புயலிலே ஒரு தோணி

By ப.சிங்காரம் 29.73k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (26 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
நாவலின் நாயகன் பாண்டியன் பற்றிய ப.சிங்காரத்தின் புனைவானது கெட்டிதட்டிப்போன தமிழர் வாழ்க்கையின் மீது வீசப்பட்ட பெரிய பாறாங்கல். பொதுப்புத்தி மதிப்பீடுகளைச் சிதைக்கும் பாண்டியன் அடிப்படையில் சாகசக்காரன், புரட்சிக்காரன், கலகக்காரன். பூகோளத்தின் மீதான பிரமாண்டமான அனுபவங்கள் குறித்து உற்சாகத்துடன் கிளர்ந்தெழும் பாண்டியனுக்கு எதுவும் பொருட்டல்ல. தமிழில் இதுவரை எந்த நாவலாசிரியரும் தொட்டிராத சிகரத்தை இந்நாவலில் தனக்கான புதிய மொழியின் வழியே ப.சிங்காரம் அடைந்துள்ளார்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
26 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ganesh Balusiva"

New world spread on the thoughts

"Ravichandran29 Ranganatha"

இந்திய சுதந்திரத்திற்காக 19-ம் நூற்றாண்டில் நேதாஜி தலைமையில் நடந்த எழுச்சிய...Read more

"Robin Robin"

இதோ படிக்க தொடங்கியாச்சு

"Sundara Pandi"

அருமையான நாவல் ரொம்ப நாளாக படிக்க விரும்பிய நாவல்Read more

5 Mins 11.27k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 13-05-2021
3 Mins 2.06k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-05-2021
3 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-05-2021
3 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-05-2021
5 Mins 934 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-05-2021
4 Mins 761 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 13-05-2021
6 Mins 749 படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 13-05-2021
11 Mins 711 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 13-05-2021
4 Mins 597 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 13-05-2021
19 Mins 623 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 13-05-2021
5 Mins 476 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 13-05-2021
10 Mins 477 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 13-05-2021
6 Mins 417 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
4 Mins 325 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 13-05-2021
5 Mins 365 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 13-05-2021
4 Mins 345 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-05-2021
7 Mins 345 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 13-05-2021
5 Mins 336 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 13-05-2021
4 Mins 278 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 13-05-2021
3 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 13-05-2021
4 Mins 249 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-05-2021
2 Mins 265 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-05-2021
7 Mins 282 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-05-2021
6 Mins 268 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-05-2021
3 Mins 276 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 13-05-2021
7 Mins 312 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-05-2021
5 Mins 282 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 13-05-2021
3 Mins 264 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 13-05-2021
10 Mins 290 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 13-05-2021
7 Mins 280 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 13-05-2021
3 Mins 253 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-05-2021
4 Mins 248 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 13-05-2021
1 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 13-05-2021
3 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 13-05-2021
4 Mins 271 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 13-05-2021
7 Mins 271 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 13-05-2021
3 Mins 250 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 13-05-2021
1 Mins 247 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 13-05-2021
2 Mins 298 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 13-05-2021
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்