நெஞ்சுக்குள்ளே நீ நேற்று வந்தாய்

By ஆர்.மணிமாலா 66.03k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (48 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Mini-SeriesEnded15 அத்தியாயங்கள்
பணிபுரியும் இடத்தில் மேலதிகாரியின் தொந்தரவுக்கு ஆளாகும் ஆராதனா, ஒரு கட்டத்தில் வேலையிலிருந்து விலகுகிறாள். இந்த சமயத்தில், தாயைப் பிரிந்து வாழும் தன் மகள் மவுனிகாவைப் பார்த்துக்கொள்ள ஒரு பெண் தேவை எனத் தொழிலதிபர் கலாதர் விளம்பரம் கொடுக்கிறார். அந்த வேலை ஆராதனாவுக்குக் கிடைக்கிறது. தன் அம்மாவே மீண்டும் கிடைத்ததாக மவுனிகா மகிழ்கிறாள். ஆனால், கலாதர் குடும்பத்துக்குள் ஆராதனா சென்றதும் அங்கே நிறைய மாற்றங்கள் நடக்கின்றன. அது என்ன என்பதுதான் இந்தக் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
48 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Raji"

அருமையான தொடக்கம்

"Tamil Channel Bro"

ஆரம்பமே அருமை

"Bhanumathi Venkatasubramanian"

இதை விட சிறந்த கதைக்களம் இருக்க முடியாது. ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்து இருக...Read more

"Vasant Ravee"

love story with hurdles faced by ladies.... waiting for further...

6 Mins 5.82k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 14-05-2022
3 Mins 4.07k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 15-05-2022
4 Mins 4.17k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 17-05-2022
3 Mins 4.07k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-05-2022
3 Mins 4.25k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 22-05-2022
3 Mins 4.16k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-05-2022
3 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 26-05-2022
4 Mins 4.47k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 29-05-2022
5 Mins 4.11k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-05-2022
3 Mins 4.11k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-06-2022
3 Mins 4.48k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-06-2022
5 Mins 4.3k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 07-06-2022
4 Mins 4.24k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 09-06-2022
4 Mins 4.57k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-06-2022
6 Mins 4.96k படித்தவர்கள் 82 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்