ராணி மங்கம்மாள்

By நா.பார்த்தசாரதி 27,848 படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
ராணி மங்கம்மாவை நாயகியாக வைத்து ஒரு நாவல் எழுத எண்ணி, பல வரலாற்று நூல்களையும் கர்ண பரம்பரைக் கதைகளையும் செய்திகளையும் ஆராய்ந்ததன் விளைவே இந்த நாவல். கதையில் ராணி மங்கம்மாளுக்கு அடுத்தபடி நம்மைக் கவருகிற கதாபாத்திரம் கிழவன் சேதுபதி. மடங்கா வீரமும் பிறருக்கு அடங்கா ஆற்றலும் கொண்ட அந்தக் கிழச்சிங்கம், நம் கவனத்தைக் கவர்வதில் வியப்பேதும் இருக்க முடியாது. நாயக்கர்கள் காலத்து மதுரை, ராமநாதபுரம், திரிசிரபுரம் பிரதேசங்களின் நிலையையும் இந்நாவலின் மூலம் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"RADHA KRISHNAN"

அருமையான நடை வளம்

"Vedharathinam"

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா....Read more

"Anonymous"

௪ிறப்பா௧ உௗ்ௗது

"Nagaraj S"

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

7 Mins 3.57k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
7 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
9 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 933 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 884 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 855 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 824 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
5 Mins 800 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 718 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 740 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 812 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
5 Mins 741 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 725 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 754 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
5 Mins 726 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 761 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 675 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 721 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 695 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 696 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 716 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
5 Mins 665 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 663 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 659 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 644 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 996 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்