ராணி மங்கம்மாள்

By நா. பார்த்தசாரதி 21,047 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
ராணி மங்கம்மாவை நாயகியாக வைத்து ஒரு நாவல் எழுத எண்ணி, பல வரலாற்று நூல்களையும் கர்ண பரம்பரைக் கதைகளையும், செய்திகளையும் ஆராய்ந்ததன் விளைவே இந்த நாவல். கதையில் ராணி மங்கம்மாளுக்கு அடுத்தபடி நம்மை கவருகிற கதாபாத்திரம் கிழவன் சேதுபதி. மடங்கா வீரமும் பிறருக்கு அடங்கா ஆற்றலும்கொண்ட அந்தக் கிழச்சிங்கம், நம் கவனத்தைக் கவர்வதில் வியப்பேதும் இருக்க முடியாது. நாயக்கர்கள் காலத்து மதுரை, ராமநாதபுரம், திரிசிரபுரம் பிரதேசங்களின் நிலையையும் இந்நாவலின் மூலம் காணமுடிகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"RADHA KRISHNAN"

அருமையான நடை வளம்

"Vedharathinam"

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா....Read more

"Nagaraj S"

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

"parth"

much required

7 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
7 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 842 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 867 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 799 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 767 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
9 Mins 781 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 700 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 639 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 621 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 606 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
5 Mins 598 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 546 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 610 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
5 Mins 560 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 552 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
5 Mins 546 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 578 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 501 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 537 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 514 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
5 Mins 510 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 505 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 480 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 771 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்