தியாக பூமி - பாகம் 4 - இளவேனில்

By கல்கி 23,967 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (26 ரேட்டிங்ஸ்)
Indian History Literature & Fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
சாம்பு சாஸ்திரி தன் மகள் சாவித்திரிக்கு வரன் தேடுகிறார். பிஏ படித்த, ஆனால் வேலை இல்லாத ஸ்ரீதரனுக்கும் சாவித்திரிக்கும் நிச்சயம் செய்யப்படுகிறது. சித்தி கொடுமையிலிருந்து தப்பித்து, மிகவும் அழகான ஸ்ரீதரனுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழப்போவதாக நினைக்கிறார் சாவித்திரி. மிகவும் கோலாகலமாக நடக்கிறது கல்யாண வேலைகள். ஆனால், நினைத்தபடி வாழ்க்கை நடக்கிறதா அல்லது எதிர்பாராத நெருக்கடிக்குள் சிக்கிக்கொள்கிறார்களா?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
26 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Bharathkumar G"

Good one. but there are some glitches. and we need to do wild guesses

"manoj mano"

mostly we have to imagine the missing parts

"Ravi"

nalla iruku

"Sumesh Gopalakrishnan"

nice novel

2 Mins 2.76k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
1 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 935 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 858 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 788 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 741 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 737 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 734 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 717 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 728 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 649 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 623 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
2 Mins 626 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
2 Mins 607 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
1 Mins 603 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
2 Mins 585 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
2 Mins 588 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
2 Mins 581 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
2 Mins 569 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
2 Mins 562 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
1 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
2 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
2 Mins 531 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
2 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
2 Mins 563 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
2 Mins 567 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
2 Mins 582 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
2 Mins 573 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
2 Mins 537 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
2 Mins 591 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
2 Mins 936 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்