வடம் பிடிக்க வாங்க, ஜப்பானுக்கு

By சாவி 12.49k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Humorous Stories Literature & Fiction Mini-SeriesEnded11 அத்தியாயங்கள்
டோக்கியோவிலுள்ள இம்பீரியல் பேலஸின் கிழக்கு வாசல் மைதானத்தில் நடைபெறப்போகும் தேரோட்ட விழா ஏற்பாடுகளைக் கவனிக்க, தமிழ்நாட்டிலிருந்து கணபதி ஸ்தபதி, மனோரமா, விழாவேந்தன் முத்து, புலவர் நன்னன், புள்ளி சுப்புடு ஆகிய ஐவரும் இடம்பெறுகிறார்கள். இவர்களை வரவேற்க திருக்குறள் ஷோஜோவும் ஜப்பானியப் பெண் கொமோச்சியும் வருகிறார்கள். அதன் பிறகு நடக்கும் காமெடி களேபரங்கள்தான் ‘வடம் பிடிக்க வாங்க ஜப்பானுக்கு’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Om Prakash"

very good story

"Bhanumathi Venkatasubramanian"

quite interesting

"psoundar"

I am fond of Saavy's writing. He is a versatile writer. His stories and wri...Read more

"Vishaka V"

interesting

4 Mins 3.87k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 948 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 835 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 742 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 668 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 659 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 614 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
10 Mins 637 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 726 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்