புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்

By புதுமைப்பித்தன் 27,888 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (21 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Limited SeriesEnded60 அத்தியாயங்கள்
புதுமைப்பித்தனின் சிறுகதைகள்தான் அவருக்கு எழுத்துலகில் தனி இடத்தை அளித்தன. அவர் எழுதியதாகக் கணிக்கப்படும் 108 சிறுகதைகளில் 48 மட்டுமே அவர் காலத்திலேயே வெளியாகின. அப்படி வெளியாகிய முத்தான சிறுகதைகள்தாம் நீங்கள் படிக்கப்போவது. இக்கதைகள் உங்களை நெகிழ வைக்கும், உருக வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
21 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Raj Kumar"

அருமையான கதை. நன்றி

"Kms Karthick"

i like this storie

"Periyar Jagan"

மகிழ்ச்சி

"P.rajendiran R"

தமிழின் ஆகச் சிறந்த எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தன்Read more

4 Mins 9.99k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
15 Mins 3.66k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
1 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
15 Mins 985 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 742 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
8 Mins 548 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
1 Mins 440 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
5 Mins 446 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 391 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 342 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
8 Mins 313 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
8 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 283 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 251 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
14 Mins 251 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
5 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
10 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
10 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
5 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
2 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
17 Mins 95 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
12 Mins 102 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
4 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
8 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
1 Mins 95 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
5 Mins 82 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
10 Mins 83 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
2 Mins 75 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
2 Mins 76 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
6 Mins 86 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 84 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
4 Mins 63 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
4 Mins 73 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 65 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
7 Mins 74 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
5 Mins 75 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
5 Mins 68 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
3 Mins 73 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
6 Mins 65 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 61 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
6 Mins 71 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
3 Mins 56 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 71 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 73 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
16 Mins 78 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
5 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
4 Mins 98 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
5 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
10 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 195 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
5 Mins 507 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்