தாழம்பூ

By சு.சமுத்திரம் 32,290 படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded34 அத்தியாயங்கள்
குப்பத்தைச் சேர்ந்த சரோஜா திருட்டு, சாராயம் காய்ச்சுதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறாள். இளங்கோ என்கிற இளைஞன் வீட்டில் திருடி மாட்டிக்கொள்கிறாள். அவளைப் பற்றி சரியாகப் புரிந்துகொள்ளும் இளங்கோ, சரோஜாவைக் காவலிலிருந்து மீட்டு, தன் அலுவலகத்தில் வேலை வாங்கிக் கொடுக்கிறான். அங்குள்ள ஊழியர்களின் அடாவடித்தனம் அவளைப் பாதிக்கிறது. அதேநேரம், சரோஜா தங்களை விட்டுப் போவதை விரும்பாத சாராய கும்பல், அவள் மீது வீணான பழியைச் சுமத்துகிறது. இதிலிருந்தெல்லாம் எப்படி சரோஜா மீள்கிறாள் என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"ManoRaja"

romba interest ah irukku

"Amudha E"

super story, dedication to poor people, super writer.

"Thangam Dharmaraj"

அருமை, அழகு,💐💐💐💐💐

"priyadharsini palani"

wow amazing

6 Mins 4.1k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-03-2021
4 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-03-2021
3 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-03-2021
4 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-03-2021
6 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-03-2021
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-03-2021
6 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-03-2021
9 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-03-2021
4 Mins 944 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-03-2021
4 Mins 880 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-03-2021
9 Mins 876 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-03-2021
6 Mins 851 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-03-2021
6 Mins 821 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-03-2021
5 Mins 780 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-03-2021
10 Mins 777 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-03-2021
6 Mins 730 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-03-2021
5 Mins 738 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-03-2021
5 Mins 690 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-03-2021
5 Mins 660 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-03-2021
4 Mins 631 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-03-2021
2 Mins 627 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-03-2021
10 Mins 678 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-03-2021
5 Mins 627 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-03-2021
5 Mins 618 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-03-2021
4 Mins 613 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-03-2021
3 Mins 571 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 02-03-2021
6 Mins 624 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-03-2021
4 Mins 637 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-03-2021
10 Mins 594 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 02-03-2021
4 Mins 579 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-03-2021
2 Mins 562 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 02-03-2021
5 Mins 613 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 02-03-2021
6 Mins 846 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 02-03-2021
6 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்