பார்த்திபன் கனவு - 2

By கல்கி 19,638 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded27 அத்தியாயங்கள்
ஒரு காலத்தில் புகழுடன் விளங்கிய சோழப் பேரரசு, பல்லவர்களுக்கு அடிமை நாடாகிப் போனது. பல்லவர்களுக்குக் கப்பம் கட்டும் சுதந்திரம் அற்ற ஒரு குறுநில அரசானது. சோழ அரசனான பார்த்திபன் தனது மகனான விக்கிரமனிடம் சோழ அரசு மீளவும், தனது இழந்த புகழைப் பெறவேண்டும் என்றும் அறிவூட்டுகிறான். பல்லவ மன்னனான நரசிம்மவர்மனுக்குக் கப்பம் கட்ட மறுக்கும் பார்த்திபன், பல்லவ மன்னனை வீரத்துடன் எதிர்த்து மரணம் அடைகின்றான். இதன் பின்னர், சோழ நாடு பல்லவரிடம் இருந்து எவ்வாறு சுதந்திரம் பெற்றது என்பதைக் கதை சொல்கிறது. கதையின் பெரும் பகுதி சோழ இளவரசனான விக்கிரமன், படகோட்டி பொன்னன், பொன்னனின் மனைவி வள்ளி, சோழ சேனாதிபதி மாரப்ப பூபதி போன்றோரைச் சுற்றி நிகழ்கின்றது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Yuvedha"

arumayana padaippu

"Mohan Omm Shakthi"

எனக்கு பிடித்த சரித்திர நாவல்Read more

"Ravichandran29 Ranganatha"

இனிய நடை.

"Arunmathi"

எனக்கு மிகவும் பிடித்த வரலாற்று நாவல்Read more

3 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 942 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 860 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 880 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 778 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 772 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 703 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 677 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 704 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 692 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 20-11-2020
5 Mins 663 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-11-2020
4 Mins 639 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 20-11-2020
3 Mins 649 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 20-11-2020
3 Mins 639 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 20-11-2020
4 Mins 603 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-11-2020
5 Mins 628 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-11-2020
3 Mins 630 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-11-2020
3 Mins 605 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-11-2020
3 Mins 582 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 20-11-2020
3 Mins 593 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-11-2020
3 Mins 579 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-11-2020
3 Mins 613 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 20-11-2020
3 Mins 614 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 20-11-2020
5 Mins 605 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-11-2020
3 Mins 579 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-11-2020
4 Mins 629 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-11-2020
3 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்