பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 4

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 26.15k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded51 அத்தியாயங்கள்
கோலாப்பூர் ஜெயிலில் உள்ள கலியாணசுந்தரம் அங்கே பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகிறான். அபிராமியைத் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும். அப்படி செய்யவில்லை என்றால் பைத்தியக்கார மருத்துவமனையில் அடைக்கப்படுவான் என கமிஷனரால் மிரட்டப்படுகிறான். இந்தச் சூழ்நிலையில் இரு குதிரை வீரர்கள் கொண்டுவரும் ஒரு கடிதம் கலியாணசுந்தரம் கைக்குக் கிடைக்கிறது. அந்தக் கடிதத்தில் உள்ளபடி, அவன் காப்பாற்றப்படுவானா? அதே நேரத்தில் தஞ்சாவூரில் தன் மாளிகையின் உப்பரிகையில் உள்ள பூர்ணசந்திரோதயத்தைக் காண இளவரசர் பெண் வேடமிட்டு வருகிறார். மற்றொருபுறம் மருங்காபுரி ஜெமீந்தாரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஷண்முகவடிவு தப்பித்தாளா… இப்படி ஏராளமான சுவாரஸ்ய திருப்பங்களுடன் இப்பகுதி நகர்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Sakthivek Sengoden"

very interesting chapters.👌👌👌👌👌👌👌

"Amudha Gandhi"

superb writer, good story

"Vasanthi S"

story is not moving to the content.

"Venkatramani Varatharajan"

௭திர்பார்புடன்.அடுத்த 5ம்பாகம்.Read more

4 Mins 818 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-06-2022
5 Mins 570 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-06-2022
4 Mins 551 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-06-2022
4 Mins 540 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-06-2022
5 Mins 571 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-06-2022
5 Mins 537 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-06-2022
5 Mins 499 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-06-2022
4 Mins 483 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-06-2022
5 Mins 490 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-06-2022
3 Mins 530 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-06-2022
5 Mins 526 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-06-2022
4 Mins 473 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-06-2022
5 Mins 482 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-06-2022
5 Mins 483 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-06-2022
4 Mins 495 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-06-2022
5 Mins 488 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-06-2022
5 Mins 484 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-06-2022
5 Mins 494 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-06-2022
4 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-06-2022
5 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-06-2022
6 Mins 535 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-06-2022
5 Mins 569 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-06-2022
4 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-06-2022
5 Mins 476 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-06-2022
4 Mins 491 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-06-2022
5 Mins 495 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 02-06-2022
4 Mins 494 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-06-2022
4 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-06-2022
5 Mins 492 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 02-06-2022
6 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-06-2022
4 Mins 501 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 02-06-2022
4 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 02-06-2022
4 Mins 469 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 02-06-2022
4 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 02-06-2022
4 Mins 465 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-06-2022
4 Mins 463 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-06-2022
5 Mins 460 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 02-06-2022
6 Mins 483 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 02-06-2022
5 Mins 487 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 02-06-2022
4 Mins 485 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-06-2022
4 Mins 491 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 02-06-2022
4 Mins 538 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 02-06-2022
4 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 02-06-2022
5 Mins 490 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-06-2022
5 Mins 489 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-06-2022
5 Mins 501 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 02-06-2022
5 Mins 480 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 02-06-2022
4 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 02-06-2022
5 Mins 490 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 02-06-2022
5 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 02-06-2022
5 Mins 861 படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்