புயலிலே ஒரு தோணி

By ப.சிங்காரம் 25,559 படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (25 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
நாவலின் நாயகன் பாண்டியன் பற்றிய ப.சிங்காரத்தின் புனைவானது கெட்டிதட்டிப்போன தமிழர் வாழ்க்கையின் மீது வீசப்பட்ட பெரிய பாறாங்கல். பொதுப்புத்தி மதிப்பீடுகளைச் சிதைக்கும் பாண்டியன் அடிப்படையில் சாகசக்காரன், புரட்சிக்காரன், கலகக்காரன். பூகோளத்தின் மீதான பிரமாண்டமான அனுபவங்கள் குறித்து உற்சாகத்துடன் கிளர்ந்தெழும் பாண்டியனுக்கு எதுவும் பொருட்டல்ல. தமிழில் இதுவரை எந்த நாவலாசிரியரும் தொட்டிராத சிகரத்தை இந்நாவலில் தனக்கான புதிய மொழியின் வழியே ப.சிங்காரம் அடைந்துள்ளார்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
25 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ganesh Balusiva"

New world spread on the thoughts

"Ravichandran29 Ranganatha"

இந்திய சுதந்திரத்திற்காக 19-ம் நூற்றாண்டில் நேதாஜி தலைமையில் நடந்த எழுச்சிய...Read more

"Robin Robin"

இதோ படிக்க தொடங்கியாச்சு

"Sundara Pandi"

அருமையான நாவல் ரொம்ப நாளாக படிக்க விரும்பிய நாவல்Read more

5 Mins 10.03k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 13-05-2021
3 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-05-2021
3 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-05-2021
3 Mins 907 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-05-2021
5 Mins 784 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-05-2021
4 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 13-05-2021
6 Mins 643 படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 13-05-2021
11 Mins 612 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 13-05-2021
4 Mins 508 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 13-05-2021
19 Mins 528 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 13-05-2021
5 Mins 394 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 13-05-2021
10 Mins 386 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 13-05-2021
6 Mins 349 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
4 Mins 266 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 13-05-2021
5 Mins 293 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 13-05-2021
4 Mins 277 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-05-2021
7 Mins 286 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 13-05-2021
5 Mins 280 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 13-05-2021
4 Mins 231 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 13-05-2021
3 Mins 225 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 13-05-2021
4 Mins 208 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-05-2021
2 Mins 219 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-05-2021
7 Mins 232 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-05-2021
6 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-05-2021
3 Mins 237 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 13-05-2021
7 Mins 268 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-05-2021
5 Mins 239 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 13-05-2021
3 Mins 223 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 13-05-2021
10 Mins 237 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 13-05-2021
7 Mins 227 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 13-05-2021
3 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-05-2021
4 Mins 202 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 13-05-2021
1 Mins 186 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 13-05-2021
3 Mins 189 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 13-05-2021
4 Mins 218 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 13-05-2021
7 Mins 225 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 13-05-2021
3 Mins 199 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 13-05-2021
1 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 13-05-2021
2 Mins 254 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 13-05-2021
4 Mins 935 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்