பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 1

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 33,136 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
தஞ்சாவூரை மகாராஷ்டிர மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த 1812 ம் ஆண்டில் நடக்கும் கதை. பெற்றோரை இழந்த கமலமும் ஷண்முகவடிவும் நாகப்பட்டிணத்தில் உள்ள தனது அத்தை நீலலோசனி அம்மாளின் மாளிகை வீட்டில் வளர்கிறார்கள். மூத்தவள் கமலத்துக்கு 17 வயது. ஷண்முகவடிவுக்கு வயது 15. இவர்களது தினசரி குடும்பச் செலவுக்கு திருவாரூரில் உள்ள ஒரு வங்கி தொடர்ந்து பணம் அனுப்பி வைக்கிறது. இந்நிலையில், நீலலோசனிக்கு உடல்நலம் பாதிப்படைகிறது. அதே நேரத்தில், வங்கியிலிருந்து பணம் வருவதும் நின்றுவிடுகிறது. அத்தையின் மருத்துவச் செலவுக்குப் பணம் இல்லாமல் இருவரும் தவிக்கின்றனர். அதையடுத்து திருவாரூரில் உள்ள அந்த வங்கியைத் தேடி இளையவள் ஷண்முகவடிவு செல்கிறாள். அங்கே அவள் எதிர்கொள்ளும் திருப்பத்திலிருந்து கதை விரிகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌

"Vasanthi S"

story is very much interesting. Please publish Part-2very soon.

"Luthufur Rahman"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Meena Nagarajan"

கதை பிரமாதமாய்ச் சென்று கொண்டிருக்கிறது.Read more

4 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-05-2022
4 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-05-2022
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-05-2022
5 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-05-2022
6 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 12-05-2022
4 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-05-2022
6 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-05-2022
5 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-05-2022
4 Mins 971 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-05-2022
4 Mins 850 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-05-2022
4 Mins 811 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-05-2022
4 Mins 809 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2022
5 Mins 729 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-05-2022
5 Mins 684 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-05-2022
4 Mins 695 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-05-2022
5 Mins 682 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-05-2022
5 Mins 687 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-05-2022
5 Mins 625 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-05-2022
5 Mins 600 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-05-2022
5 Mins 607 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-05-2022
6 Mins 671 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-05-2022
5 Mins 596 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-05-2022
4 Mins 567 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-05-2022
4 Mins 564 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-05-2022
6 Mins 564 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-05-2022
4 Mins 519 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-05-2022
5 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-05-2022
4 Mins 499 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-05-2022
5 Mins 498 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-05-2022
4 Mins 466 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-05-2022
4 Mins 463 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-05-2022
5 Mins 463 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-05-2022
4 Mins 479 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-05-2022
5 Mins 459 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-05-2022
6 Mins 444 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-05-2022
5 Mins 450 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-05-2022
4 Mins 427 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-05-2022
6 Mins 437 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-05-2022
5 Mins 457 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-05-2022
4 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-05-2022
5 Mins 466 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-05-2022
5 Mins 482 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-05-2022
4 Mins 462 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 12-05-2022
4 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-05-2022
6 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 12-05-2022
5 Mins 458 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 12-05-2022
5 Mins 455 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 12-05-2022
4 Mins 450 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 12-05-2022
5 Mins 706 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்