பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 2

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 28.05k படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
ஷண்முகவடிவை திருமணம் செய்துகொள்ளத் தயாராகி வருகிறான், கல்யாணசுந்தரம். இந்நிலையில், எதிர்பாராமல் சாலையில் மயங்கிய நிலையில் கிடந்த ஒரு பெண்ணுக்கு உதவி செய்கிறான். சுயநினைவுக்குத் திரும்பிய அந்தப் பெண், பூனாவில் இருக்கும் இளவரசி லலிதாகுமாரி தேவிக்கு தாசிப் பெண்கள் மூவரால் ஆபத்து காத்திருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கிறாள். கல்யாண சுந்தரம் தனது திருமணத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் ஷண்முகவடிவுக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதி வைத்துவிட்டு பூனாவை நோக்கி பயணிக்கிறான்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kavitha sakthi p"

nice storu

"Luthufur Rahman"

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

"Ponnusamy D"

very nice and super

"Sugumar S"

nice story

6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 19-05-2022
5 Mins 720 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 19-05-2022
5 Mins 634 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 19-05-2022
6 Mins 594 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-05-2022
4 Mins 585 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 19-05-2022
4 Mins 551 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-05-2022
5 Mins 561 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 19-05-2022
5 Mins 556 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 19-05-2022
5 Mins 577 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 19-05-2022
5 Mins 576 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 19-05-2022
4 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 19-05-2022
5 Mins 559 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 19-05-2022
4 Mins 578 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 19-05-2022
5 Mins 563 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-05-2022
5 Mins 575 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 19-05-2022
5 Mins 570 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 19-05-2022
6 Mins 568 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 19-05-2022
4 Mins 575 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 19-05-2022
5 Mins 553 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 19-05-2022
6 Mins 558 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 19-05-2022
5 Mins 587 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-05-2022
5 Mins 577 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 19-05-2022
6 Mins 571 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 19-05-2022
5 Mins 555 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 19-05-2022
4 Mins 551 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 19-05-2022
5 Mins 561 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 19-05-2022
5 Mins 557 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-05-2022
6 Mins 582 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 19-05-2022
5 Mins 568 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 19-05-2022
6 Mins 549 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-05-2022
4 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 19-05-2022
4 Mins 533 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-05-2022
4 Mins 515 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 19-05-2022
5 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 19-05-2022
5 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 19-05-2022
5 Mins 544 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 19-05-2022
4 Mins 554 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 19-05-2022
5 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 19-05-2022
4 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 19-05-2022
5 Mins 533 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 19-05-2022
4 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-05-2022
4 Mins 515 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 19-05-2022
5 Mins 560 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 19-05-2022
4 Mins 533 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 19-05-2022
5 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 19-05-2022
5 Mins 525 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 19-05-2022
5 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 19-05-2022
4 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 19-05-2022
5 Mins 767 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்