உத்தரகாண்டம்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 14.95k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
வயதான காலத்தில் கட்சியில் செல்வாக்கோடு இருக்கும் மகனிடம் போகாமல், சுயமாக உழைத்து சாப்பிடுகிறார் தாயம்மா. தன் மனைவி ரஞ்சிதம் படுக்கையில் விழ, அம்மாவைத் தேடிவருகிறான் மகன். மகாத்மா காந்தியைப் போல் வாழ்வான் என்று நினைத்த மகன், கோடி கோடியாய்க் கொள்ளை அடிக்கும் அரசியலில் கொழிக்கிறான் என்பதை தாயம்மாவால் தாங்க முடியவில்லை. அம்மாவுக்கும் மகனுக்கும் மனத்தாங்கல் தீருகிறதா என்பதை விவரிக்கிறது ‘உத்தரகாண்டம்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaimoorthy Kjm"

wow wow wow

"Study Time"

wow real good one

"lic velu"

super good

"Selvam Pazhani"

good stories

5 Mins 4.45k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
13 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
8 Mins 905 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
9 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
11 Mins 405 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 250 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 238 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 248 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 248 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 230 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 227 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 207 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
8 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
2 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
7 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
7 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
7 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 179 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 161 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
10 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
7 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
7 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
8 Mins 193 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 586 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்