியாயம் 25 முதல் 39 வரை வந்ததே திரும்ப வருகிறது. சரி செய்து பதிவிடவும்Read more

"Venkatramani Varatharajan"

பழங்கால தூரதேச பயணம் செய்வது ௭ப்படி இருந்தது என்று அறிய முடிகிறது. வாழ்த்த...Read more

5 Mins 843 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-05-2022
5 Mins 636 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-05-2022
5 Mins 600 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-05-2022
5 Mins 571 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-05-2022
5 Mins 573 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-05-2022
4 Mins 546 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-05-2022
5 Mins 532 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-05-2022
5 Mins 526 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-05-2022
5 Mins 535 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-05-2022
5 Mins 516 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-05-2022
4 Mins 499 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-05-2022
6 Mins 530 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-05-2022
4 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-05-2022
4 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-05-2022
4 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-05-2022
5 Mins 509 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-05-2022
5 Mins 495 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-05-2022
5 Mins 501 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-05-2022
4 Mins 477 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-05-2022
4 Mins 492 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-05-2022
4 Mins 499 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-05-2022
4 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-05-2022
4 Mins 502 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-05-2022
6 Mins 532 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-05-2022
5 Mins 580 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-05-2022
4 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-05-2022
4 Mins 501 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-05-2022
4 Mins 495 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-05-2022
4 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-05-2022
5 Mins 518 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-05-2022
5 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-05-2022
5 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-05-2022
5 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-05-2022
5 Mins 486 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-05-2022
5 Mins 473 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-05-2022
4 Mins 491 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-05-2022
5 Mins 498 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-05-2022
5 Mins 485 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-05-2022
4 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-05-2022
4 Mins 501 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-05-2022
5 Mins 479 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-05-2022
5 Mins 486 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-05-2022
5 Mins 492 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-05-2022
5 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-05-2022
5 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-05-2022
5 Mins 495 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-05-2022
5 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-05-2022
5 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 26-05-2022
4 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 26-05-2022
4 Mins 491 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 26-05-2022
4 Mins 732 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்