மாந்தருக்குள் ஒரு தெய்வம் - பாகம் 2

By கல்கி 1,102 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (3 ரேட்டிங்ஸ்)
Indian History Literature & Fiction Mini-SeriesEnded20 அத்தியாயங்கள்
காந்தியின் வாழ்க்கையை அவர் பிறந்தது முதல் தென்னாப்பிரிக்காவில் இனவெறிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி வெல்வது வரையிலான பகுதியைப் பேசுகிற நூல் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
3 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"arun priya"

மகாத்மா காந்தியின் போராட்டம் நிறைந்த வாழ்க்கையை எழுதியதன் மூலம் எழுத்துக்கள...Read more

"Anonymous"

௧ாந்தியும் ௧ல்௧ியுமா

6 Mins 684 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 98 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
7 Mins 52 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 34 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 25 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 25 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 12 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 14 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 15 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 11 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 12 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 12 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 10 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 11 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 13 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
5 Mins 12 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 9 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 12 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 12 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 29 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்