பாண்டிமாதேவி - பாகம் 2

By நா.பார்த்தசாரதி 26,817 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும், ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம், வானவன்மாதேவியின் அரசை எதிர்த்து எதிரிகள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை வானவன்மாதேவி எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"senthil"

super super

"Joseph Raj"

அருமையாக உள்ளது

"Amudha E"

super story written by na. Parthasarathy good novel

"Anonymous"

interesting story

5 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 895 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 845 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
6 Mins 819 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 748 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 759 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 792 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 762 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 763 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 784 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 778 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 796 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 727 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 689 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 724 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 810 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 710 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 708 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 626 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 644 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 681 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 651 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 660 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 704 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 699 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 692 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
4 Mins 662 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
7 Mins 676 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 608 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
6 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 636 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 681 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
4 Mins 628 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
6 Mins 623 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
4 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
4 Mins 672 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
8 Mins 825 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்