புயலிலே ஒரு தோணி

By ப.சிங்காரம் 28.66k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (26 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
நாவலின் நாயகன் பாண்டியன் பற்றிய ப.சிங்காரத்தின் புனைவானது கெட்டிதட்டிப்போன தமிழர் வாழ்க்கையின் மீது வீசப்பட்ட பெரிய பாறாங்கல். பொதுப்புத்தி மதிப்பீடுகளைச் சிதைக்கும் பாண்டியன் அடிப்படையில் சாகசக்காரன், புரட்சிக்காரன், கலகக்காரன். பூகோளத்தின் மீதான பிரமாண்டமான அனுபவங்கள் குறித்து உற்சாகத்துடன் கிளர்ந்தெழும் பாண்டியனுக்கு எதுவும் பொருட்டல்ல. தமிழில் இதுவரை எந்த நாவலாசிரியரும் தொட்டிராத சிகரத்தை இந்நாவலில் தனக்கான புதிய மொழியின் வழியே ப.சிங்காரம் அடைந்துள்ளார்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
26 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ganesh Balusiva"

New world spread on the thoughts

"Ravichandran29 Ranganatha"

இந்திய சுதந்திரத்திற்காக 19-ம் நூற்றாண்டில் நேதாஜி தலைமையில் நடந்த எழுச்சிய...Read more

"Robin Robin"

இதோ படிக்க தொடங்கியாச்சு

"Sundara Pandi"

அருமையான நாவல் ரொம்ப நாளாக படிக்க விரும்பிய நாவல்Read more

5 Mins 11.0k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 13-05-2021
3 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-05-2021
3 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-05-2021
3 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-05-2021
5 Mins 898 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-05-2021
4 Mins 728 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 13-05-2021
6 Mins 726 படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 13-05-2021
11 Mins 680 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 13-05-2021
4 Mins 570 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 13-05-2021
19 Mins 596 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 13-05-2021
5 Mins 457 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 13-05-2021
10 Mins 457 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 13-05-2021
6 Mins 399 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
4 Mins 310 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 13-05-2021
5 Mins 349 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 13-05-2021
4 Mins 330 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-05-2021
7 Mins 333 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 13-05-2021
5 Mins 320 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 13-05-2021
4 Mins 266 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 13-05-2021
3 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 13-05-2021
4 Mins 239 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-05-2021
2 Mins 249 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-05-2021
7 Mins 264 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-05-2021
6 Mins 258 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-05-2021
3 Mins 265 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 13-05-2021
7 Mins 301 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-05-2021
5 Mins 269 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 13-05-2021
3 Mins 252 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 13-05-2021
10 Mins 269 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 13-05-2021
7 Mins 260 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 13-05-2021
3 Mins 235 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-05-2021
4 Mins 232 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 13-05-2021
1 Mins 216 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 13-05-2021
3 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 13-05-2021
4 Mins 255 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 13-05-2021
7 Mins 257 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 13-05-2021
3 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 13-05-2021
1 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 13-05-2021
2 Mins 286 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 13-05-2021
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்