மாயக்குமிழ்கள்

By காஞ்சனா ஜெயதிலகர் 1.99 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (59 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Limited SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
கர்நாடக இசைப் பாடகி யமுனாவின் மகள் சஹானா. யமுனா தேர்ந்தெடுத்த முறையற்ற வாழ்வுப் பயணத்தால் சஹானாவின் வாழ்வில் அதிரடி மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. தாயின் மரணம், எகிப்து பயணம், தன்னைப் பின்தொடரும் மர்மங்கள் என அனைத்துக்குமான விடையைக் கண்டறிய முயல்கிறாள் சஹானா. எகிப்து பின்னணியில் மர்மங்கள் பின்னிவரும் சுவாரஸ்ய தொடர் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
59 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"intellect"

Amazing story

"sundaralingam vithuja"

ஊகங்களிற்கு வித்திடுகின்றது!Read more

"Anonymous"

காஞ்சனா மேமுக்கே உரிய டெம்பிளேட் கதை தான். எகிப்து.. அதோடு சேர்ந்து சில மர்...Read more

"vasant ravee"

Likes your style of writing , hope this story may also have touching glorie...Read more

5 Mins 8.94k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-12-2021
5 Mins 6.58k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-12-2021
5 Mins 6.05k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-12-2021
5 Mins 5.76k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 04-12-2021
5 Mins 5.45k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-12-2021
5 Mins 5.41k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 06-12-2021
5 Mins 5.28k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-12-2021
5 Mins 5.73k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-12-2021
4 Mins 5.84k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 09-12-2021
5 Mins 5.59k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 10-12-2021
5 Mins 6.18k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 13-12-2021
4 Mins 5.68k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 14-12-2021
5 Mins 5.51k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-12-2021
5 Mins 5.33k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-12-2021
5 Mins 5.79k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-12-2021
5 Mins 6.8k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-12-2021
4 Mins 5.82k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 21-12-2021
5 Mins 5.3k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-12-2021
4 Mins 4.96k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 23-12-2021
4 Mins 5.27k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-12-2021
5 Mins 5.77k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 27-12-2021
5 Mins 4.99k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 28-12-2021
4 Mins 4.6k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 29-12-2021
4 Mins 4.66k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 30-12-2021
5 Mins 4.95k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 31-12-2021
4 Mins 5.35k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 03-01-2022
5 Mins 4.81k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 04-01-2022
5 Mins 4.76k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-01-2022
4 Mins 4.68k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 06-01-2022
5 Mins 4.9k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-01-2022
5 Mins 5.11k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 10-01-2022
5 Mins 4.47k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 11-01-2022
5 Mins 4.5k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2022
5 Mins 4.57k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 13-01-2022
4 Mins 4.5k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 14-01-2022
5 Mins 4.98k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 17-01-2022
5 Mins 4.21k படித்தவர்கள் 90 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்