மாயக்குமிழ்கள்

By காஞ்சனா ஜெயதிலகர் 215.46k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (62 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
கர்நாடக இசைப் பாடகி யமுனாவின் மகள் சஹானா. யமுனா தேர்ந்தெடுத்த முறையற்ற வாழ்வுப் பயணத்தால் சஹானாவின் வாழ்வில் அதிரடி மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. தாயின் மரணம், எகிப்து பயணம், தன்னைப் பின்தொடரும் மர்மங்கள் என அனைத்துக்குமான விடையைக் கண்டறிய முயல்கிறாள் சஹானா. எகிப்து பின்னணியில் மர்மங்கள் பின்னிவரும் சுவாரஸ்ய தொடர் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
62 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"intellect"

Amazing story

"sundaralingam vithuja"

ஊகங்களிற்கு வித்திடுகின்றது!Read more

"Anonymous"

காஞ்சனா மேமுக்கே உரிய டெம்பிளேட் கதை தான். எகிப்து.. அதோடு சேர்ந்து சில மர்...Read more

"vasant ravee"

Likes your style of writing , hope this story may also have touching glorie...Read more

5 Mins 9.97k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-12-2021
5 Mins 7.25k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-12-2021
5 Mins 6.59k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-12-2021
5 Mins 6.27k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 04-12-2021
5 Mins 5.92k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-12-2021
5 Mins 5.88k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 06-12-2021
5 Mins 5.71k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-12-2021
5 Mins 6.15k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-12-2021
4 Mins 6.26k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 09-12-2021
5 Mins 6.0k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 10-12-2021
5 Mins 6.58k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 13-12-2021
4 Mins 6.09k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 14-12-2021
5 Mins 5.91k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-12-2021
5 Mins 5.73k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-12-2021
5 Mins 6.2k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-12-2021
5 Mins 7.25k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-12-2021
4 Mins 6.28k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 21-12-2021
5 Mins 5.74k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-12-2021
4 Mins 5.38k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 23-12-2021
4 Mins 5.69k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-12-2021
5 Mins 6.18k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 27-12-2021
5 Mins 5.39k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 28-12-2021
4 Mins 4.99k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 29-12-2021
4 Mins 5.05k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 30-12-2021
5 Mins 5.33k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 31-12-2021
4 Mins 5.73k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 03-01-2022
5 Mins 5.2k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 04-01-2022
5 Mins 5.13k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-01-2022
4 Mins 5.04k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 06-01-2022
5 Mins 5.27k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-01-2022
5 Mins 5.47k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 10-01-2022
5 Mins 4.82k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 11-01-2022
5 Mins 4.84k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2022
5 Mins 4.93k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 13-01-2022
4 Mins 4.86k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 14-01-2022
5 Mins 5.36k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 17-01-2022
5 Mins 4.82k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்