வனதேவியின் மைந்தர்கள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 18.08k படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (17 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded28 அத்தியாயங்கள்
மன்னரின் மகன்கள் இருவரும் எப்படி மண்ணின் மைந்தர்களாகிப் போகிறார்கள் என்பதே கதை. காட்டை விட்டு வர மாட்டோம் என்று அவர்களை எது சொல்ல வைக்கிறது என்பதை வரலாற்றுக் கதையாகப் புனைந்திருக்கிறார் ராஜம் கிருஷ்ணன்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
17 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ramani Anand"

மிகவும் அருமையான கதை

"Azar Deen"

Impressive

"DEVARAJ"

WONDERFUL THOUGHT. SUPER STORY.

"Sathis Guru"

Ramayanathin oru siru katuthu matru vadivam.. kadhai mandhargalai thelivaga...Read more

5 Mins 6.3k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
8 Mins 2.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
8 Mins 929 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
9 Mins 627 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
7 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 440 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 399 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 325 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
7 Mins 336 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 308 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 322 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 297 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 270 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 284 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
7 Mins 268 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
6 Mins 246 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 252 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 411 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
2 Mins 939 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்