பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 1

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 45.04k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
தஞ்சாவூரை மகாராஷ்டிர மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த 1812 ம் ஆண்டில் நடக்கும் கதை. பெற்றோரை இழந்த கமலமும் ஷண்முகவடிவும் நாகப்பட்டிணத்தில் உள்ள தனது அத்தை நீலலோசனி அம்மாளின் மாளிகை வீட்டில் வளர்கிறார்கள். மூத்தவள் கமலத்துக்கு 17 வயது. ஷண்முகவடிவுக்கு வயது 15. இவர்களது தினசரி குடும்பச் செலவுக்கு திருவாரூரில் உள்ள ஒரு வங்கி தொடர்ந்து பணம் அனுப்பி வைக்கிறது. இந்நிலையில், நீலலோசனிக்கு உடல்நலம் பாதிப்படைகிறது. அதே நேரத்தில், வங்கியிலிருந்து பணம் வருவதும் நின்றுவிடுகிறது. அத்தையின் மருத்துவச் செலவுக்குப் பணம் இல்லாமல் இருவரும் தவிக்கின்றனர். அதையடுத்து திருவாரூரில் உள்ள அந்த வங்கியைத் தேடி இளையவள் ஷண்முகவடிவு செல்கிறாள். அங்கே அவள் எதிர்கொள்ளும் திருப்பத்திலிருந்து கதை விரிகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Venkatkumar V"

ரொம்பவே பிடித்திருக்கிறது

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌

"Vasanthi S"

story is very much interesting. Please publish Part-2very soon.

"Venkatramani Varatharajan"

மிகவும் நீண்ட நெடுந்தொடர். ஆனால் சலிப்பு ஏற்படவில்லை. மேலும் 3 பகுதி படிக...Read more

4 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-05-2022
4 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-05-2022
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-05-2022
5 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-05-2022
6 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 12-05-2022
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-05-2022
6 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-05-2022
5 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-05-2022
4 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-05-2022
4 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-05-2022
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-05-2022
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2022
5 Mins 982 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-05-2022
5 Mins 926 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-05-2022
4 Mins 933 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-05-2022
5 Mins 914 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-05-2022
5 Mins 902 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-05-2022
5 Mins 825 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-05-2022
5 Mins 801 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-05-2022
5 Mins 806 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-05-2022
6 Mins 898 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-05-2022
5 Mins 817 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-05-2022
4 Mins 776 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-05-2022
4 Mins 773 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-05-2022
6 Mins 791 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-05-2022
4 Mins 731 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-05-2022
5 Mins 735 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-05-2022
4 Mins 692 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-05-2022
5 Mins 688 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-05-2022
4 Mins 651 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-05-2022
4 Mins 657 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-05-2022
5 Mins 646 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-05-2022
4 Mins 665 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-05-2022
5 Mins 642 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-05-2022
6 Mins 626 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-05-2022
5 Mins 627 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-05-2022
4 Mins 593 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-05-2022
6 Mins 607 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-05-2022
5 Mins 647 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-05-2022
4 Mins 710 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-05-2022
5 Mins 661 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-05-2022
5 Mins 661 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-05-2022
4 Mins 642 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 12-05-2022
4 Mins 674 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-05-2022
6 Mins 671 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 12-05-2022
5 Mins 658 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 12-05-2022
5 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 12-05-2022
4 Mins 652 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 12-05-2022
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்