டேக் இட் ஈசி பாலிசி

By பிரபுதேவா 35,138 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (68 ரேட்டிங்ஸ்)
True Story Autobiography Mini-SeriesEnded83 அத்தியாயங்கள்
பிரபுதேவாவின் வாழ்வில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை எல்லாம் மனம் திறந்து ஜாலியாக, நெகிழ்ச்சியாக நம்மோடு பகிர்ந்திருக்கிறார். தனக்கு முதன்முதலில் நடனம் கற்றுத்தந்த தர்மராஜ் மாஸ்டர், 'என்னடா அப்பளம் நொறுக்குற மாதிரி ஆடுற' என்றடித்த கமென்ட், லூஸான பேன்ட், ஷர்ட் போட யார் காரணம்?, எப்போதும் விபூதியோடு தான் ஏன் இருக்கிறேன், சினிமா பாடல்களை கேட்காமல் இருப்பதேன்?இப்படிப் பல பல விஷயங்களை ஆடியோ மூலமாக நம்மிடம் பகிர்ந்திருக்கிறார் பிரபுதேவா.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
68 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Babu S"

take it easy policy..

"Yathav priyan"

amazing. hearing prabhudeva story in his own voice .

"Senthil Nathan Rajasekaran"

அனைவருக்கும் திரு.பிரபுதேவா அவர்களின் நடனம் பிடிக்கும்.ஆனால் எனக்கு சிறுவயத...Read more

"Selva S"

Super very interesting

1 Mins 10.79k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 30-07-2021
5 Mins 6.54k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 30-07-2021
10 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 30-07-2021
5 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 29-07-2021
5 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-07-2021
9 Mins 790 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-07-2021
5 Mins 744 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 01-08-2021
6 Mins 559 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-08-2021
10 Mins 641 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-08-2021
5 Mins 427 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-08-2021
4 Mins 429 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-08-2021
5 Mins 341 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 03-08-2021
8 Mins 359 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 04-08-2021
5 Mins 295 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 04-08-2021
5 Mins 280 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-08-2021
6 Mins 265 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-08-2021
5 Mins 229 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-08-2021
5 Mins 205 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 06-08-2021
7 Mins 217 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-08-2021
5 Mins 175 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-08-2021
9 Mins 225 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-08-2021
10 Mins 175 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 08-08-2021
5 Mins 170 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-08-2021
5 Mins 150 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 09-08-2021
4 Mins 158 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 10-08-2021
5 Mins 137 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 10-08-2021
5 Mins 168 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 11-08-2021
4 Mins 143 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 11-08-2021
5 Mins 134 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-08-2021
5 Mins 154 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-08-2021
4 Mins 171 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 13-08-2021
6 Mins 141 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-08-2021
5 Mins 128 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 14-08-2021
5 Mins 124 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 14-08-2021
5 Mins 117 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 15-08-2021
6 Mins 127 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 15-08-2021
4 Mins 143 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 16-08-2021
5 Mins 88 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 16-08-2021
5 Mins 104 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 17-08-2021
4 Mins 103 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 17-08-2021
4 Mins 130 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-08-2021
5 Mins 100 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 18-08-2021
5 Mins 89 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 19-08-2021
5 Mins 89 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 19-08-2021
4 Mins 102 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 20-08-2021
5 Mins 86 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 20-08-2021
5 Mins 95 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 21-08-2021
5 Mins 88 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 21-08-2021
4 Mins 96 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 22-08-2021
5 Mins 83 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 22-08-2021
5 Mins 93 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 23-08-2021
5 Mins 79 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 23-08-2021
4 Mins 78 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 24-08-2021
5 Mins 68 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 24-08-2021
5 Mins 66 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 25-08-2021
6 Mins 97 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 25-08-2021
5 Mins 76 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 26-08-2021
5 Mins 77 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 26-08-2021
6 Mins 87 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 27-08-2021
5 Mins 83 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 27-08-2021
5 Mins 74 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 28-08-2021
5 Mins 84 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 28-08-2021
5 Mins 69 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 29-08-2021
8 Mins 80 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 29-08-2021
5 Mins 87 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 30-08-2021
5 Mins 101 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 30-08-2021
5 Mins 80 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 31-08-2021
5 Mins 79 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 31-08-2021
6 Mins 64 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-09-2021
5 Mins 67 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-09-2021
5 Mins 61 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 02-09-2021
5 Mins 61 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 02-09-2021
5 Mins 55 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 03-09-2021
4 Mins 92 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 03-09-2021
4 Mins 86 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 04-09-2021
6 Mins 73 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 04-09-2021
5 Mins 53 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 05-09-2021
6 Mins 63 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 05-09-2021
5 Mins 68 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 06-09-2021
5 Mins 71 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 06-09-2021
5 Mins 57 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 07-09-2021
5 Mins 65 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 07-09-2021
6 Mins 101 படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்