பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 5 - தியாகச் சிகரம்

By கல்கி 324.78k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (48 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded91 அத்தியாயங்கள்
இளவரசன் ஆதித்ய கரிகாலன் தன் சோழ அரசுக்கு ஏற்படப் போகும் ஆபத்தை அறிகிறான். அந்தச் செய்தியை ஒரு ஓலை மூலமாகத் தன் தங்கை குந்தவையிடம் கொடுக்க, தன் நண்பன் வந்தியத்தேவனை அனுப்புகிறான். வந்தியத்தேவன் வரும் வழியில் எதிரிகளும் சிற்றரசர்களும் சதித்திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். மிகுந்த சிக்கல்களுக்கிடையில் குந்தவையைச் சந்திக்கிறான். குந்தவை தன் தம்பி இராஜராஜன், இலங்கைக்குப் படைநடத்திச் சென்றிருப்பதாகவும், அவனை அழைத்து வருமாறும் பணிக்கிறாள். வந்தியத்தேவன் இலங்கை சென்று சோழ நாட்டுக்கு திரும்பி வருவதற்கு இடையில், ஆதித்ய கரிகாலன் மர்மமாகக் கொல்லப்படுகிறான். வந்தியத்தேவன் மீது பழி விழுகிறது. வந்தியத்தேவன் இந்தப் பழியிலிருந்து மீள்வாரா, ராஜராஜன் எவ்வாறு அரியணை ஏறுகிறார் என்பதை இலக்கிய நயத்துடன் விவரிக்கிறது நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
48 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Senthilkumar Sundaramoorthy"

it's very interesting

"SEENIGOPAL PATHMAGOPAL"

very very nice & interested

"Saravanan Radhakrishnan"

இன்னும் 5 பாகம் இருந்திருக்கலாம்Read more

"sasi murugesan72"

nice story

8 Mins 7.44k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-07-2021
4 Mins 4.24k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-07-2021
7 Mins 3.87k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-07-2021
2 Mins 3.53k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-07-2021
6 Mins 3.83k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-07-2021
5 Mins 3.74k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 31-07-2021
8 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-07-2021
3 Mins 3.49k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 31-07-2021
5 Mins 3.43k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-07-2021
6 Mins 3.54k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-07-2021
10 Mins 3.81k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 31-07-2021
9 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 31-07-2021
9 Mins 3.57k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 31-07-2021
6 Mins 3.6k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 31-07-2021
4 Mins 3.43k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 31-07-2021
5 Mins 3.65k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 31-07-2021
6 Mins 3.59k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 31-07-2021
6 Mins 3.39k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-07-2021
2 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 31-07-2021
10 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-07-2021
6 Mins 3.41k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 31-07-2021
4 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 31-07-2021
5 Mins 3.58k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 31-07-2021
5 Mins 3.45k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 31-07-2021
3 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 31-07-2021
5 Mins 3.21k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 31-07-2021
6 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 31-07-2021
3 Mins 3.22k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 31-07-2021
9 Mins 3.4k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 31-07-2021
7 Mins 3.53k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 31-07-2021
10 Mins 3.91k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 31-07-2021
4 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 31-07-2021
5 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 31-07-2021
9 Mins 3.61k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 31-07-2021
5 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 31-07-2021
4 Mins 3.29k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 31-07-2021
10 Mins 3.5k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 31-07-2021
8 Mins 3.45k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 31-07-2021
9 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 31-07-2021
9 Mins 3.7k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 31-07-2021
9 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 31-07-2021
9 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-07-2021
6 Mins 3.53k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 31-07-2021
4 Mins 3.2k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-07-2021
6 Mins 3.29k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 31-07-2021
4 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 31-07-2021
11 Mins 3.6k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 31-07-2021
8 Mins 3.69k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 31-07-2021
8 Mins 3.48k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 31-07-2021
4 Mins 3.48k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 31-07-2021
9 Mins 3.51k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 31-07-2021
8 Mins 3.49k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 31-07-2021
5 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 31-07-2021
4 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 31-07-2021
6 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 31-07-2021
4 Mins 3.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 31-07-2021
5 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 31-07-2021
4 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 31-07-2021
7 Mins 3.23k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 31-07-2021
3 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 31-07-2021
5 Mins 3.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 31-07-2021
5 Mins 3.31k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 31-07-2021
7 Mins 3.46k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 31-07-2021
3 Mins 3.38k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 31-07-2021
9 Mins 3.55k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 31-07-2021
5 Mins 3.22k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 31-07-2021
4 Mins 3.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 31-07-2021
5 Mins 3.22k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 31-07-2021
4 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 31-07-2021
8 Mins 3.58k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 31-07-2021
9 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 31-07-2021
6 Mins 3.27k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 31-07-2021
4 Mins 3.31k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 31-07-2021
9 Mins 3.53k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 31-07-2021
10 Mins 3.62k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 31-07-2021
9 Mins 3.47k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 31-07-2021
10 Mins 3.54k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 31-07-2021
5 Mins 3.58k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 31-07-2021
5 Mins 3.38k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 31-07-2021
5 Mins 3.43k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 31-07-2021
5 Mins 3.46k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 31-07-2021
5 Mins 3.46k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 31-07-2021
4 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 31-07-2021
8 Mins 3.44k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 31-07-2021
5 Mins 3.58k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 31-07-2021
6 Mins 3.38k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 31-07-2021
9 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 31-07-2021
10 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 31-07-2021
11 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 31-07-2021
11 Mins 4.5k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 31-07-2021
11 Mins 6.2k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்