வேலு நாச்சியார்: பெண்மையின் பேராண்மை

By சேயோன் 40,954 படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (26 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded61 அத்தியாயங்கள்
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வாழ்ந்த சேதுபதி மன்னர் வம்சத்தின் வேலு நாச்சியார் என்னும் பெண்ணின் வீரதீரச் செயல்பாடுகளையும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராகப் போர் தந்திரங்களுடன் எவ்வாறு செயல்பட்டார் என்பதையும் வரலாற்று நோக்குடன் விவரிக்கிறது இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
26 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Muthu B"

spr sendance maked

"Bhuvaneswari Lakshmanan"

நல்ல வரலாறு. தெளிவான எழுத்து நடைRead more

"Kavya"

Really good

"Rajalakshmi Sureshkumar"

what a brave and beautiful woman super velu natchiyar. very nice to read Ta...Read more

4 Mins 4.47k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
7 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
7 Mins 980 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
8 Mins 838 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 859 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 793 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 724 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 755 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
7 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
8 Mins 648 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
7 Mins 602 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 551 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 588 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 597 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
5 Mins 588 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
8 Mins 562 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 525 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
7 Mins 506 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
7 Mins 445 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
8 Mins 479 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
6 Mins 536 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
7 Mins 509 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
7 Mins 493 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 444 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 441 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
8 Mins 412 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
5 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
7 Mins 436 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
5 Mins 420 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
6 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-01-2021
7 Mins 417 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-01-2021
6 Mins 418 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-01-2021
7 Mins 420 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-01-2021
5 Mins 408 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-01-2021
5 Mins 396 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-01-2021
9 Mins 434 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 12-01-2021
6 Mins 398 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-01-2021
9 Mins 424 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 12-01-2021
5 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 12-01-2021
7 Mins 401 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 12-01-2021
7 Mins 415 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 12-01-2021
8 Mins 388 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 12-01-2021
6 Mins 406 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 12-01-2021
9 Mins 392 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 12-01-2021
9 Mins 406 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 12-01-2021
9 Mins 392 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 12-01-2021
9 Mins 410 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-01-2021
7 Mins 405 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 12-01-2021
8 Mins 383 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 12-01-2021
8 Mins 381 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 12-01-2021
9 Mins 394 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 12-01-2021
9 Mins 424 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 12-01-2021
12 Mins 495 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 12-01-2021
6 Mins 798 படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்