வனதேவியின் மைந்தர்கள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 14,547 படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded28 அத்தியாயங்கள்
மன்னரின் மகன்கள் இருவரும் எப்படி மண்ணின் மைந்தர்களாகிப் போகிறார்கள் என்பதே கதை. காட்டை விட்டு வர மாட்டோம் என்று அவர்களை எது சொல்ல வைக்கிறது என்பதை வரலாற்றுக் கதையாகப் புனைந்திருக்கிறார் ராஜம் கிருஷ்ணன்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ramani Anand"

மிகவும் அருமையான கதை

"Azar Deen"

Impressive

"DEVARAJ"

WONDERFUL THOUGHT. SUPER STORY.

"Sathis Guru"

Ramayanathin oru siru katuthu matru vadivam.. kadhai mandhargalai thelivaga...Read more

5 Mins 5.26k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
8 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
8 Mins 699 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
9 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
7 Mins 385 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 337 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 309 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 256 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
7 Mins 258 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 240 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 256 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 254 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 235 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 228 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 213 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 212 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 214 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
7 Mins 208 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
6 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 188 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 214 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 357 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
2 Mins 812 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்