ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே

By சு.சமுத்திரம் 13,449 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (18 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded22 அத்தியாயங்கள்
ஆதிக்கச் சாதியை எதிர்த்துப் போராடும் உலகம்மை மாயாண்டியின் கதை இது. காலந்தோறும் பெண்கள் ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராகப் போராடி வருகின்றனர். அந்த வகையில் சாதி, மதம் போன்றவற்றை எதிர்த்தும் போராடி வருகின்றனர். அடித்தட்டுப் பெண்களின் சாதியப் பிரச்சினைகளை விரிவாக விளக்கும் ஓர் ஆவணம்தான் இந்த நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
18 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"sanjay"

Good writing!

"Santhi Chari"

I fully agree.This is my opinion. Only two caste.Rich and poor

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌

"Peppin Surya"

பெண்மையும், கொடுமையும் ஒன்றென நிரூபித்த உலகம்மையின் இக்கதை; சாதியை சரித்து,...Read more

9 Mins 2.69k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-12-2020
6 Mins 766 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-12-2020
5 Mins 633 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-12-2020
8 Mins 620 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-12-2020
10 Mins 571 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-12-2020
9 Mins 523 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 31-12-2020
7 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-12-2020
5 Mins 475 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 31-12-2020
8 Mins 489 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-12-2020
5 Mins 465 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
7 Mins 482 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 479 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 434 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 429 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
9 Mins 444 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
10 Mins 466 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
8 Mins 490 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
11 Mins 465 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
9 Mins 476 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
7 Mins 664 படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்