குறிஞ்சி மலர் - பாகம் 2

By நா.பார்த்தசாரதி 11,043 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (8 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Historical /Mythology Mini-SeriesEnded13 அத்தியாயங்கள்
தந்தை இறப்புக்குப் பிறகு தன் தம்பிகளையும் தங்கையையும் வளர்க்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுகிறாள் பூரணி. கல்லூரி பக்கம் போகாத பூரணி ஓர் அழகு சொரூபி, அறிவாளி, பண்பானவள். அவள் அரவிந்தனைச் சந்திக்கிறாள். இதற்கு பிறகு தம்பி, தங்கை என்னவாகிறார்கள், வாழ்க்கைச் சுழலில் அரவிந்தனும் பூரணியும் இணைந்தார்களா என்பதை விறுவிறுப்பாக, மென்மையாக, அழகாகச் சொல்லிகிறது ‘குறிஞ்சி மலர்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
8 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Amudha E"

story continueation of first part, super going, ladies freedom in and out o...Read more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

மிகவும் பிடித்த கதை

"Jaimoorthy Kjm"

வாசமுள்ள மலர்

"Ponnusamy D"

very nice

10 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
9 Mins 904 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
10 Mins 842 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
10 Mins 848 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
9 Mins 804 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
9 Mins 833 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
9 Mins 813 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
9 Mins 743 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
9 Mins 720 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
9 Mins 728 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
9 Mins 750 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
9 Mins 706 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
9 Mins 943 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்