புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்

By புதுமைப்பித்தன் 33,956 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (23 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded60 அத்தியாயங்கள்
வெவ்வேறு களங்களில், வெவ்வேறு வடிவ முயற்சிகளில், வெவ்வேறு உள்ளடக்கங்களில் எனச் சிறுகதைகளில் புதுமைப்பித்தன் தொட்ட உயரம் மிகப் பெரியது. கூரிய சமூக விமர்சனமும் நையாண்டியும் முற்போக்குச் சிந்தனையும் இலக்கியச் சுவையும் கொண்டவை இவருடைய கதைகள். தமிழ்ச் சிறுகதைகளை வாசிக்க விரும்பும் ஒருவர், புதுமைப்பித்தனைத் தவிர்க்கவே முடியாது எனலாம். அவருடைய முத்தான சிறுகதைகள் அறுபது இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கதைகளிடமிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப் போவது ஏராளம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
23 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Raj Kumar"

அருமையான கதை. நன்றி

"Kms Karthick"

i like this storie

"Periyar Jagan"

மகிழ்ச்சி

"P.rajendiran R"

தமிழின் ஆகச் சிறந்த எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தன்Read more

4 Mins 11.42k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
15 Mins 4.45k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
1 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
15 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 937 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
8 Mins 684 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
1 Mins 556 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
5 Mins 557 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 478 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 434 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
8 Mins 405 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
8 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 356 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 339 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
14 Mins 321 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 237 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
5 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
10 Mins 297 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 223 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 179 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
10 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
5 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
2 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
17 Mins 132 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
12 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
4 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
8 Mins 134 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
1 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
5 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
10 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
2 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
2 Mins 99 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
6 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
4 Mins 88 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
4 Mins 87 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 78 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
7 Mins 90 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
5 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
5 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
3 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
6 Mins 75 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 74 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
6 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
3 Mins 72 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
16 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
5 Mins 116 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
4 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
5 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
10 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 264 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
5 Mins 626 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்