வாடாமல்லி - பாகம் 2

By சு.சமுத்திரம் 16.43k படித்தவர்கள் | 3.5 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded22 அத்தியாயங்கள்
நல்லாம்பட்டியைச் சேர்ந்தவன் சுயம்பு. பொறியியல் கல்லூரியில் படிப்பவன். தன் உடலில் நடக்கும் மாற்றங்களைக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திணறுகிறான். ஊரால், குடும்பத்தால் துரத்தப்படுகிறான். மேகலை ஆகிறான் சுயம்பு. அவன் வாழ்வில் நடக்கும் போராட்டங்களே இந்தக் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
3.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Arumugam Kandhasamy"

கதையின் போக்கு நன்றாக இருக்கிறதுRead more

"Latha V"

கதை ௮ல்ல நிஜம்

"Karpagam Mahadevan"

Part 3 unda?

"Raja"

Fantastic explanation

7 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 882 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 738 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 713 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 670 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 679 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 705 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
8 Mins 746 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 672 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 644 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 647 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 671 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 657 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 670 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 677 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 678 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 678 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 681 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 646 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
9 Mins 654 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
8 Mins 723 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
7 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்