கடலுக்கு அப்பால்

By ப.சிங்காரம் 16.43k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
தமிழகத்தில் வாழ வழியற்று, தென் கிழக்காசிய நாடுகளுக்குப் புலம்பெயர்ந்தவர்களின் நம்பிக்கையைப் புரட்டிப்போட்ட உலகப் போர் பின்புலத்தில் ப.சிங்காரம் சொல்லியுள்ள கதைதான் இந்த நாவல். மனிதனால் தாங்க முடியாத துயரம் என்று சொல்வதற்கு எதுவுமே இல்லை; மனதை இழக்காதவரையில் நாம் எதையும் இழப்பதில்லை என்ற தேறுதலுடன் முடியும் நாவலின் இறுதி வரிகள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ponnaiah Ramakrishnan"

INS மற்றும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பற்றிய தகவல்கள் படிப்பவர்கள் மனதில் பதியும்.Read more

"kousalyadevi chandrasekar"

very good story

"parth"

world class novel

"Christopher john"

Very informative...

4 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-04-2021
3 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 22-04-2021
3 Mins 894 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-04-2021
6 Mins 799 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 22-04-2021
5 Mins 685 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 22-04-2021
3 Mins 488 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-04-2021
3 Mins 402 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
3 Mins 376 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 22-04-2021
3 Mins 364 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-04-2021
2 Mins 354 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-04-2021
4 Mins 364 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 22-04-2021
4 Mins 357 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 22-04-2021
2 Mins 333 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 22-04-2021
2 Mins 326 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 22-04-2021
3 Mins 328 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-04-2021
4 Mins 332 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-04-2021
5 Mins 329 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 22-04-2021
4 Mins 331 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-04-2021
3 Mins 320 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 22-04-2021
5 Mins 348 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 22-04-2021
2 Mins 328 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 22-04-2021
5 Mins 322 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-04-2021
4 Mins 309 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 22-04-2021
2 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 22-04-2021
5 Mins 299 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 22-04-2021
4 Mins 302 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 22-04-2021
10 Mins 359 படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-04-2021
6 Mins 307 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 22-04-2021
4 Mins 321 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-04-2021
5 Mins 403 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 22-04-2021
2 Mins 744 படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்