மாந்தருக்குள் ஒரு தெய்வம் - பாகம் 1

By கல்கி 1,736 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Indian History Literature & Fiction Mini-SeriesEnded21 அத்தியாயங்கள்
காந்தியின் வாழ்க்கையைப் பேசும் நூல் இது. அவர் பிறந்தது முதல் தென்னாப்பிரிக்காவில் இனவெறிக்கு எதிராகப் போராட்டம் நடத்தி வெல்வதும் இந்தியா திரும்பிய ஆரம்ப காலகட்டம் வரையிலுமான அவரது வாழ்க்கையை விவரிக்கிறது. மக்களோடு இயைந்த அவரது வாழ்க்கையும், மிகப் பெரும் எதிர்ப்புகளுக்கு எதிரான நெஞ்சுரமும், உண்மையின் பக்கம் நின்ற மகத்துவமும் எனத் தனிச்சிறப்பு மிக்க காந்தியின் ஆரம்பப் பயணத்தை இந்நூல் எடுத்துரைக்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Akash"

nice series

"Ravichandran29 Ranganatha"

சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட, மறைக்கப்பட்ட பல்வேறு தலைவர்களின் பெயர்களை அறிய ...Read more

"Vani"

Nice very good

"Kavya"

arputhamana varalaru

4 Mins 617 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 99 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 77 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 57 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 46 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 44 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 46 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 49 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 58 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 56 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 46 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 38 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 43 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 39 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
10 Mins 38 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 45 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 36 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 38 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 43 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 69 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்