மகுடபதி

By கல்கி 16.05k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded26 அத்தியாயங்கள்
விடுதலைப் போராட்ட காலத்தில் காந்தியத் தொண்டன் ஒருவனின் காதலும் வீரமும் கொண்ட கதையே ‘மகுடபதி’. இந்நாவல், நேர்த்தியான கல்கியின் பாணியில், எதிர்பாராத திருப்பங்களோடு பயணிக்கிறது. இளம் வயதிலேயே பெற்றோரிடமிருந்து பிரிந்து, ஏழைத்தாய் ஒருத்தியால் வளர்க்கப்பட்டு நேர்மையாய் வாழும் மகுடபதி, கள்ளுக்கடை மறியலால் கோயமுத்தூர் கள்ளுக்கடைகளின் அதிபரான கார்க்கோடக் கவுண்டருடைய விரோதத்தை சம்பாதிக்கிறான். சிங்கமேட்டு ஓடைக்கரையில் தான் கண்ட செந்திருவை, உள்ளத்தில் இருத்துகிறான். செந்திருவின் சித்தப்பனோ தன் நண்பரான கார்க்கோடக் கவுண்டருக்கு அவளை மணமுடிக்க முடிவுசெய்கிறார். மகுடபதி தன் காதலியை அடைந்தானா? தன் பெற்றோரைக் கண்டுபிடித்தானா?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"S. Jagadeesh"

Super story

"Vishaka V"

great read

"intellect"

A good read

"chandra kumar"

good onee

4 Mins 1.97k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-12-2021
4 Mins 966 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 23-12-2021
5 Mins 850 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 23-12-2021
4 Mins 694 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-12-2021
3 Mins 643 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 23-12-2021
4 Mins 598 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 23-12-2021
5 Mins 546 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-12-2021
4 Mins 563 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 23-12-2021
4 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-12-2021
4 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 23-12-2021
4 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 23-12-2021
4 Mins 542 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 23-12-2021
4 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 23-12-2021
4 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 23-12-2021
4 Mins 476 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 23-12-2021
5 Mins 460 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-12-2021
4 Mins 473 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 23-12-2021
4 Mins 455 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 23-12-2021
6 Mins 483 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 23-12-2021
6 Mins 486 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 23-12-2021
6 Mins 470 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 23-12-2021
5 Mins 461 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 23-12-2021
4 Mins 453 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 23-12-2021
4 Mins 462 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 23-12-2021
5 Mins 478 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 23-12-2021
6 Mins 956 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்