பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 1

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 44.69k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
தஞ்சாவூரை மகாராஷ்டிர மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த 1812 ம் ஆண்டில் நடக்கும் கதை. பெற்றோரை இழந்த கமலமும் ஷண்முகவடிவும் நாகப்பட்டிணத்தில் உள்ள தனது அத்தை நீலலோசனி அம்மாளின் மாளிகை வீட்டில் வளர்கிறார்கள். மூத்தவள் கமலத்துக்கு 17 வயது. ஷண்முகவடிவுக்கு வயது 15. இவர்களது தினசரி குடும்பச் செலவுக்கு திருவாரூரில் உள்ள ஒரு வங்கி தொடர்ந்து பணம் அனுப்பி வைக்கிறது. இந்நிலையில், நீலலோசனிக்கு உடல்நலம் பாதிப்படைகிறது. அதே நேரத்தில், வங்கியிலிருந்து பணம் வருவதும் நின்றுவிடுகிறது. அத்தையின் மருத்துவச் செலவுக்குப் பணம் இல்லாமல் இருவரும் தவிக்கின்றனர். அதையடுத்து திருவாரூரில் உள்ள அந்த வங்கியைத் தேடி இளையவள் ஷண்முகவடிவு செல்கிறாள். அங்கே அவள் எதிர்கொள்ளும் திருப்பத்திலிருந்து கதை விரிகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Venkatkumar V"

ரொம்பவே பிடித்திருக்கிறது

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌

"Vasanthi S"

story is very much interesting. Please publish Part-2very soon.

"Venkatramani Varatharajan"

மிகவும் நீண்ட நெடுந்தொடர். ஆனால் சலிப்பு ஏற்படவில்லை. மேலும் 3 பகுதி படிக...Read more

4 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-05-2022
4 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-05-2022
5 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-05-2022
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-05-2022
6 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 12-05-2022
4 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-05-2022
6 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-05-2022
5 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-05-2022
4 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-05-2022
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-05-2022
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-05-2022
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2022
5 Mins 975 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-05-2022
5 Mins 920 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-05-2022
4 Mins 921 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-05-2022
5 Mins 898 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-05-2022
5 Mins 893 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-05-2022
5 Mins 820 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-05-2022
5 Mins 796 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-05-2022
5 Mins 797 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-05-2022
6 Mins 886 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-05-2022
5 Mins 804 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-05-2022
4 Mins 766 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-05-2022
4 Mins 765 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-05-2022
6 Mins 785 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-05-2022
4 Mins 728 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-05-2022
5 Mins 731 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-05-2022
4 Mins 688 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-05-2022
5 Mins 682 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-05-2022
4 Mins 645 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-05-2022
4 Mins 652 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-05-2022
5 Mins 640 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-05-2022
4 Mins 657 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-05-2022
5 Mins 634 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-05-2022
6 Mins 620 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-05-2022
5 Mins 621 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-05-2022
4 Mins 588 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-05-2022
6 Mins 602 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-05-2022
5 Mins 641 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-05-2022
4 Mins 705 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-05-2022
5 Mins 657 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-05-2022
5 Mins 657 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-05-2022
4 Mins 638 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 12-05-2022
4 Mins 668 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-05-2022
6 Mins 664 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 12-05-2022
5 Mins 653 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 12-05-2022
5 Mins 641 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 12-05-2022
4 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 12-05-2022
5 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்