உத்தரகாண்டம்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 12,862 படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
வயதான காலத்தில் கட்சியில் செல்வாக்கோடு இருக்கும் மகனிடம் போகாமல், சுயமாக உழைத்து சாப்பிடுகிறார் தாயம்மா. தன் மனைவி ரஞ்சிதம் படுக்கையில் விழ, அம்மாவைத் தேடிவருகிறான் மகன். மகாத்மா காந்தியைப் போல் வாழ்வான் என்று நினைத்த மகன், கோடி கோடியாய்க் கொள்ளை அடிக்கும் அரசியலில் கொழிக்கிறான் என்பதை தாயம்மாவால் தாங்க முடியவில்லை. அம்மாவுக்கும் மகனுக்கும் மனத்தாங்கல் தீருகிறதா என்பதை விவரிக்கிறது ‘உத்தரகாண்டம்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaimoorthy Kjm"

wow wow wow

"Study Time"

wow real good one

"lic velu"

super good

"Selvam Pazhani"

good stories

5 Mins 3.96k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
13 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
8 Mins 742 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 429 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
9 Mins 406 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
11 Mins 339 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 241 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 208 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 208 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
8 Mins 193 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
2 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
7 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
7 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
7 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 139 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
10 Mins 157 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
7 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
7 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
8 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 526 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்