சோலைமலை இளவரசி

By கல்கி 41,094 படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (27 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Historical /Mythology Mini-SeriesEnded20 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவல் இரண்டு வேறுபட்ட காலகட்டங்களில் பயணிக்கிறது. ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராகப் போராடிய ஒருவரின் நிகழ்கால வாழ்வையும், அவர் தன்னுடைய முற்பிறவி நினைவுகளைப் பெறுவதாகவும் இந்தப் பகுதிகள் இடம்பெறுகின்றன. கதாநாயகனின் சுதந்திரப் போராட்டத்தையும் அவன் காதலைப் பற்றியதாகவும் விரிகிறது இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
27 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
""

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Saravanan Radhakrishnan"

nice to read..

"Sangeetha vetrivel"

தொடர் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முடியும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை.Read more

"ராம் ரோமியோ"

super .. 😍😍😍😍😘😘😘😃😃😃

3 Mins 8.31k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-03-2021
5 Mins 4.62k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-03-2021
4 Mins 2.48k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-03-2021
4 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-03-2021
7 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 27-04-2021
6 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-04-2021
6 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 27-04-2021
3 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-04-2021
4 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 27-04-2021
5 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-04-2021
6 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-04-2021
3 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 27-04-2021
5 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-04-2021
7 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 27-04-2021
5 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 27-04-2021
3 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 27-04-2021
3 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-04-2021
6 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 27-04-2021
4 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 27-04-2021
4 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்