அலை ஓசை - பாகம் 3 - எரிமலை

By கல்கி 13.21k படித்தவர்கள் | 3.7 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded26 அத்தியாயங்கள்
லலிதாவும் அவள் அத்தை மகள் சீதாவும் நெருங்கிய தோழிகள். ராகவனுக்கு தாரிணியுடனான காதல் கைகூடவில்லை. பிறகு, அவன் சீதாவை மணந்துகொள்கிறான். லலிதாவின் அண்ணன் சூர்யா காங்கிரஸ்காரன். அவனும் தாரிணியும் நெருங்குகிறார்கள். இந்தச் சூழலில், தாரிணியை மீண்டும் சந்திக்கும் ராகவன், அவளையும் மணக்க விரும்புகிறான். தாரிணி நிராகரிக்கிறாள். சீதா - ராகவன் வாழ்க்கையானது பரஸ்பர சந்தேகத்தால் நரகமாகிறது. இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவின்போது பாகிஸ்தானில் மாட்டிக்கொள்கிறாள் சீதா. தாரிணி தன் சொந்த அக்கா என்று அவளுக்குத் தெரியவருகிறது. பல இன்னல்களுக்குப் பின்னால் ராகவனின் மடியில் அவள் இறந்துபோகிறாள். சீதாவின் இறுதி ஆசைப்படி ராகவனும் தாரிணியும் மணந்துகொள்கிறார்கள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
3.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

o k o k o k

"akshitha lakshmi"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Sivaraj Kunnusami"

real story

"Sivaraj Kunnusami"

real story

5 Mins 879 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-01-2021
4 Mins 596 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-01-2021
8 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-01-2021
8 Mins 555 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-01-2021
8 Mins 592 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 6 12-01-2021
6 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 7 12-01-2021
4 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 8 12-01-2021
6 Mins 501 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 9 12-01-2021
5 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 10 12-01-2021
8 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 11 12-01-2021
5 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 12 12-01-2021
5 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 13 12-01-2021
5 Mins 440 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 14 12-01-2021
5 Mins 459 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 15 12-01-2021
4 Mins 461 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 16 12-01-2021
8 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 17 12-01-2021
6 Mins 445 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 18 12-01-2021
3 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 19 12-01-2021
9 Mins 509 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 20 12-01-2021
9 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 21 12-01-2021
5 Mins 451 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 22 12-01-2021
5 Mins 448 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 23 12-01-2021
5 Mins 482 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 24 12-01-2021
5 Mins 434 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 25 12-01-2021
5 Mins 430 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 26 12-01-2021
5 Mins 560 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்