பொன்னியின் செல்வன் 5 - தியாகச் சிகரம்

By கல்கி 60,416 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded91 அத்தியாயங்கள்
சோழ அரசர் சுந்தரச்சோழனின் மூத்த மகனும் பட்டத்து இளவரசனுமான ஆதித்ய கரிகாலன் சோழ அரசுக்கு ஏற்பட போகும் ஆபத்தை அறிந்து செய்தியை ஒரு ஓலை மூலமாக தன தங்கை குந்தவை பிராட்டியாரிடம் கொடுக்க தன் நண்பன் வந்தியத்தேவனிடம் அனுப்புகிறான். வந்தியத்தேவன் வரும் வழியில் எதிரிகளும் சிற்றரசர்களும் சோழ அரசில் குழப்பம் விளைவிக்க சதித்திட்டம் தீட்டப்படுவதை அறிந்து மிகுந்த சிக்கல்களுக்கிடையில் குந்தவையை சந்தித்து அவளின் நன்மதிப்பை பெறுகிறான். குந்தவை தன் தம்பி இராசராசன் இலங்கைக்கு படைநடத்தி சென்றிப்பதாகவும் அங்கு சென்று அவனிடம் செய்தியை அறிவித்து அழைத்து வருமாறும் பணிகிறாள். வந்தியத்தேவன் இலங்கை சென்று அருள்மொழியிடம் செய்தியை அறிவித்து அவரையும் கூட்டி வரும்வழியில் அருள்மொழிக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்படுகிறது. இதை தெரிவிக்க வந்தியதேவன் சோழ நாட்டிற்கு வருகிறான். இதற்கிடையில் சோழ நாட்டில் குழப்பங்கள் நடந்து ஆதித்ய கரிகாலன் மர்மமாக கொல்லப்படுகிறார். பழி வந்திய தேவன் மீது விழுகிறது. வந்தியத்தேவன் காப்பாற்றப்படுவாரா ? மற்றும் ராசராசன் அரியணை எவ்வாறு ஏறுகிறார்? என்பதை பொன்னியின் செல்வன் நாவல் தமிழின் அழகிய இலக்கிய நயத்துடன் கூறுகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"மதன்அர்ச்சுணன்"

நன்றி படிக்க எளிமையாக உள்ளதுRead more

"Saravanan Ramachandran"

sentamizin noval sigaram

"Amudha E"

vandhiyadevan peculiar character given interested to read this novel, very ...Read more

"maruthu"

not interested

8 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-07-2021
4 Mins 744 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-07-2021
7 Mins 742 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-07-2021
2 Mins 679 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-07-2021
6 Mins 734 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-07-2021
5 Mins 720 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 31-07-2021
8 Mins 751 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-07-2021
3 Mins 684 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 31-07-2021
5 Mins 686 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-07-2021
6 Mins 694 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-07-2021
10 Mins 715 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 31-07-2021
9 Mins 696 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 31-07-2021
9 Mins 685 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 31-07-2021
6 Mins 689 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 31-07-2021
4 Mins 659 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 31-07-2021
5 Mins 689 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 31-07-2021
6 Mins 690 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 31-07-2021
6 Mins 653 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-07-2021
2 Mins 664 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 31-07-2021
10 Mins 712 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-07-2021
6 Mins 664 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 31-07-2021
4 Mins 651 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 31-07-2021
5 Mins 678 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 31-07-2021
5 Mins 660 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 31-07-2021
3 Mins 629 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 31-07-2021
5 Mins 644 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 31-07-2021
6 Mins 606 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 31-07-2021
3 Mins 625 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 31-07-2021
9 Mins 640 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 31-07-2021
7 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 31-07-2021
10 Mins 752 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 31-07-2021
4 Mins 649 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 31-07-2021
5 Mins 670 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 31-07-2021
9 Mins 677 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 31-07-2021
5 Mins 624 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 31-07-2021
4 Mins 621 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 31-07-2021
10 Mins 650 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 31-07-2021
8 Mins 642 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 31-07-2021
9 Mins 671 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 31-07-2021
9 Mins 703 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 31-07-2021
9 Mins 660 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 31-07-2021
9 Mins 665 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-07-2021
6 Mins 679 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 31-07-2021
4 Mins 640 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-07-2021
6 Mins 626 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 31-07-2021
4 Mins 616 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 31-07-2021
11 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 31-07-2021
8 Mins 666 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 31-07-2021
8 Mins 629 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 31-07-2021
4 Mins 654 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 31-07-2021
9 Mins 675 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 31-07-2021
8 Mins 659 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 31-07-2021
5 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 31-07-2021
4 Mins 614 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 31-07-2021
6 Mins 628 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 31-07-2021
4 Mins 605 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 31-07-2021
5 Mins 611 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 31-07-2021
4 Mins 623 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 31-07-2021
7 Mins 616 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 31-07-2021
3 Mins 601 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 31-07-2021
5 Mins 602 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 31-07-2021
5 Mins 621 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 31-07-2021
7 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 31-07-2021
3 Mins 614 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 31-07-2021
9 Mins 656 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 31-07-2021
5 Mins 614 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 31-07-2021
4 Mins 596 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 31-07-2021
5 Mins 602 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 31-07-2021
4 Mins 604 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 31-07-2021
8 Mins 653 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 31-07-2021
9 Mins 650 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 31-07-2021
6 Mins 610 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 31-07-2021
4 Mins 603 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 31-07-2021
9 Mins 616 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 31-07-2021
10 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 31-07-2021
9 Mins 639 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 31-07-2021
10 Mins 650 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 31-07-2021
5 Mins 657 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 31-07-2021
5 Mins 589 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 31-07-2021
5 Mins 601 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 31-07-2021
5 Mins 622 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 31-07-2021
5 Mins 627 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 31-07-2021
4 Mins 603 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 31-07-2021
8 Mins 629 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 31-07-2021
5 Mins 650 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 31-07-2021
6 Mins 607 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 31-07-2021
9 Mins 660 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 31-07-2021
10 Mins 637 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 31-07-2021
11 Mins 662 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 31-07-2021
11 Mins 731 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 31-07-2021
11 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்