பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 4

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 15,158 படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded51 அத்தியாயங்கள்
கோலாப்பூர் ஜெயிலில் உள்ள கலியாணசுந்தரம் அங்கே பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகிறான். அபிராமியைத் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும். அப்படி செய்யவில்லை என்றால் பைத்தியக்கார மருத்துவமனையில் அடைக்கப்படுவான் என கமிஷனரால் மிரட்டப்படுகிறான். இந்தச் சூழ்நிலையில் இரு குதிரை வீரர்கள் கொண்டுவரும் ஒரு கடிதம் கலியாணசுந்தரம் கைக்குக் கிடைக்கிறது. அந்தக் கடிதத்தில் உள்ளபடி, அவன் காப்பாற்றப்படுவானா? அதே நேரத்தில் தஞ்சாவூரில் தன் மாளிகையின் உப்பரிகையில் உள்ள பூர்ணசந்திரோதயத்தைக் காண இளவரசர் பெண் வேடமிட்டு வருகிறார். மற்றொருபுறம் மருங்காபுரி ஜெமீந்தாரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஷண்முகவடிவு தப்பித்தாளா… இப்படி ஏராளமான சுவாரஸ்ய திருப்பங்களுடன் இப்பகுதி நகர்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Sakthivek Sengoden"

very interesting chapters.👌👌👌👌👌👌👌

"Amudha Gandhi"

superb writer, good story

"Vasanthi S"

story is not moving to the content.

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

4 Mins 482 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-06-2022
5 Mins 338 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-06-2022
4 Mins 321 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-06-2022
4 Mins 332 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-06-2022
5 Mins 333 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-06-2022
5 Mins 316 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-06-2022
5 Mins 292 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-06-2022
4 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-06-2022
5 Mins 298 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-06-2022
3 Mins 311 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-06-2022
5 Mins 309 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-06-2022
4 Mins 286 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-06-2022
5 Mins 291 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-06-2022
5 Mins 292 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-06-2022
4 Mins 300 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-06-2022
5 Mins 291 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-06-2022
5 Mins 294 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-06-2022
5 Mins 291 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-06-2022
4 Mins 296 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-06-2022
5 Mins 281 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-06-2022
6 Mins 307 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-06-2022
5 Mins 329 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-06-2022
4 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-06-2022
5 Mins 281 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-06-2022
4 Mins 287 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-06-2022
5 Mins 285 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 02-06-2022
4 Mins 282 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-06-2022
4 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-06-2022
5 Mins 277 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 02-06-2022
6 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-06-2022
4 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 02-06-2022
4 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 02-06-2022
4 Mins 267 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 02-06-2022
4 Mins 272 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 02-06-2022
4 Mins 261 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-06-2022
4 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-06-2022
5 Mins 261 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 02-06-2022
6 Mins 270 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 02-06-2022
5 Mins 266 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 02-06-2022
4 Mins 270 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-06-2022
4 Mins 276 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 02-06-2022
4 Mins 299 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 02-06-2022
4 Mins 275 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 02-06-2022
5 Mins 275 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-06-2022
5 Mins 277 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-06-2022
5 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 02-06-2022
5 Mins 276 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 02-06-2022
4 Mins 271 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 02-06-2022
5 Mins 272 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 02-06-2022
5 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 02-06-2022
5 Mins 513 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்