பொன்னியின் செல்வன் 1 - புது வெள்ளம்

By கல்கி 1.42 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (119 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded57 அத்தியாயங்கள்
சோழ அரசர் சுந்தரச்சோழனின் மூத்த மகனும் பட்டத்து இளவரசனுமான ஆதித்ய கரிகாலன் சோழ அரசுக்கு ஏற்பட போகும் ஆபத்தை அறிந்து செய்தியை ஒரு ஓலை மூலமாக தன தங்கை குந்தவை பிராட்டியாரிடம் கொடுக்க தன் நண்பன் வந்தியத்தேவனிடம் அனுப்புகிறான். வந்தியத்தேவன் வரும் வழியில் எதிரிகளும் சிற்றரசர்களும் சோழ அரசில் குழப்பம் விளைவிக்க சதித்திட்டம் தீட்டப்படுவதை அறிந்து மிகுந்த சிக்கல்களுக்கிடையில் குந்தவையை சந்தித்து அவளின் நன்மதிப்பை பெறுகிறான். குந்தவை தன் தம்பி இராசராசன் இலங்கைக்கு படைநடத்தி சென்றிப்பதாகவும் அங்கு சென்று அவனிடம் செய்தியை அறிவித்து அழைத்து வருமாறும் பணிகிறாள். வந்தியத்தேவன் இலங்கை சென்று அருள்மொழியிடம் செய்தியை அறிவித்து அவரையும் கூட்டி வரும்வழியில் அருள்மொழிக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்படுகிறது. இதை தெரிவிக்க வந்தியதேவன் சோழ நாட்டிற்கு வருகிறான். இதற்கிடையில் சோழ நாட்டில் குழப்பங்கள் நடந்து ஆதித்ய கரிகாலன் மர்மமாக கொல்லப்படுகிறார். பழி வந்திய தேவன் மீது விழுகிறது. வந்தியத்தேவன் காப்பாற்றப்படுவாரா ? மற்றும் ராசராசன் அரியணை எவ்வாறு ஏறுகிறார்? என்பதை பொன்னியின் செல்வன் நாவல் தமிழின் அழகிய இலக்கிய நயத்துடன் கூறுகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
119 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jose Milton"

நன்று நன்று நன்று

"Mathavak Kumar"

மிக அருமை

"Vidhya Kamalakannan"

அந்தக் காலத்தில் இயற்கையை கண்முன் கொண்டு வந்தது.Read more

"Vel Murugan"

எத்தனை முறை படித்தாலும் சலிக்கவில்லைRead more

6 Mins 22.61k படித்தவர்கள் 125 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-07-2021
6 Mins 6.6k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 04-07-2021
7 Mins 4.56k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 05-07-2021
5 Mins 3.59k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 06-07-2021
6 Mins 3.44k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 07-07-2021
6 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-07-2021
6 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 09-07-2021
6 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 10-07-2021
6 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 11-07-2021
7 Mins 3.07k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-07-2021
8 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 13-07-2021
7 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 14-07-2021
6 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-07-2021
4 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-07-2021
3 Mins 2.3k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-07-2021
7 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 18-07-2021
3 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 19-07-2021
5 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-07-2021
6 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 21-07-2021
6 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 22-07-2021
6 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 23-07-2021
6 Mins 2.06k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-07-2021
7 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-07-2021
4 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 26-07-2021
4 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 27-07-2021
4 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-07-2021
6 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 29-07-2021
4 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 30-07-2021
4 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 31-07-2021
6 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 31-07-2021
3 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 31-07-2021
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 31-07-2021
7 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 31-07-2021
5 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 31-07-2021
6 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 31-07-2021
6 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 31-07-2021
5 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 31-07-2021
6 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 31-07-2021
7 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 31-07-2021
5 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 31-07-2021
6 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 31-07-2021
7 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-07-2021
5 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 31-07-2021
7 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-07-2021
5 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 31-07-2021
7 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 31-07-2021
6 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 31-07-2021
5 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 31-07-2021
6 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 31-07-2021
7 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 31-07-2021
5 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 31-07-2021
6 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 31-07-2021
5 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 31-07-2021
5 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 31-07-2021
7 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 31-07-2021
7 Mins 1.82k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 31-07-2021
5 Mins 2.9k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்