ஞானக் குளம்

By ஜி.ஏ.பிரபா 92,624 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (118 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
நன்மையும் தீமையும் மனிதர்களால் மட்டுமே உருவாக்கப்படுகின்றன. ஒரு பெண்ணுக்குக் கெடுதல் நினைத்தவன் என்றும் சுகமாக வாழ முடியாது. சுபத்ராவை ஏமாற்றிய மாதவனைப் பழிவாங்க, அவளின் அப்பா பல சித்து வேலைகளைச் செய்கிறார். சிறுமி வடிவில் அம்பிகை வந்து இரண்டு குடும்பத்தின் துன்பங்களைத் தீர்த்து, மாதவனுக்குத் தண்டனை தருகிறாள். அம்பிகைக்கு நியாயம் மட்டுமே முக்கியம். அவளை நம்பியவர்களை அவள் நிச்சயம் காப்பாற்றுவாள். இதுதான் கதையின் பின்னணி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
118 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Sudha"

அருமையான தொடர்

"s suresh"

சுவாரஸ்யமான குடும்பத்தொடர். லலிதா சஹஸ்ரநாம் விளக்கம் சிறப்புRead more

"dhivya murali"

நல்ல ஆன்மீக வாழ்க்கை தத்துவம் சார்ந்த ஒரு கதைRead more

"Uma Subramaniam"

awesome style

4 Mins 7.82k படித்தவர்கள் 87 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-06-2021
4 Mins 5.19k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 29-06-2021
4 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-07-2021
4 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 06-07-2021
4 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 09-07-2021
4 Mins 3.43k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 13-07-2021
5 Mins 2.89k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 16-07-2021
4 Mins 3.06k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-07-2021
4 Mins 2.78k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-07-2021
4 Mins 2.92k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-07-2021
4 Mins 2.79k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-07-2021
4 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-08-2021
5 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 06-08-2021
4 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 10-08-2021
4 Mins 2.52k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 13-08-2021
4 Mins 2.56k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 17-08-2021
5 Mins 2.5k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-08-2021
4 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-08-2021
4 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 27-08-2021
4 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-08-2021
5 Mins 2.48k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 03-09-2021
5 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-09-2021
4 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 10-09-2021
5 Mins 2.82k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-09-2021
4 Mins 2.92k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 17-09-2021
4 Mins 2.89k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 21-09-2021
5 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-09-2021
7 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 28-09-2021
6 Mins 3.09k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-10-2021
7 Mins 2.55k படித்தவர்கள் 77 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்