உத்தரகாண்டம்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 13.38k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
வயதான காலத்தில் கட்சியில் செல்வாக்கோடு இருக்கும் மகனிடம் போகாமல், சுயமாக உழைத்து சாப்பிடுகிறார் தாயம்மா. தன் மனைவி ரஞ்சிதம் படுக்கையில் விழ, அம்மாவைத் தேடிவருகிறான் மகன். மகாத்மா காந்தியைப் போல் வாழ்வான் என்று நினைத்த மகன், கோடி கோடியாய்க் கொள்ளை அடிக்கும் அரசியலில் கொழிக்கிறான் என்பதை தாயம்மாவால் தாங்க முடியவில்லை. அம்மாவுக்கும் மகனுக்கும் மனத்தாங்கல் தீருகிறதா என்பதை விவரிக்கிறது ‘உத்தரகாண்டம்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaimoorthy Kjm"

wow wow wow

"Study Time"

wow real good one

"lic velu"

super good

"Selvam Pazhani"

good stories

5 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
13 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
8 Mins 795 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 460 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
9 Mins 430 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
11 Mins 359 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 253 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 242 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 214 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 201 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
8 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 175 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
2 Mins 150 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
7 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
7 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
7 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 162 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 157 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
10 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
7 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
7 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
8 Mins 175 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 539 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்