ரோஜா இதழ்கள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 94,213 படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (32 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Mini-SeriesEnded23 அத்தியாயங்கள்
இளம்பெண் மைத்ரேயி காதலித்துத் திருமணம் செய்துகொள்கிறாள். திருமணத்துக்குப் பிறகு அவளது வாழ்க்கை எவ்வாறு மாறுகிறது? தனது வாழ்வில் வெற்றி கண்டாளா? வாழ்க்கை அவளுக்குக் காட்டும் அதிசயங்கள் என்னென்ன? விவரிக்கிறது ‘ரோஜா இதழ்கள்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
32 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Narayanan Bala"

kaalathai kadanthu nirkum nidharsanamana unmaigal indralavilum

"Irene Richard"

super.

"Thangam Dharmaraj"

ரோஜா இதழ்கள் வாடி விட்டன😥

"Amudha E"

exellant story, my favorite writer...

8 Mins 13.96k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 27-04-2021
8 Mins 6.39k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 27-04-2021
9 Mins 5.76k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 27-04-2021
25 Mins 6.19k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 27-04-2021
12 Mins 4.71k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 27-04-2021
10 Mins 4.36k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-04-2021
9 Mins 4.17k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 27-04-2021
10 Mins 3.99k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-04-2021
12 Mins 3.94k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 27-04-2021
7 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-04-2021
7 Mins 3.05k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-04-2021
11 Mins 3.4k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 27-04-2021
11 Mins 3.35k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-04-2021
8 Mins 2.74k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 27-04-2021
8 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 27-04-2021
9 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 27-04-2021
6 Mins 2.42k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-04-2021
10 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 27-04-2021
6 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 27-04-2021
5 Mins 2.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 27-04-2021
11 Mins 2.21k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 27-04-2021
7 Mins 2.42k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 27-04-2021
9 Mins 6.21k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்