அலை ஓசை - பாகம் 3 - எரிமலை

By கல்கி 12.08k படித்தவர்கள் | 3.8 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded26 அத்தியாயங்கள்
லலிதாவும் அவள் அத்தை மகள் சீதாவும் நெருங்கிய தோழிகள். ராகவனுக்கு தாரிணியுடனான காதல் கைகூடவில்லை. பிறகு, அவன் சீதாவை மணந்துகொள்கிறான். லலிதாவின் அண்ணன் சூர்யா காங்கிரஸ்காரன். அவனும் தாரிணியும் நெருங்குகிறார்கள். இந்தச் சூழலில், தாரிணியை மீண்டும் சந்திக்கும் ராகவன், அவளையும் மணக்க விரும்புகிறான். தாரிணி நிராகரிக்கிறாள். சீதா - ராகவன் வாழ்க்கையானது பரஸ்பர சந்தேகத்தால் நரகமாகிறது. இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவின்போது பாகிஸ்தானில் மாட்டிக்கொள்கிறாள் சீதா. தாரிணி தன் சொந்த அக்கா என்று அவளுக்குத் தெரியவருகிறது. பல இன்னல்களுக்குப் பின்னால் ராகவனின் மடியில் அவள் இறந்துபோகிறாள். சீதாவின் இறுதி ஆசைப்படி ராகவனும் தாரிணியும் மணந்துகொள்கிறார்கள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
3.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

o k o k o k

"akshitha lakshmi"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Ravichandran29 Ranganatha"

நல்ல சமூக கதை.

5 Mins 826 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-01-2021
4 Mins 552 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-01-2021
8 Mins 500 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-01-2021
8 Mins 505 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-01-2021
8 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 6 12-01-2021
6 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 7 12-01-2021
4 Mins 455 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 8 12-01-2021
6 Mins 455 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 9 12-01-2021
5 Mins 450 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 10 12-01-2021
8 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 11 12-01-2021
5 Mins 427 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 12 12-01-2021
5 Mins 431 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 13 12-01-2021
5 Mins 402 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 14 12-01-2021
5 Mins 418 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 15 12-01-2021
4 Mins 421 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 16 12-01-2021
8 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 17 12-01-2021
6 Mins 404 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 18 12-01-2021
3 Mins 435 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 19 12-01-2021
9 Mins 461 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 20 12-01-2021
9 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 21 12-01-2021
5 Mins 418 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 22 12-01-2021
5 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 23 12-01-2021
5 Mins 431 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 24 12-01-2021
5 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 25 12-01-2021
5 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் - 26 12-01-2021
5 Mins 515 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்