பார்த்திபன் கனவு - பாகம் 2

By கல்கி 37.68k படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded27 அத்தியாயங்கள்
பெரும் புகழுடன் விளங்கும் சோழப் பேரரசு ஒருகட்டத்தில் பல்லவர்களுக்கு அடிமை நாடாகிப் போகிறது. பல்லவர்களுக்குக் கப்பம் கட்டும் சுதந்திரமற்ற ஒரு குறுநில அரசு ஆகிறது. சோழ அரசனான பார்த்திபன் தனது மகனான விக்கிரமனிடம் சோழ அரசு மீள வேண்டும் என்றும், இழந்த புகழைப் பெற வேண்டும் என்றும் அறிவூட்டுகிறான். பல்லவ மன்னனான நரசிம்மவர்மனுக்குக் கப்பம் கட்ட மறுக்கும் பார்த்திபன், பல்லவ மன்னனை வீரத்துடன் எதிர்த்து மரணம் அடைகிறான். இதன் பின்னர், பல்லவரிடமிருந்து சோழ நாடு எவ்வாறு சுதந்திரம் பெற்றது என்பது மீதிக் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Yuvedha"

arumayana padaippu

"Mohan Omm Shakthi"

எனக்கு பிடித்த சரித்திர நாவல்Read more

"Ravichandran29 Ranganatha"

இனிய நடை.

"Arunmathi"

எனக்கு மிகவும் பிடித்த வரலாற்று நாவல்Read more

3 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 20-11-2020
5 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-11-2020
4 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 20-11-2020
3 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 20-11-2020
3 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 20-11-2020
4 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-11-2020
5 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-11-2020
3 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-11-2020
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-11-2020
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 20-11-2020
3 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-11-2020
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-11-2020
3 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 20-11-2020
3 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 20-11-2020
5 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-11-2020
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-11-2020
4 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-11-2020
3 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்