பாண்டிமாதேவி - பாகம் 2

By நா.பார்த்தசாரதி 38.69k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும், ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம், வானவன்மாதேவியின் அரசை எதிர்த்து எதிரிகள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை வானவன்மாதேவி எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"senthil"

super super

"Joseph Raj"

அருமையாக உள்ளது

"Amudha E"

super story written by na. Parthasarathy good novel

"Anonymous"

interesting story

5 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
6 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 982 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 871 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 904 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 980 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 947 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 952 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 974 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
6 Mins 972 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
4 Mins 927 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
7 Mins 962 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 858 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
6 Mins 931 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 902 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 963 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
4 Mins 880 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
6 Mins 898 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
4 Mins 921 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
4 Mins 945 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
8 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்