அணங்கு

By அருண்பாண்டியன் மனோகரன் 34.27k படித்தவர்கள் | 3.6 out of 5 (21 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded26 அத்தியாயங்கள்
ஏரிக்கரையில் சந்திக்கும் கவிதா, வள்ளி என்ற இரு தோழிகளின் பின்னணியில் நகரும் கதை இந்த ‘அணங்கு’. ‘உங்கூட சேந்தா எனக்கு நோவு வந்துறும்!’ – இந்த ஒற்றை வாக்கியம் இருவரையும் இரண்டு திசைகளில் பிரிக்க முயல்கிறது. அதையும் கடந்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் சம்பவம், இழப்பு, வலி கலந்ததுதான் இந்த நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
21 ரேட்டிங்ஸ்
3.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Elavarasi M"

சுமாராக உள்ளது.

"noorjahan noorjahan"

story plot good. Bad words avoid pannierukkalam. story end not fulfilled.

"Usha Sitaraman"

nice friendship

"Vasant Ravee"

waiting for the story..

4 Mins 3.9k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-03-2022
3 Mins 2.23k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 11-03-2022
5 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-03-2022
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 15-03-2022
4 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 18-03-2022
5 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 20-03-2022
5 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-03-2022
4 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-03-2022
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 27-03-2022
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-03-2022
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-04-2022
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-04-2022
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 05-04-2022
4 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 08-04-2022
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 10-04-2022
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-04-2022
4 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 15-04-2022
4 Mins 992 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 17-04-2022
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 19-04-2022
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 22-04-2022
4 Mins 989 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-04-2022
4 Mins 961 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 26-04-2022
4 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 29-04-2022
4 Mins 964 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-05-2022
4 Mins 983 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-05-2022
4 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்