ஒரு மாமரமும் சில மரங்கொத்திப் பறவைகளும்

By சு.சமுத்திரம் 7,708 படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded12 அத்தியாயங்கள்
சு.சமுத்திரம் எழுதிய சிறுகதைகளின் தொகுப்பு இது. மனித வாழ்வில் கடந்துபோக வேண்டிய பல நிகழ்வுகளை இந்தக் கதைகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இன்பம், துன்பம், வாழ்க்கையின் உண்மைத் தன்மை ஆகியவற்றை வெகு இயல்பாக அறிந்துகொள்ளவும் உதவுகின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
""

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Bhanumathi Venkatasubramanian"

மனித வாழ்வின் பல பரிமாணங்களை சுட்டிக் காட்டும் கதைகள்Read more

"Kalaivani Murthi"

KALvAhi..Bol21.10.77??

"Thangam Dharmaraj"

👌👌👌👌❤💜

7 Mins 3.76k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-04-2021
9 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-04-2021
8 Mins 526 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-04-2021
8 Mins 388 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-04-2021
7 Mins 297 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-04-2021
9 Mins 261 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-04-2021
6 Mins 230 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-04-2021
7 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-04-2021
11 Mins 193 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-04-2021
8 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-04-2021
8 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-04-2021
8 Mins 292 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்