புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்

By புதுமைப்பித்தன் 38,205 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (23 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded60 அத்தியாயங்கள்
வெவ்வேறு களங்களில், வெவ்வேறு வடிவ முயற்சிகளில், வெவ்வேறு உள்ளடக்கங்களில் எனச் சிறுகதைகளில் புதுமைப்பித்தன் தொட்ட உயரம் மிகப் பெரியது. கூரிய சமூக விமர்சனமும் நையாண்டியும் முற்போக்குச் சிந்தனையும் இலக்கியச் சுவையும் கொண்டவை இவருடைய கதைகள். தமிழ்ச் சிறுகதைகளை வாசிக்க விரும்பும் ஒருவர், புதுமைப்பித்தனைத் தவிர்க்கவே முடியாது எனலாம். அவருடைய முத்தான சிறுகதைகள் அறுபது இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கதைகளிடமிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப் போவது ஏராளம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
23 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Raj Kumar"

அருமையான கதை. நன்றி

"Kms Karthick"

i like this storie

"Periyar Jagan"

மகிழ்ச்சி

"P.rajendiran R"

தமிழின் ஆகச் சிறந்த எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தன்Read more

4 Mins 12.17k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
15 Mins 4.88k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
1 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
15 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
8 Mins 797 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
1 Mins 642 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
5 Mins 640 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 553 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 499 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
8 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
8 Mins 424 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 419 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 404 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
14 Mins 389 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
5 Mins 343 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
10 Mins 345 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 272 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 213 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
10 Mins 228 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 228 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
5 Mins 190 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
2 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
17 Mins 158 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
12 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
4 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
8 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
1 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
5 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
10 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
2 Mins 114 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
2 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
6 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
4 Mins 105 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
4 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
7 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
5 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
5 Mins 98 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
3 Mins 105 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
6 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
6 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
3 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
16 Mins 120 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
5 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
4 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
5 Mins 176 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
10 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 309 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
5 Mins 726 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்