ஒரு மாமரமும் சில மரங்கொத்திப் பறவைகளும்

By சு. சமுத்திரம் 4,945 படித்தவர்கள் | 3.8 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded12 அத்தியாயங்கள்
மனித வாழ்வில் கடந்துபோக வேண்டிய பல நிகழ்வுகளைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. இன்பம், துன்பம், வாழ்க்கையின் உண்மைத் தன்மை ஆகியவற்றை வெகு இயல்பாக அறிந்துகொள்ள இக்கதைகள் உதவுகின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
3.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
""

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Kalaivani Murthi"

KALvAhi..Bol21.10.77??

"Thangam Dharmaraj"

👌👌👌👌❤💜

"Sasikala"

Very nice.

7 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-04-2021
9 Mins 696 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-04-2021
8 Mins 310 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-04-2021
8 Mins 230 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-04-2021
7 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-04-2021
9 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-04-2021
6 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-04-2021
7 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-04-2021
11 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-04-2021
8 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-04-2021
8 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-04-2021
8 Mins 180 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்