பாண்டிமாதேவி - பாகம் 2

By நா.பார்த்தசாரதி 34.75k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும், ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம், வானவன்மாதேவியின் அரசை எதிர்த்து எதிரிகள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை வானவன்மாதேவி எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"senthil"

super super

"Joseph Raj"

அருமையாக உள்ளது

"Amudha E"

super story written by na. Parthasarathy good novel

"Anonymous"

interesting story

5 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
6 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 971 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 979 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 982 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 992 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 948 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 892 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 931 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 933 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 937 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 801 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 815 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 884 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 851 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 863 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 913 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 890 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 894 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
4 Mins 853 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
7 Mins 886 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 782 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
6 Mins 846 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 821 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 881 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
4 Mins 803 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
6 Mins 816 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
4 Mins 839 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
4 Mins 862 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
8 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்