மாந்தருக்குள் ஒரு தெய்வம் - பாகம் 2

By கல்கி 1,658 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Indian History Literature & Fiction Mini-SeriesEnded20 அத்தியாயங்கள்
காந்தியின் வாழ்க்கையைப் பேசும் நூல் இது. அவர் பிறந்தது முதல் தென்னாப்பிரிக்காவில் இனவெறிக்கு எதிராகப் போராட்டம் நடத்தி வெல்வதும் இந்தியா திரும்பிய ஆரம்ப காலகட்டம் வரையிலுமான அவரது வாழ்க்கையை விவரிக்கிறது. மக்களோடு இயைந்த அவரது வாழ்க்கையும், மிகப் பெரும் எதிர்ப்புகளுக்கு எதிரான நெஞ்சுரமும், உண்மையின் பக்கம் நின்ற மகத்துவமும் எனத் தனிச்சிறப்பு மிக்க காந்தியின் ஆரம்பப் பயணத்தை இந்நூல் எடுத்துரைக்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ravichandran29 Ranganatha"

தேச விடுதலைக்காக பாடுபட்ட பல அரிய தலைவர்களின் பெயர்களை தெரியப் படுத்தியமைக்...Read more

"Santhosh Kumar"

Very nice lines

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"arun priya"

மகாத்மா காந்தியின் போராட்டம் நிறைந்த வாழ்க்கையை எழுதியதன் மூலம் எழுத்துக்கள...Read more

6 Mins 875 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
7 Mins 78 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 58 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 41 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 42 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 31 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 32 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 31 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 28 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 27 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 33 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 32 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 29 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 24 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
5 Mins 22 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 21 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 24 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 26 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 64 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்