ராணி மங்கம்மாள்

By நா. பார்த்தசாரதி 23,446 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
ராணி மங்கம்மாவை நாயகியாக வைத்து ஒரு நாவல் எழுத எண்ணி, பல வரலாற்று நூல்களையும் கர்ண பரம்பரைக் கதைகளையும், செய்திகளையும் ஆராய்ந்ததன் விளைவே இந்த நாவல். கதையில் ராணி மங்கம்மாளுக்கு அடுத்தபடி நம்மை கவருகிற கதாபாத்திரம் கிழவன் சேதுபதி. மடங்கா வீரமும் பிறருக்கு அடங்கா ஆற்றலும்கொண்ட அந்தக் கிழச்சிங்கம், நம் கவனத்தைக் கவர்வதில் வியப்பேதும் இருக்க முடியாது. நாயக்கர்கள் காலத்து மதுரை, ராமநாதபுரம், திரிசிரபுரம் பிரதேசங்களின் நிலையையும் இந்நாவலின் மூலம் காணமுடிகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"RADHA KRISHNAN"

அருமையான நடை வளம்

"Vedharathinam"

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா....Read more

"Nagaraj S"

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

"parth"

much required

7 Mins 3.13k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
7 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 949 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 970 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 889 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 864 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
9 Mins 873 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 785 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 723 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 699 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 683 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
5 Mins 670 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 607 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 624 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 688 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
5 Mins 621 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 602 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 618 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
5 Mins 610 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 644 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 558 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 597 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 571 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 572 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 600 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
5 Mins 560 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 551 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 549 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 534 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 850 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்