மாயக்குமிழ்கள்

By காஞ்சனா ஜெயதிலகர் 2.1 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (60 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
கர்நாடக இசைப் பாடகி யமுனாவின் மகள் சஹானா. யமுனா தேர்ந்தெடுத்த முறையற்ற வாழ்வுப் பயணத்தால் சஹானாவின் வாழ்வில் அதிரடி மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. தாயின் மரணம், எகிப்து பயணம், தன்னைப் பின்தொடரும் மர்மங்கள் என அனைத்துக்குமான விடையைக் கண்டறிய முயல்கிறாள் சஹானா. எகிப்து பின்னணியில் மர்மங்கள் பின்னிவரும் சுவாரஸ்ய தொடர் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
60 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"intellect"

Amazing story

"sundaralingam vithuja"

ஊகங்களிற்கு வித்திடுகின்றது!Read more

"Anonymous"

காஞ்சனா மேமுக்கே உரிய டெம்பிளேட் கதை தான். எகிப்து.. அதோடு சேர்ந்து சில மர்...Read more

"vasant ravee"

Likes your style of writing , hope this story may also have touching glorie...Read more

5 Mins 9.69k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-12-2021
5 Mins 7.07k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-12-2021
5 Mins 6.43k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-12-2021
5 Mins 6.13k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 04-12-2021
5 Mins 5.79k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-12-2021
5 Mins 5.74k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 06-12-2021
5 Mins 5.59k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-12-2021
5 Mins 6.03k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-12-2021
4 Mins 6.13k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 09-12-2021
5 Mins 5.88k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 10-12-2021
5 Mins 6.46k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 13-12-2021
4 Mins 5.98k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 14-12-2021
5 Mins 5.8k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-12-2021
5 Mins 5.62k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-12-2021
5 Mins 6.08k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-12-2021
5 Mins 7.1k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-12-2021
4 Mins 6.12k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 21-12-2021
5 Mins 5.59k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-12-2021
4 Mins 5.26k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 23-12-2021
4 Mins 5.56k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-12-2021
5 Mins 6.05k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 27-12-2021
5 Mins 5.28k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 28-12-2021
4 Mins 4.88k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 29-12-2021
4 Mins 4.94k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 30-12-2021
5 Mins 5.23k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 31-12-2021
4 Mins 5.63k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 03-01-2022
5 Mins 5.1k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 04-01-2022
5 Mins 5.04k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-01-2022
4 Mins 4.95k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 06-01-2022
5 Mins 5.17k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-01-2022
5 Mins 5.37k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 10-01-2022
5 Mins 4.72k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 11-01-2022
5 Mins 4.75k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2022
5 Mins 4.84k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 13-01-2022
4 Mins 4.76k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 14-01-2022
5 Mins 5.27k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 17-01-2022
5 Mins 4.64k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்