பாண்டிமாதேவி - பாகம் 2

By தீபம் நா. பார்த்தசாரதி 16,567 படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி, தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும் ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம் எதிரிகள் வானவன்மாதேவியின் அரசை படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. பயந்துபோகும் வானவன்மாதேவி என்ன செய்கிறார் என்பதே இக்கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"senthil"

super super

"Joseph Raj"

அருமையாக உள்ளது

"Rajarampandian pandi"

கதையோட்டத்தின் விறு விறுப்பை தொடர்ந்து தக்க வைத்திருக்கிறார் கதாசிரியர், வ...Read more

"Sangeetha vetrivel"

🔥💯👌👌அருமை... தேவையற்ற சில கருத்துக்களை தவிர்த்து இருக்கலாம் ...Read more

5 Mins 655 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 573 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 520 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
6 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 480 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 460 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 491 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 455 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 424 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 447 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 437 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 420 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 393 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 397 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 401 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 421 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 442 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 441 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
4 Mins 418 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
7 Mins 419 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
6 Mins 403 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 419 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
4 Mins 376 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
6 Mins 376 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
4 Mins 381 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
4 Mins 376 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
8 Mins 484 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்