மகுடபதி

By கல்கி 16.5k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded26 அத்தியாயங்கள்
விடுதலைப் போராட்ட காலத்தில் காந்தியத் தொண்டன் ஒருவனின் காதலும் வீரமும் கொண்ட கதையே ‘மகுடபதி’. இந்நாவல், நேர்த்தியான கல்கியின் பாணியில், எதிர்பாராத திருப்பங்களோடு பயணிக்கிறது. இளம் வயதிலேயே பெற்றோரிடமிருந்து பிரிந்து, ஏழைத்தாய் ஒருத்தியால் வளர்க்கப்பட்டு நேர்மையாய் வாழும் மகுடபதி, கள்ளுக்கடை மறியலால் கோயமுத்தூர் கள்ளுக்கடைகளின் அதிபரான கார்க்கோடக் கவுண்டருடைய விரோதத்தை சம்பாதிக்கிறான். சிங்கமேட்டு ஓடைக்கரையில் தான் கண்ட செந்திருவை, உள்ளத்தில் இருத்துகிறான். செந்திருவின் சித்தப்பனோ தன் நண்பரான கார்க்கோடக் கவுண்டருக்கு அவளை மணமுடிக்க முடிவுசெய்கிறார். மகுடபதி தன் காதலியை அடைந்தானா? தன் பெற்றோரைக் கண்டுபிடித்தானா?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"S. Jagadeesh"

Super story

"Vishaka V"

great read

"intellect"

A good read

"chandra kumar"

good onee

4 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-12-2021
4 Mins 995 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 23-12-2021
5 Mins 871 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 23-12-2021
4 Mins 710 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-12-2021
3 Mins 660 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 23-12-2021
4 Mins 615 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 23-12-2021
5 Mins 563 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-12-2021
4 Mins 576 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 23-12-2021
4 Mins 539 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-12-2021
4 Mins 549 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 23-12-2021
4 Mins 529 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 23-12-2021
4 Mins 555 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 23-12-2021
4 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 23-12-2021
4 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 23-12-2021
4 Mins 491 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 23-12-2021
5 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-12-2021
4 Mins 489 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 23-12-2021
4 Mins 472 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 23-12-2021
6 Mins 502 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 23-12-2021
6 Mins 501 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 23-12-2021
6 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 23-12-2021
5 Mins 480 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 23-12-2021
4 Mins 469 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 23-12-2021
4 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 23-12-2021
5 Mins 492 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 23-12-2021
6 Mins 982 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்