உத்தரகாண்டம்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 10,882 படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
வயதான காலத்தில் கட்சியில் செல்வாக்கோடு இருக்கும் மகனிடம் போகாமல், சுயமாக உழைத்து சாப்பிடுகிறார் தாயம்மா. தன் மனைவி ரஞ்சிதம் படுக்கையில் விழ, அம்மாவைத் தேடிவருகிறான் மகன். மகாத்மா காந்தியைப் போல் வாழ்வான் என்று நினைத்த மகன், கோடி கோடியாய்க் கொள்ளை அடிக்கும் அரசியலில் கொழிக்கிறான் என்பதை தாயம்மாவால் தாங்க முடியவில்லை. அம்மாவுக்கும் மகனுக்கும் மனத்தாங்கல் தீருகிறதா என்பதை விவரிக்கிறது ‘உத்தரகாண்டம்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaimoorthy Kjm"

wow wow wow

"Study Time"

wow real good one

"lic velu"

super good

"Selvam Pazhani"

good stories

5 Mins 3.47k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
13 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
8 Mins 620 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 363 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
9 Mins 327 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
11 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 200 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 189 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
8 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
2 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
7 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
7 Mins 129 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
7 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
10 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
7 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
7 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
8 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 477 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்