புயலிலே ஒரு தோணி

By ப.சிங்காரம் 23,654 படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (24 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
நாவலின் நாயகன் பாண்டியன் பற்றிய ப.சிங்காரத்தின் புனைவானது கெட்டிதட்டிப்போன தமிழர் வாழ்க்கையின் மீது வீசப்பட்ட பெரிய பாறாங்கல். பொதுப்புத்தி மதிப்பீடுகளைச் சிதைக்கும் பாண்டியன் அடிப்படையில் சாகசக்காரன், புரட்சிக்காரன், கலகக்காரன். பூகோளத்தின் மீதான பிரமாண்டமான அனுபவங்கள் குறித்து உற்சாகத்துடன் கிளர்ந்தெழும் பாண்டியனுக்கு எதுவும் பொருட்டல்ல. தமிழில் இதுவரை எந்த நாவலாசிரியரும் தொட்டிராத சிகரத்தை இந்நாவலில் தனக்கான புதிய மொழியின் வழியே ப.சிங்காரம் அடைந்துள்ளார்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
24 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ganesh Balusiva"

New world spread on the thoughts

"Ravichandran29 Ranganatha"

இந்திய சுதந்திரத்திற்காக 19-ம் நூற்றாண்டில் நேதாஜி தலைமையில் நடந்த எழுச்சிய...Read more

"Robin Robin"

இதோ படிக்க தொடங்கியாச்சு

"Sundara Pandi"

அருமையான நாவல் ரொம்ப நாளாக படிக்க விரும்பிய நாவல்Read more

5 Mins 9.48k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 13-05-2021
3 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-05-2021
3 Mins 937 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-05-2021
3 Mins 830 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-05-2021
5 Mins 710 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-05-2021
4 Mins 583 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 13-05-2021
6 Mins 587 படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 13-05-2021
11 Mins 550 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 13-05-2021
4 Mins 454 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 13-05-2021
19 Mins 459 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 13-05-2021
5 Mins 350 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 13-05-2021
10 Mins 348 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 13-05-2021
6 Mins 306 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
4 Mins 231 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 13-05-2021
5 Mins 268 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 13-05-2021
4 Mins 256 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-05-2021
7 Mins 263 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 13-05-2021
5 Mins 250 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 13-05-2021
4 Mins 207 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 13-05-2021
3 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 13-05-2021
4 Mins 183 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-05-2021
2 Mins 198 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-05-2021
7 Mins 208 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-05-2021
6 Mins 212 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-05-2021
3 Mins 220 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 13-05-2021
7 Mins 251 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-05-2021
5 Mins 223 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 13-05-2021
3 Mins 209 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 13-05-2021
10 Mins 215 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 13-05-2021
7 Mins 206 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 13-05-2021
3 Mins 190 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-05-2021
4 Mins 186 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 13-05-2021
1 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 13-05-2021
3 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 13-05-2021
4 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 13-05-2021
7 Mins 212 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 13-05-2021
3 Mins 186 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 13-05-2021
1 Mins 182 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 13-05-2021
2 Mins 238 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 13-05-2021
4 Mins 887 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்