மாந்தருக்குள் ஒரு தெய்வம் - பாகம் 1

By கல்கி 723 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (4 ரேட்டிங்ஸ்)
Indian History Literature & Fiction Mini-SeriesEnded21 அத்தியாயங்கள்
காந்தியின் வாழ்க்கையை அவர் பிறந்தது முதல் தென்னாப்பிரிக்காவில் இனவெறிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி வெல்வது வரையிலான அவரது வாழ்க்கையைப் பேசுகிறது நூல் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
4 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Aarthi M K"

paagam 1 and paagam 2 names are interchanged. actually this is part 1... bu...Read more

"Azar Deen"

Nice real series and good

"Anonymous"

woww sooperrr

"Ak Vk G"

nice 👏👏

4 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 62 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 42 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 32 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 21 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 19 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 18 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 22 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 25 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 26 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 22 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 21 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 16 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 15 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 11 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
10 Mins 13 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 16 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 13 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 13 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 16 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 32 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்