கடலுக்கு அப்பால்

By ப.சிங்காரம் 11,181 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
தமிழகத்தில் வாழ வழியற்று, தென் கிழக்காசிய நாடுகளுக்குப் புலம்பெயர்ந்தவர்களின் நம்பிக்கையைப் புரட்டிப் போட்ட உலகப்போர் பின்புலத்தில் ப. சிங்காரம் சொல்லியுள்ள கதையான கடலுக்கு அப்பால் நாவல், புதிய பிரதேசங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மனிதனால் தாங்க முடியாத துயரம் என்று சொல்வதற்கு எதுவுமே இல்லை. மனதை இழக்காதவரையில் நாம் எதையும் இழப்பதில்லை – என்ற தேறுதலுடன் முடியும் நாவலின் இறுதி வரிகள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ponnaiah Ramakrishnan"

INS மற்றும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பற்றிய தகவல்கள் படிப்பவர்கள் மனதில் பதியும்.Read more

"parth"

world class novel

"Christopher john"

Very informative...

""

அருமை அருமை அருமை அருமை

4 Mins 2.76k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-04-2021
3 Mins 749 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 22-04-2021
3 Mins 625 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-04-2021
6 Mins 536 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 22-04-2021
5 Mins 451 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 22-04-2021
3 Mins 326 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-04-2021
3 Mins 272 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
3 Mins 253 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 22-04-2021
3 Mins 246 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-04-2021
2 Mins 243 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-04-2021
4 Mins 240 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 22-04-2021
4 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 22-04-2021
2 Mins 218 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 22-04-2021
2 Mins 218 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 22-04-2021
3 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-04-2021
4 Mins 206 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-04-2021
5 Mins 206 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 22-04-2021
4 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-04-2021
3 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 22-04-2021
5 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 22-04-2021
2 Mins 209 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 22-04-2021
5 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-04-2021
4 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 22-04-2021
2 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 22-04-2021
5 Mins 183 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 22-04-2021
4 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 22-04-2021
10 Mins 228 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-04-2021
6 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 22-04-2021
4 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-04-2021
5 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 22-04-2021
2 Mins 505 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்