சோலைமலை இளவரசி

By கல்கி 22,419 படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (20 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Historical /Mythology Mini-SeriesEnded20 அத்தியாயங்கள்
இக்கதையானது இருவேறு காலகட்டங்களில் பயணிக்கின்றது. அப்பகுதிகள் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக போராடிய ஒருவரின் நிகழ்கால வாழ்வையும், அவர் தன்னுடைய முற்பிறவி நினைவுகளைப் பெறுவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இக்கதை, கதாநாயகனின் சுதந்திர போராட்டத்தையும் அவன் காதலையும் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
20 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
""

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Sangeetha vetrivel"

தொடர் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முடியும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை.Read more

"ராம் ரோமியோ"

super .. 😍😍😍😍😘😘😘😃😃😃

"Selva S"

great great

3 Mins 4.9k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-03-2021
5 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-03-2021
4 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-03-2021
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-03-2021
7 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 27-04-2021
6 Mins 925 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-04-2021
6 Mins 873 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 27-04-2021
3 Mins 785 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-04-2021
4 Mins 768 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 27-04-2021
5 Mins 780 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-04-2021
6 Mins 774 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-04-2021
3 Mins 725 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 27-04-2021
5 Mins 705 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-04-2021
7 Mins 737 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 27-04-2021
5 Mins 688 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 27-04-2021
3 Mins 685 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 27-04-2021
3 Mins 647 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-04-2021
6 Mins 659 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 27-04-2021
4 Mins 652 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 27-04-2021
4 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்