ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே

By சு. சமுத்திரம் 9,078 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded22 அத்தியாயங்கள்
ஆதிக்கச் சாதியை எதிர்த்துப் போராடும் உலகம்மை மாயாண்டியின் கதை இது. காலந்தோறும் பெண்கள் ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராகப் போராடி வருகின்றனர். அந்த வகையில் சாதி, மதம் போன்றவற்றினை எதிர்த்தும் போராடி வருகின்றனர். அடித்தட்டு பெண்களின் சாதிய பிரச்சனைகளை விரிவாக விளக்கும் ஓர் ஆவணம்தான் இந்த நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"sanjay"

Good writing!

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌

"Peppin Surya"

பெண்மையும், கொடுமையும் ஒன்றென நிரூபித்த உலகம்மையின் இக்கதை; சாதியை சரித்து,...Read more

"Anonymous"

great one

9 Mins 1.91k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-12-2020
6 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-12-2020
5 Mins 425 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-12-2020
8 Mins 420 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-12-2020
10 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-12-2020
9 Mins 352 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 31-12-2020
7 Mins 345 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-12-2020
5 Mins 324 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 31-12-2020
8 Mins 329 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-12-2020
5 Mins 314 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
7 Mins 328 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
9 Mins 294 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
10 Mins 301 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
8 Mins 332 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
11 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
9 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
7 Mins 431 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்