ராணி மங்கம்மாள்

By நா.பார்த்தசாரதி 46.34k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (25 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
ராணி மங்கம்மாவை நாயகியாக வைத்து ஒரு நாவல் எழுத எண்ணி, பல வரலாற்று நூல்களையும் கர்ண பரம்பரைக் கதைகளையும் செய்திகளையும் ஆராய்ந்ததன் விளைவே இந்த நாவல். கதையில் ராணி மங்கம்மாளுக்கு அடுத்தபடி நம்மைக் கவருகிற கதாபாத்திரம் கிழவன் சேதுபதி. மடங்கா வீரமும் பிறருக்கு அடங்கா ஆற்றலும் கொண்ட அந்தக் கிழச்சிங்கம், நம் கவனத்தைக் கவர்வதில் வியப்பேதும் இருக்க முடியாது. நாயக்கர்கள் காலத்து மதுரை, ராமநாதபுரம், திரிசிரபுரம் பிரதேசங்களின் நிலையையும் இந்நாவலின் மூலம் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
25 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"RADHA KRISHNAN"

அருமையான நடை வளம்

"Mughundan"

சரித்திரக் கதைகளுக்கே உரிய வர்ணனைகள் மற்றும் கதையோட்டம் நன்றாக இருக்கிறது.‌Read more

"Vedharathinam"

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா....Read more

"Anonymous"

௪ிறப்பா௧ உௗ்ௗது

7 Mins 5.58k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
7 Mins 2.54k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.97k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
9 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
5 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
5 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
5 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்