மாயக்குமிழ்கள்

By காஞ்சனா ஜெயதிலகர் 226.75k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (65 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
கர்நாடக இசைப் பாடகி யமுனாவின் மகள் சஹானா. யமுனா தேர்ந்தெடுத்த முறையற்ற வாழ்வுப் பயணத்தால் சஹானாவின் வாழ்வில் அதிரடி மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. தாயின் மரணம், எகிப்து பயணம், தன்னைப் பின்தொடரும் மர்மங்கள் என அனைத்துக்குமான விடையைக் கண்டறிய முயல்கிறாள் சஹானா. எகிப்து பின்னணியில் மர்மங்கள் பின்னிவரும் சுவாரஸ்ய தொடர் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
65 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"intellect"

Amazing story

"sundaralingam vithuja"

ஊகங்களிற்கு வித்திடுகின்றது!Read more

"Anonymous"

காஞ்சனா மேமுக்கே உரிய டெம்பிளேட் கதை தான். எகிப்து.. அதோடு சேர்ந்து சில மர்...Read more

"vasant ravee"

Likes your style of writing , hope this story may also have touching glorie...Read more

5 Mins 10.8k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-12-2021
5 Mins 7.84k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-12-2021
5 Mins 7.01k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-12-2021
5 Mins 6.61k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 04-12-2021
5 Mins 6.23k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-12-2021
5 Mins 6.17k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 06-12-2021
5 Mins 5.98k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-12-2021
5 Mins 6.42k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-12-2021
4 Mins 6.53k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 09-12-2021
5 Mins 6.28k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 10-12-2021
5 Mins 6.84k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 13-12-2021
4 Mins 6.36k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 14-12-2021
5 Mins 6.21k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-12-2021
5 Mins 6.01k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-12-2021
5 Mins 6.52k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-12-2021
5 Mins 7.73k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-12-2021
4 Mins 6.64k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 21-12-2021
5 Mins 6.04k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-12-2021
4 Mins 5.65k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 23-12-2021
4 Mins 6.02k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-12-2021
5 Mins 6.44k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 27-12-2021
5 Mins 5.65k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 28-12-2021
4 Mins 5.26k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 29-12-2021
4 Mins 5.31k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 30-12-2021
5 Mins 5.6k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 31-12-2021
4 Mins 5.99k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 03-01-2022
5 Mins 5.48k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 04-01-2022
5 Mins 5.37k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-01-2022
4 Mins 5.27k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 06-01-2022
5 Mins 5.49k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-01-2022
5 Mins 5.69k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 10-01-2022
5 Mins 5.04k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 11-01-2022
5 Mins 5.07k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2022
5 Mins 5.16k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 13-01-2022
4 Mins 5.09k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 14-01-2022
5 Mins 5.6k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 17-01-2022
5 Mins 5.17k படித்தவர்கள் 99 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்