பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 1 - புது வெள்ளம்

By கல்கி 3.18 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (167 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded57 அத்தியாயங்கள்
இளவரசன் ஆதித்ய கரிகாலன் தன் சோழ அரசுக்கு ஏற்படப் போகும் ஆபத்தை அறிகிறான். அந்தச் செய்தியை ஒரு ஓலை மூலமாகத் தன் தங்கை குந்தவையிடம் கொடுக்க, தன் நண்பன் வந்தியத்தேவனை அனுப்புகிறான். வந்தியத்தேவன் வரும் வழியில் எதிரிகளும் சிற்றரசர்களும் சதித்திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். மிகுந்த சிக்கல்களுக்கிடையில் குந்தவையைச் சந்திக்கிறான். குந்தவை தன் தம்பி இராஜராஜன், இலங்கைக்குப் படைநடத்திச் சென்றிருப்பதாகவும், அவனை அழைத்து வருமாறும் பணிக்கிறாள். வந்தியத்தேவன் இலங்கை சென்று சோழ நாட்டுக்கு திரும்பி வருவதற்கு இடையில், ஆதித்ய கரிகாலன் மர்மமாகக் கொல்லப்படுகிறான். வந்தியத்தேவன் மீது பழி விழுகிறது. வந்தியத்தேவன் இந்தப் பழியிலிருந்து மீள்வாரா, ராஜராஜன் எவ்வாறு அரியணை ஏறுகிறார் என்பதை இலக்கிய நயத்துடன் விவரிக்கிறது நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
167 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jose Milton"

நன்று நன்று நன்று

"Mathavak Kumar"

மிக அருமை

"Balu S"

look for the best

"Vidhya Kamalakannan"

அந்தக் காலத்தில் இயற்கையை கண்முன் கொண்டு வந்தது.Read more

6 Mins 38.61k படித்தவர்கள் 158 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-07-2021
6 Mins 13.99k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 04-07-2021
7 Mins 9.86k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 05-07-2021
5 Mins 7.82k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 06-07-2021
6 Mins 7.56k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 07-07-2021
6 Mins 7.28k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-07-2021
6 Mins 7.14k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 09-07-2021
6 Mins 6.8k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 10-07-2021
6 Mins 7.07k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 11-07-2021
7 Mins 6.98k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-07-2021
8 Mins 6.2k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 13-07-2021
7 Mins 6.23k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 14-07-2021
6 Mins 5.52k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-07-2021
4 Mins 5.32k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-07-2021
3 Mins 5.15k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-07-2021
7 Mins 5.58k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 18-07-2021
3 Mins 4.8k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 19-07-2021
5 Mins 5.18k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-07-2021
6 Mins 5.38k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 21-07-2021
6 Mins 4.99k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 22-07-2021
6 Mins 5.13k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 23-07-2021
6 Mins 4.82k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-07-2021
7 Mins 4.89k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-07-2021
4 Mins 4.44k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 26-07-2021
4 Mins 4.29k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 27-07-2021
4 Mins 3.97k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-07-2021
6 Mins 4.14k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 29-07-2021
4 Mins 4.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 30-07-2021
4 Mins 4.02k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 31-07-2021
6 Mins 4.27k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 31-07-2021
3 Mins 3.72k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 31-07-2021
5 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 31-07-2021
7 Mins 3.97k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 31-07-2021
5 Mins 3.81k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 31-07-2021
6 Mins 3.88k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 31-07-2021
6 Mins 3.9k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 31-07-2021
5 Mins 3.81k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 31-07-2021
6 Mins 3.92k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 31-07-2021
7 Mins 3.92k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 31-07-2021
5 Mins 3.74k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 31-07-2021
6 Mins 3.7k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 31-07-2021
7 Mins 3.76k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-07-2021
5 Mins 4.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 31-07-2021
7 Mins 3.98k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-07-2021
5 Mins 3.81k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 31-07-2021
7 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 31-07-2021
6 Mins 3.74k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 31-07-2021
5 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 31-07-2021
6 Mins 3.72k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 31-07-2021
7 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 31-07-2021
5 Mins 3.91k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 31-07-2021
6 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 31-07-2021
5 Mins 3.45k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 31-07-2021
5 Mins 3.47k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 31-07-2021
7 Mins 3.54k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 31-07-2021
7 Mins 4.72k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 31-07-2021
5 Mins 7.41k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்