பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 2

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 25,991 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
ஷண்முகவடிவை திருமணம் செய்துகொள்ளத் தயாராகி வருகிறான், கல்யாணசுந்தரம். இந்நிலையில், எதிர்பாராமல் சாலையில் மயங்கிய நிலையில் கிடந்த ஒரு பெண்ணுக்கு உதவி செய்கிறான். சுயநினைவுக்குத் திரும்பிய அந்தப் பெண், பூனாவில் இருக்கும் இளவரசி லலிதாகுமாரி தேவிக்கு தாசிப் பெண்கள் மூவரால் ஆபத்து காத்திருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கிறாள். கல்யாண சுந்தரம் தனது திருமணத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் ஷண்முகவடிவுக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதி வைத்துவிட்டு பூனாவை நோக்கி பயணிக்கிறான்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kavitha sakthi p"

nice storu

"Luthufur Rahman"

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

"Ponnusamy D"

very nice and super

"Sugumar S"

nice story

6 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 19-05-2022
5 Mins 657 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 19-05-2022
5 Mins 574 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 19-05-2022
6 Mins 547 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-05-2022
4 Mins 539 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 19-05-2022
4 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-05-2022
5 Mins 520 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 19-05-2022
5 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 19-05-2022
5 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 19-05-2022
5 Mins 534 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 19-05-2022
4 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 19-05-2022
5 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 19-05-2022
4 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 19-05-2022
5 Mins 522 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-05-2022
5 Mins 534 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 19-05-2022
5 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 19-05-2022
6 Mins 524 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 19-05-2022
4 Mins 530 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 19-05-2022
5 Mins 514 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 19-05-2022
6 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 19-05-2022
5 Mins 541 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-05-2022
5 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 19-05-2022
6 Mins 524 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 19-05-2022
5 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 19-05-2022
4 Mins 509 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 19-05-2022
5 Mins 520 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 19-05-2022
5 Mins 515 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-05-2022
6 Mins 537 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 19-05-2022
5 Mins 531 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 19-05-2022
6 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-05-2022
4 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 19-05-2022
4 Mins 499 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-05-2022
4 Mins 480 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 19-05-2022
5 Mins 500 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 19-05-2022
5 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 19-05-2022
5 Mins 508 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 19-05-2022
4 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 19-05-2022
5 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 19-05-2022
4 Mins 473 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 19-05-2022
5 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 19-05-2022
4 Mins 470 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-05-2022
4 Mins 477 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 19-05-2022
5 Mins 522 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 19-05-2022
4 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 19-05-2022
5 Mins 501 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 19-05-2022
5 Mins 490 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 19-05-2022
5 Mins 495 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 19-05-2022
4 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 19-05-2022
5 Mins 717 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்