பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 2

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 19,414 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (8 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
ஷண்முகவடிவை திருமணம் செய்துகொள்ளத் தயாராகி வருகிறான், கல்யாணசுந்தரம். இந்நிலையில், எதிர்பாராமல் சாலையில் மயங்கிய நிலையில் கிடந்த ஒரு பெண்ணுக்கு உதவி செய்கிறான். சுயநினைவுக்குத் திரும்பிய அந்தப் பெண், பூனாவில் இருக்கும் இளவரசி லலிதாகுமாரி தேவிக்கு தாசிப் பெண்கள் மூவரால் ஆபத்து காத்திருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கிறாள். கல்யாண சுந்தரம் தனது திருமணத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் ஷண்முகவடிவுக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதி வைத்துவிட்டு பூனாவை நோக்கி பயணிக்கிறான்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
8 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kavitha sakthi p"

nice storu

"Luthufur Rahman"

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

"Ponnusamy D"

very nice and super

"Amudha Gandhi"

good writer, smooth moving

6 Mins 795 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 19-05-2022
5 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 19-05-2022
5 Mins 448 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 19-05-2022
6 Mins 432 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-05-2022
4 Mins 426 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 19-05-2022
4 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-05-2022
5 Mins 405 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 19-05-2022
5 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 19-05-2022
5 Mins 411 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 19-05-2022
5 Mins 415 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 19-05-2022
4 Mins 395 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 19-05-2022
5 Mins 399 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 19-05-2022
4 Mins 404 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 19-05-2022
5 Mins 406 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-05-2022
5 Mins 413 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 19-05-2022
5 Mins 404 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 19-05-2022
6 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 19-05-2022
4 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 19-05-2022
5 Mins 385 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 19-05-2022
6 Mins 386 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 19-05-2022
5 Mins 393 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-05-2022
5 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 19-05-2022
6 Mins 389 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 19-05-2022
5 Mins 382 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 19-05-2022
4 Mins 378 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 19-05-2022
5 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 19-05-2022
5 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-05-2022
6 Mins 391 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 19-05-2022
5 Mins 384 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 19-05-2022
6 Mins 363 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-05-2022
4 Mins 370 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 19-05-2022
4 Mins 359 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-05-2022
4 Mins 346 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 19-05-2022
5 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 19-05-2022
5 Mins 349 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 19-05-2022
5 Mins 367 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 19-05-2022
4 Mins 384 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 19-05-2022
5 Mins 351 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 19-05-2022
4 Mins 344 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 19-05-2022
5 Mins 359 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 19-05-2022
4 Mins 345 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-05-2022
4 Mins 352 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 19-05-2022
5 Mins 373 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 19-05-2022
4 Mins 342 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 19-05-2022
5 Mins 352 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 19-05-2022
5 Mins 351 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 19-05-2022
5 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 19-05-2022
4 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 19-05-2022
5 Mins 536 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்