சோலைமலை இளவரசி

By கல்கி 44.2k படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (29 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Historical /Mythology Mini-SeriesEnded20 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவல் இரண்டு வேறுபட்ட காலகட்டங்களில் பயணிக்கிறது. ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராகப் போராடிய ஒருவரின் நிகழ்கால வாழ்வையும், அவர் தன்னுடைய முற்பிறவி நினைவுகளைப் பெறுவதாகவும் இந்தப் பகுதிகள் இடம்பெறுகின்றன. கதாநாயகனின் சுதந்திரப் போராட்டத்தையும் அவன் காதலைப் பற்றியதாகவும் விரிகிறது இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
29 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
""

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Saravanan Radhakrishnan"

nice to read..

"Sangeetha vetrivel"

தொடர் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முடியும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை.Read more

"ராம் ரோமியோ"

super .. 😍😍😍😍😘😘😘😃😃😃

3 Mins 8.86k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-03-2021
5 Mins 5.13k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-03-2021
4 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-03-2021
4 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-03-2021
7 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 27-04-2021
6 Mins 1.86k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-04-2021
6 Mins 1.82k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 27-04-2021
3 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-04-2021
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 27-04-2021
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-04-2021
6 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-04-2021
3 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 27-04-2021
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-04-2021
7 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 27-04-2021
5 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 27-04-2021
3 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 27-04-2021
3 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-04-2021
6 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 27-04-2021
4 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 27-04-2021
4 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்