ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே

By சு.சமுத்திரம் 15,180 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (20 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded22 அத்தியாயங்கள்
ஆதிக்கச் சாதியை எதிர்த்துப் போராடும் உலகம்மை மாயாண்டியின் கதை இது. காலந்தோறும் பெண்கள் ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராகப் போராடி வருகின்றனர். அந்த வகையில் சாதி, மதம் போன்றவற்றை எதிர்த்தும் போராடி வருகின்றனர். அடித்தட்டுப் பெண்களின் சாதியப் பிரச்சினைகளை விரிவாக விளக்கும் ஓர் ஆவணம்தான் இந்த நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
20 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"sanjay"

Good writing!

"Santhi Chari"

I fully agree.This is my opinion. Only two caste.Rich and poor

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌

"Peppin Surya"

பெண்மையும், கொடுமையும் ஒன்றென நிரூபித்த உலகம்மையின் இக்கதை; சாதியை சரித்து,...Read more

9 Mins 2.96k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-12-2020
6 Mins 875 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-12-2020
5 Mins 744 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-12-2020
8 Mins 719 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-12-2020
10 Mins 657 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-12-2020
9 Mins 598 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 31-12-2020
7 Mins 581 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-12-2020
5 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 31-12-2020
8 Mins 556 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-12-2020
5 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
7 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 498 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 485 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
9 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
10 Mins 524 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
8 Mins 554 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
11 Mins 520 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 486 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
9 Mins 527 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
7 Mins 744 படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்