மகுடபதி

By கல்கி 9,213 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded26 அத்தியாயங்கள்
விடுதலைப் போராட்ட காலத்தில் காந்தியத் தொண்டன் ஒருவனின் காதலும் வீரமும் கொண்ட கதையே ‘மகுடபதி’. இந்நாவல், நேர்த்தியான கல்கியின் பாணியில், எதிர்பாராத திருப்பங்களோடு பயணிக்கிறது. இளம் வயதிலேயே பெற்றோரிடமிருந்து பிரிந்து, ஏழைத்தாய் ஒருத்தியால் வளர்க்கப்பட்டு நேர்மையாய் வாழும் மகுடபதி, கள்ளுக்கடை மறியலால் கோயமுத்தூர் கள்ளுக்கடைகளின் அதிபரான கார்க்கோடக் கவுண்டருடைய விரோதத்தை சம்பாதிக்கிறான். சிங்கமேட்டு ஓடைக்கரையில் தான் கண்ட செந்திருவை, உள்ளத்தில் இருத்துகிறான். செந்திருவின் சித்தப்பனோ தன் நண்பரான கார்க்கோடக் கவுண்டருக்கு அவளை மணமுடிக்க முடிவுசெய்கிறார். மகுடபதி தன் காதலியை அடைந்தானா? தன் பெற்றோரைக் கண்டுபிடித்தானா?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"S. Jagadeesh"

Super story

"chandra kumar"

good onee

"Ravichandran29 Ranganatha"

கல்கியின் கதைகளுக்கு என்றுமே தனித்தன்மை தான்.Read more

"riya"

good great

4 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-12-2021
4 Mins 566 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 23-12-2021
5 Mins 489 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 23-12-2021
4 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-12-2021
3 Mins 377 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 23-12-2021
4 Mins 345 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 23-12-2021
5 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-12-2021
4 Mins 325 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 23-12-2021
4 Mins 294 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-12-2021
4 Mins 304 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 23-12-2021
4 Mins 299 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 23-12-2021
4 Mins 304 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 23-12-2021
4 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 23-12-2021
4 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 23-12-2021
4 Mins 267 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 23-12-2021
5 Mins 264 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-12-2021
4 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 23-12-2021
4 Mins 252 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 23-12-2021
6 Mins 274 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 23-12-2021
6 Mins 278 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 23-12-2021
6 Mins 257 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 23-12-2021
5 Mins 255 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 23-12-2021
4 Mins 253 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 23-12-2021
4 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 23-12-2021
5 Mins 270 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 23-12-2021
6 Mins 528 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்