பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 1

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 40,999 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
தஞ்சாவூரை மகாராஷ்டிர மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த 1812 ம் ஆண்டில் நடக்கும் கதை. பெற்றோரை இழந்த கமலமும் ஷண்முகவடிவும் நாகப்பட்டிணத்தில் உள்ள தனது அத்தை நீலலோசனி அம்மாளின் மாளிகை வீட்டில் வளர்கிறார்கள். மூத்தவள் கமலத்துக்கு 17 வயது. ஷண்முகவடிவுக்கு வயது 15. இவர்களது தினசரி குடும்பச் செலவுக்கு திருவாரூரில் உள்ள ஒரு வங்கி தொடர்ந்து பணம் அனுப்பி வைக்கிறது. இந்நிலையில், நீலலோசனிக்கு உடல்நலம் பாதிப்படைகிறது. அதே நேரத்தில், வங்கியிலிருந்து பணம் வருவதும் நின்றுவிடுகிறது. அத்தையின் மருத்துவச் செலவுக்குப் பணம் இல்லாமல் இருவரும் தவிக்கின்றனர். அதையடுத்து திருவாரூரில் உள்ள அந்த வங்கியைத் தேடி இளையவள் ஷண்முகவடிவு செல்கிறாள். அங்கே அவள் எதிர்கொள்ளும் திருப்பத்திலிருந்து கதை விரிகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Venkatkumar V"

ரொம்பவே பிடித்திருக்கிறது

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌

"Vasanthi S"

story is very much interesting. Please publish Part-2very soon.

"Venkatramani Varatharajan"

மிகவும் நீண்ட நெடுந்தொடர். ஆனால் சலிப்பு ஏற்படவில்லை. மேலும் 3 பகுதி படிக...Read more

4 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-05-2022
4 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-05-2022
5 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-05-2022
5 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-05-2022
6 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 12-05-2022
4 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-05-2022
6 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-05-2022
5 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-05-2022
4 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-05-2022
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-05-2022
4 Mins 999 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-05-2022
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2022
5 Mins 897 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-05-2022
5 Mins 847 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-05-2022
4 Mins 850 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-05-2022
5 Mins 835 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-05-2022
5 Mins 830 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-05-2022
5 Mins 760 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-05-2022
5 Mins 743 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-05-2022
5 Mins 739 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-05-2022
6 Mins 824 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-05-2022
5 Mins 735 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-05-2022
4 Mins 704 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-05-2022
4 Mins 704 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-05-2022
6 Mins 713 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-05-2022
4 Mins 661 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-05-2022
5 Mins 663 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-05-2022
4 Mins 629 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-05-2022
5 Mins 628 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-05-2022
4 Mins 588 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-05-2022
4 Mins 587 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-05-2022
5 Mins 578 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-05-2022
4 Mins 593 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-05-2022
5 Mins 573 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-05-2022
6 Mins 556 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-05-2022
5 Mins 563 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-05-2022
4 Mins 531 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-05-2022
6 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-05-2022
5 Mins 573 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-05-2022
4 Mins 632 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-05-2022
5 Mins 590 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-05-2022
5 Mins 592 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-05-2022
4 Mins 575 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 12-05-2022
4 Mins 600 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-05-2022
6 Mins 592 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 12-05-2022
5 Mins 581 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 12-05-2022
5 Mins 570 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 12-05-2022
4 Mins 578 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 12-05-2022
5 Mins 912 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்