பாண்டிமாதேவி - பாகம் 2

By நா.பார்த்தசாரதி 37.91k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும், ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம், வானவன்மாதேவியின் அரசை எதிர்த்து எதிரிகள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை வானவன்மாதேவி எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"senthil"

super super

"Joseph Raj"

அருமையாக உள்ளது

"Amudha E"

super story written by na. Parthasarathy good novel

"Anonymous"

interesting story

5 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 968 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 858 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 890 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 963 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 927 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 934 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 981 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 956 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 955 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
4 Mins 915 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
7 Mins 946 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 841 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
6 Mins 914 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 883 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 943 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
4 Mins 862 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
6 Mins 877 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
4 Mins 907 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
4 Mins 932 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
8 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்