பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 1

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 8,903 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
தஞ்சாவூரை மகாராஷ்டிர மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த 1812 ம் ஆண்டில் நடக்கும் கதை. பெற்றோரை இழந்த கமலமும் ஷண்முகவடிவும் நாகப்பட்டிணத்தில் உள்ள தனது அத்தை நீலலோசனி அம்மாளின் மாளிகை வீட்டில் வளர்கிறார்கள். மூத்தவள் கமலத்துக்கு 17 வயது. ஷண்முகவடிவுக்கு வயது 15. இவர்களது தினசரி குடும்பச் செலவுக்கு திருவாரூரில் உள்ள ஒரு வங்கி தொடர்ந்து பணம் அனுப்பி வைக்கிறது. இந்நிலையில், நீலலோசனிக்கு உடல்நலம் பாதிப்படைகிறது. அதே நேரத்தில், வங்கியிலிருந்து பணம் வருவதும் நின்றுவிடுகிறது. அத்தையின் மருத்துவச் செலவுக்குப் பணம் இல்லாமல் இருவரும் தவிக்கின்றனர். அதையடுத்து திருவாரூரில் உள்ள அந்த வங்கியைத் தேடி இளையவள் ஷண்முகவடிவு செல்கிறாள். அங்கே அவள் எதிர்கொள்ளும் திருப்பத்திலிருந்து கதை விரிகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vasanthi S"

story is very much interesting. Please publish Part-2very soon.

"Meena Nagarajan"

கதை பிரமாதமாய்ச் சென்று கொண்டிருக்கிறது.Read more

"Subadra Dorairajan"

as usual author rocks

"Rajalakshmi Sureshkumar"

வடுவூர் துரைசாமி ஐயங்கார் கதைகள் மிகவும் சுவாரசியமாக இருக்கும் என்பதில் ஐயம...Read more

4 Mins 686 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-05-2022
4 Mins 462 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-05-2022
5 Mins 434 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-05-2022
5 Mins 401 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-05-2022
6 Mins 361 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 12-05-2022
4 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-05-2022
6 Mins 341 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-05-2022
5 Mins 318 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-05-2022
4 Mins 286 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-05-2022
4 Mins 249 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-05-2022
4 Mins 246 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-05-2022
4 Mins 250 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2022
5 Mins 213 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-05-2022
5 Mins 190 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-05-2022
4 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-05-2022
5 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-05-2022
5 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-05-2022
5 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-05-2022
5 Mins 154 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-05-2022
5 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-05-2022
6 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-05-2022
5 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-05-2022
4 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-05-2022
4 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-05-2022
6 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-05-2022
4 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-05-2022
5 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-05-2022
4 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-05-2022
5 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-05-2022
4 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-05-2022
4 Mins 94 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-05-2022
5 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-05-2022
4 Mins 98 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-05-2022
5 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-05-2022
6 Mins 94 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-05-2022
5 Mins 94 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-05-2022
4 Mins 90 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-05-2022
6 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-05-2022
5 Mins 90 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-05-2022
4 Mins 94 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-05-2022
5 Mins 93 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-05-2022
5 Mins 95 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-05-2022
4 Mins 90 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 12-05-2022
4 Mins 83 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-05-2022
6 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 12-05-2022
5 Mins 83 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 12-05-2022
5 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 12-05-2022
4 Mins 82 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 12-05-2022
5 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்