பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 4

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 23,107 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded51 அத்தியாயங்கள்
கோலாப்பூர் ஜெயிலில் உள்ள கலியாணசுந்தரம் அங்கே பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகிறான். அபிராமியைத் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும். அப்படி செய்யவில்லை என்றால் பைத்தியக்கார மருத்துவமனையில் அடைக்கப்படுவான் என கமிஷனரால் மிரட்டப்படுகிறான். இந்தச் சூழ்நிலையில் இரு குதிரை வீரர்கள் கொண்டுவரும் ஒரு கடிதம் கலியாணசுந்தரம் கைக்குக் கிடைக்கிறது. அந்தக் கடிதத்தில் உள்ளபடி, அவன் காப்பாற்றப்படுவானா? அதே நேரத்தில் தஞ்சாவூரில் தன் மாளிகையின் உப்பரிகையில் உள்ள பூர்ணசந்திரோதயத்தைக் காண இளவரசர் பெண் வேடமிட்டு வருகிறார். மற்றொருபுறம் மருங்காபுரி ஜெமீந்தாரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஷண்முகவடிவு தப்பித்தாளா… இப்படி ஏராளமான சுவாரஸ்ய திருப்பங்களுடன் இப்பகுதி நகர்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Sakthivek Sengoden"

very interesting chapters.👌👌👌👌👌👌👌

"Amudha Gandhi"

superb writer, good story

"Vasanthi S"

story is not moving to the content.

"Venkatramani Varatharajan"

௭திர்பார்புடன்.அடுத்த 5ம்பாகம்.Read more

4 Mins 727 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-06-2022
5 Mins 508 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-06-2022
4 Mins 488 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-06-2022
4 Mins 485 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-06-2022
5 Mins 512 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-06-2022
5 Mins 475 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-06-2022
5 Mins 445 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-06-2022
4 Mins 430 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-06-2022
5 Mins 438 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-06-2022
3 Mins 476 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-06-2022
5 Mins 464 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-06-2022
4 Mins 420 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-06-2022
5 Mins 428 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-06-2022
5 Mins 427 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-06-2022
4 Mins 437 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-06-2022
5 Mins 433 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-06-2022
5 Mins 430 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-06-2022
5 Mins 439 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-06-2022
4 Mins 445 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-06-2022
5 Mins 428 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-06-2022
6 Mins 463 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-06-2022
5 Mins 505 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-06-2022
4 Mins 439 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-06-2022
5 Mins 423 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-06-2022
4 Mins 438 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-06-2022
5 Mins 440 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 02-06-2022
4 Mins 440 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-06-2022
4 Mins 450 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-06-2022
5 Mins 436 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 02-06-2022
6 Mins 446 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-06-2022
4 Mins 440 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 02-06-2022
4 Mins 427 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 02-06-2022
4 Mins 412 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 02-06-2022
4 Mins 422 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 02-06-2022
4 Mins 412 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-06-2022
4 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-06-2022
5 Mins 408 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 02-06-2022
6 Mins 423 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 02-06-2022
5 Mins 427 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 02-06-2022
4 Mins 429 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-06-2022
4 Mins 427 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 02-06-2022
4 Mins 468 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 02-06-2022
4 Mins 431 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 02-06-2022
5 Mins 431 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-06-2022
5 Mins 431 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-06-2022
5 Mins 437 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 02-06-2022
5 Mins 421 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 02-06-2022
4 Mins 423 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 02-06-2022
5 Mins 427 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 02-06-2022
5 Mins 435 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 02-06-2022
5 Mins 738 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்