ஞானக்குளம்

By ஜி.ஏ. பிரபா 49,380 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (91 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing26 அத்தியாயங்கள்
நன்மையும் தீமையும் மனிதர்களால் மட்டுமே உருவாக்கப்படுகிறது. ஒரு பெண்ணுக்குக் கெடுதல் நினைத்தவன் என்றும் சுகமாக வாழ முடியாது. சுபத்ராவை ஏமாற்றிய மாதவனைப் பழிவாங்க, அவளின் அப்பா பல சித்து வேலைகளை செய்கிறார். அம்பிகை சிறுமி வடிவில் வந்து இரண்டு குடும்பத்தின் துன்பங்களைத் தீர்த்து, மாதவனுக்குத் தண்டனை தருகிறாள். அம்பிகைக்கு நியாயம் மட்டுமே முக்கியம். அவளை நம்பியவர்களை அவள் நிச்சயம் காப்பாற்றுவாள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
91 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Sudha"

அருமையான தொடர்

"s suresh"

சுவாரஸ்யமான குடும்பத்தொடர். லலிதா சஹஸ்ரநாம் விளக்கம் சிறப்புRead more

"Uma Subramaniam"

awesome style

"Subashini Ramanan"

எளிமையான முறையில் ஆன்மீகம் மனத்தை கவர்கிறதுRead more

4 Mins 5.2k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-06-2021
4 Mins 3.66k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 29-06-2021
4 Mins 2.8k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-07-2021
4 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 06-07-2021
4 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 09-07-2021
4 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 13-07-2021
5 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 16-07-2021
4 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-07-2021
4 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-07-2021
4 Mins 1.82k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-07-2021
4 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-07-2021
4 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-08-2021
5 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 06-08-2021
4 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 10-08-2021
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 13-08-2021
4 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 17-08-2021
5 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-08-2021
4 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-08-2021
4 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 27-08-2021
4 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-08-2021
5 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 03-09-2021
5 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-09-2021
4 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 10-09-2021
5 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-09-2021
4 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 17-09-2021
4 Mins 765 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 21-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-09-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 28-09-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-10-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்