டேக் இட் ஈசி பாலிசி

By பிரபுதேவா 41.55k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (87 ரேட்டிங்ஸ்)
True Story Autobiography Mini-SeriesEnded83 அத்தியாயங்கள்
பிரபுதேவாவின் வாழ்வில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை எல்லாம் மனம் திறந்து ஜாலியாக, நெகிழ்ச்சியாக நம்மோடு பகிர்ந்திருக்கிறார். தனக்கு முதன்முதலில் நடனம் கற்றுத்தந்த தர்மராஜ் மாஸ்டர், 'என்னடா அப்பளம் நொறுக்குற மாதிரி ஆடுற' என்றடித்த கமென்ட், லூஸான பேன்ட், ஷர்ட் போட யார் காரணம்?, எப்போதும் விபூதியோடு தான் ஏன் இருக்கிறேன், சினிமா பாடல்களை கேட்காமல் இருப்பதேன்?இப்படிப் பல பல விஷயங்களை ஆடியோ மூலமாக நம்மிடம் பகிர்ந்திருக்கிறார் பிரபுதேவா.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
87 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"akash"

intresting audio series

"Babu S"

take it easy policy..

"தமிழன் ????????"

சூப்பர் சார்

"Yathav priyan"

amazing. hearing prabhudeva story in his own voice .

1 Mins 12.83k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 30-07-2021
5 Mins 7.79k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 30-07-2021
10 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 30-07-2021
5 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 29-07-2021
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-07-2021
9 Mins 909 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-07-2021
5 Mins 829 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 01-08-2021
6 Mins 629 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-08-2021
10 Mins 739 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-08-2021
5 Mins 491 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-08-2021
4 Mins 477 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-08-2021
5 Mins 406 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 03-08-2021
8 Mins 403 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 04-08-2021
5 Mins 333 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 04-08-2021
5 Mins 336 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-08-2021
6 Mins 308 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-08-2021
5 Mins 264 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-08-2021
5 Mins 241 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 06-08-2021
7 Mins 240 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-08-2021
5 Mins 210 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-08-2021
9 Mins 258 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-08-2021
10 Mins 221 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 08-08-2021
5 Mins 193 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-08-2021
5 Mins 175 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 09-08-2021
4 Mins 198 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 10-08-2021
5 Mins 165 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 10-08-2021
5 Mins 181 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 11-08-2021
4 Mins 164 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 11-08-2021
5 Mins 157 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-08-2021
5 Mins 173 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-08-2021
4 Mins 187 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 13-08-2021
6 Mins 179 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-08-2021
5 Mins 143 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 14-08-2021
5 Mins 141 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 14-08-2021
5 Mins 153 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 15-08-2021
6 Mins 152 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 15-08-2021
4 Mins 161 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 16-08-2021
5 Mins 108 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 16-08-2021
5 Mins 118 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 17-08-2021
4 Mins 128 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 17-08-2021
4 Mins 155 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-08-2021
5 Mins 118 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 18-08-2021
5 Mins 123 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 19-08-2021
5 Mins 111 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 19-08-2021
4 Mins 130 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 20-08-2021
5 Mins 102 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 20-08-2021
5 Mins 119 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 21-08-2021
5 Mins 106 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 21-08-2021
4 Mins 108 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 22-08-2021
5 Mins 104 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 22-08-2021
5 Mins 116 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 23-08-2021
5 Mins 93 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 23-08-2021
4 Mins 92 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 24-08-2021
5 Mins 75 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 24-08-2021
5 Mins 82 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 25-08-2021
6 Mins 125 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 25-08-2021
5 Mins 91 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 26-08-2021
5 Mins 86 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 26-08-2021
6 Mins 99 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 27-08-2021
5 Mins 114 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 27-08-2021
5 Mins 107 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 28-08-2021
5 Mins 99 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 28-08-2021
5 Mins 88 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 29-08-2021
8 Mins 94 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 29-08-2021
5 Mins 106 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 30-08-2021
5 Mins 128 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 30-08-2021
5 Mins 92 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 31-08-2021
5 Mins 91 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 31-08-2021
6 Mins 71 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-09-2021
5 Mins 82 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-09-2021
5 Mins 78 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 02-09-2021
5 Mins 89 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 02-09-2021
5 Mins 68 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 03-09-2021
4 Mins 105 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 03-09-2021
4 Mins 106 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 04-09-2021
6 Mins 102 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 04-09-2021
5 Mins 82 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 05-09-2021
6 Mins 95 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 05-09-2021
5 Mins 97 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 06-09-2021
5 Mins 94 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 06-09-2021
5 Mins 82 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 07-09-2021
5 Mins 113 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 07-09-2021
6 Mins 274 படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்