பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 2

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 29.31k படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
ஷண்முகவடிவை திருமணம் செய்துகொள்ளத் தயாராகி வருகிறான், கல்யாணசுந்தரம். இந்நிலையில், எதிர்பாராமல் சாலையில் மயங்கிய நிலையில் கிடந்த ஒரு பெண்ணுக்கு உதவி செய்கிறான். சுயநினைவுக்குத் திரும்பிய அந்தப் பெண், பூனாவில் இருக்கும் இளவரசி லலிதாகுமாரி தேவிக்கு தாசிப் பெண்கள் மூவரால் ஆபத்து காத்திருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கிறாள். கல்யாண சுந்தரம் தனது திருமணத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் ஷண்முகவடிவுக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதி வைத்துவிட்டு பூனாவை நோக்கி பயணிக்கிறான்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kavitha sakthi p"

nice storu

"Luthufur Rahman"

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

"Ponnusamy D"

very nice and super

"Sugumar S"

nice story

6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 19-05-2022
5 Mins 752 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 19-05-2022
5 Mins 665 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 19-05-2022
6 Mins 624 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-05-2022
4 Mins 610 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 19-05-2022
4 Mins 575 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-05-2022
5 Mins 585 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 19-05-2022
5 Mins 579 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 19-05-2022
5 Mins 600 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 19-05-2022
5 Mins 598 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 19-05-2022
4 Mins 573 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 19-05-2022
5 Mins 579 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 19-05-2022
4 Mins 615 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 19-05-2022
5 Mins 590 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-05-2022
5 Mins 600 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 19-05-2022
5 Mins 593 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 19-05-2022
6 Mins 592 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 19-05-2022
4 Mins 605 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 19-05-2022
5 Mins 575 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 19-05-2022
6 Mins 577 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 19-05-2022
5 Mins 611 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-05-2022
5 Mins 604 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 19-05-2022
6 Mins 600 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 19-05-2022
5 Mins 583 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 19-05-2022
4 Mins 575 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 19-05-2022
5 Mins 587 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 19-05-2022
5 Mins 581 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-05-2022
6 Mins 610 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 19-05-2022
5 Mins 592 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 19-05-2022
6 Mins 572 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-05-2022
4 Mins 566 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 19-05-2022
4 Mins 555 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-05-2022
4 Mins 538 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 19-05-2022
5 Mins 562 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 19-05-2022
5 Mins 539 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 19-05-2022
5 Mins 569 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 19-05-2022
4 Mins 580 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 19-05-2022
5 Mins 533 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 19-05-2022
4 Mins 531 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 19-05-2022
5 Mins 553 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 19-05-2022
4 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-05-2022
4 Mins 537 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 19-05-2022
5 Mins 584 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 19-05-2022
4 Mins 558 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 19-05-2022
5 Mins 569 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 19-05-2022
5 Mins 549 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 19-05-2022
5 Mins 551 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 19-05-2022
4 Mins 566 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 19-05-2022
5 Mins 805 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்