பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 2

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 26.88k படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
ஷண்முகவடிவை திருமணம் செய்துகொள்ளத் தயாராகி வருகிறான், கல்யாணசுந்தரம். இந்நிலையில், எதிர்பாராமல் சாலையில் மயங்கிய நிலையில் கிடந்த ஒரு பெண்ணுக்கு உதவி செய்கிறான். சுயநினைவுக்குத் திரும்பிய அந்தப் பெண், பூனாவில் இருக்கும் இளவரசி லலிதாகுமாரி தேவிக்கு தாசிப் பெண்கள் மூவரால் ஆபத்து காத்திருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கிறாள். கல்யாண சுந்தரம் தனது திருமணத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் ஷண்முகவடிவுக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதி வைத்துவிட்டு பூனாவை நோக்கி பயணிக்கிறான்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kavitha sakthi p"

nice storu

"Luthufur Rahman"

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

"Ponnusamy D"

very nice and super

"Sugumar S"

nice story

6 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 19-05-2022
5 Mins 675 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 19-05-2022
5 Mins 589 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 19-05-2022
6 Mins 565 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-05-2022
4 Mins 559 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 19-05-2022
4 Mins 526 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-05-2022
5 Mins 535 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 19-05-2022
5 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 19-05-2022
5 Mins 556 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 19-05-2022
5 Mins 554 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 19-05-2022
4 Mins 518 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 19-05-2022
5 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 19-05-2022
4 Mins 551 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 19-05-2022
5 Mins 537 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-05-2022
5 Mins 551 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 19-05-2022
5 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 19-05-2022
6 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 19-05-2022
4 Mins 547 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 19-05-2022
5 Mins 529 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 19-05-2022
6 Mins 533 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 19-05-2022
5 Mins 561 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-05-2022
5 Mins 550 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 19-05-2022
6 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 19-05-2022
5 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 19-05-2022
4 Mins 529 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 19-05-2022
5 Mins 538 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 19-05-2022
5 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-05-2022
6 Mins 558 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 19-05-2022
5 Mins 548 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 19-05-2022
6 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-05-2022
4 Mins 523 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 19-05-2022
4 Mins 515 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-05-2022
4 Mins 495 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 19-05-2022
5 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 19-05-2022
5 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 19-05-2022
5 Mins 526 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 19-05-2022
4 Mins 537 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 19-05-2022
5 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 19-05-2022
4 Mins 489 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 19-05-2022
5 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 19-05-2022
4 Mins 491 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-05-2022
4 Mins 496 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 19-05-2022
5 Mins 540 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 19-05-2022
4 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 19-05-2022
5 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 19-05-2022
5 Mins 506 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 19-05-2022
5 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 19-05-2022
4 Mins 525 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 19-05-2022
5 Mins 743 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்