கடலுக்கு அப்பால்

By ப.சிங்காரம் 13,632 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
தமிழகத்தில் வாழ வழியற்று, தென் கிழக்காசிய நாடுகளுக்குப் புலம்பெயர்ந்தவர்களின் நம்பிக்கையைப் புரட்டிப்போட்ட உலகப் போர் பின்புலத்தில் ப.சிங்காரம் சொல்லியுள்ள கதைதான் இந்த நாவல். மனிதனால் தாங்க முடியாத துயரம் என்று சொல்வதற்கு எதுவுமே இல்லை; மனதை இழக்காதவரையில் நாம் எதையும் இழப்பதில்லை என்ற தேறுதலுடன் முடியும் நாவலின் இறுதி வரிகள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ponnaiah Ramakrishnan"

INS மற்றும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பற்றிய தகவல்கள் படிப்பவர்கள் மனதில் பதியும்.Read more

"parth"

world class novel

"Christopher john"

Very informative...

""

அருமை அருமை அருமை அருமை

4 Mins 3.21k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-04-2021
3 Mins 897 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 22-04-2021
3 Mins 752 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-04-2021
6 Mins 662 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 22-04-2021
5 Mins 568 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 22-04-2021
3 Mins 405 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-04-2021
3 Mins 331 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
3 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 22-04-2021
3 Mins 302 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-04-2021
2 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-04-2021
4 Mins 296 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 22-04-2021
4 Mins 292 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 22-04-2021
2 Mins 267 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 22-04-2021
2 Mins 267 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 22-04-2021
3 Mins 266 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-04-2021
4 Mins 255 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-04-2021
5 Mins 258 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 22-04-2021
4 Mins 266 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-04-2021
3 Mins 251 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 22-04-2021
5 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 22-04-2021
2 Mins 261 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 22-04-2021
5 Mins 248 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-04-2021
4 Mins 243 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 22-04-2021
2 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 22-04-2021
5 Mins 227 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 22-04-2021
4 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 22-04-2021
10 Mins 281 படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-04-2021
6 Mins 243 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 22-04-2021
4 Mins 255 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-04-2021
5 Mins 341 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 22-04-2021
2 Mins 636 படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்