பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 5 - தியாகச் சிகரம்

By கல்கி 1.49 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (30 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded91 அத்தியாயங்கள்
இளவரசன் ஆதித்ய கரிகாலன் தன் சோழ அரசுக்கு ஏற்படப் போகும் ஆபத்தை அறிகிறான். அந்தச் செய்தியை ஒரு ஓலை மூலமாகத் தன் தங்கை குந்தவையிடம் கொடுக்க, தன் நண்பன் வந்தியத்தேவனை அனுப்புகிறான். வந்தியத்தேவன் வரும் வழியில் எதிரிகளும் சிற்றரசர்களும் சதித்திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். மிகுந்த சிக்கல்களுக்கிடையில் குந்தவையைச் சந்திக்கிறான். குந்தவை தன் தம்பி இராஜராஜன், இலங்கைக்குப் படைநடத்திச் சென்றிருப்பதாகவும், அவனை அழைத்து வருமாறும் பணிக்கிறாள். வந்தியத்தேவன் இலங்கை சென்று சோழ நாட்டுக்கு திரும்பி வருவதற்கு இடையில், ஆதித்ய கரிகாலன் மர்மமாகக் கொல்லப்படுகிறான். வந்தியத்தேவன் மீது பழி விழுகிறது. வந்தியத்தேவன் இந்தப் பழியிலிருந்து மீள்வாரா, ராஜராஜன் எவ்வாறு அரியணை ஏறுகிறார் என்பதை இலக்கிய நயத்துடன் விவரிக்கிறது நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
30 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Senthilkumar Sundaramoorthy"

it's very interesting

"SEENIGOPAL PATHMAGOPAL"

very very nice & interested

"Saravanan Radhakrishnan"

இன்னும் 5 பாகம் இருந்திருக்கலாம்Read more

"sasi murugesan72"

nice story

8 Mins 3.27k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-07-2021
4 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-07-2021
7 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-07-2021
2 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-07-2021
6 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-07-2021
5 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 31-07-2021
8 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-07-2021
3 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 31-07-2021
5 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-07-2021
6 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-07-2021
10 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 31-07-2021
9 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 31-07-2021
9 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 31-07-2021
6 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 31-07-2021
4 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 31-07-2021
5 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 31-07-2021
6 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 31-07-2021
6 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-07-2021
2 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 31-07-2021
10 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-07-2021
6 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 31-07-2021
4 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 31-07-2021
5 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 31-07-2021
5 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 31-07-2021
3 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 31-07-2021
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 31-07-2021
6 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 31-07-2021
3 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 31-07-2021
9 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 31-07-2021
7 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 31-07-2021
10 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 31-07-2021
4 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 31-07-2021
5 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 31-07-2021
9 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 31-07-2021
5 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 31-07-2021
4 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 31-07-2021
10 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 31-07-2021
8 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 31-07-2021
9 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 31-07-2021
9 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 31-07-2021
9 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 31-07-2021
9 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-07-2021
6 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 31-07-2021
4 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-07-2021
6 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 31-07-2021
4 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 31-07-2021
11 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 31-07-2021
8 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 31-07-2021
8 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 31-07-2021
4 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 31-07-2021
9 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 31-07-2021
8 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 31-07-2021
5 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 31-07-2021
4 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 31-07-2021
6 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 31-07-2021
4 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 31-07-2021
5 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 31-07-2021
4 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 31-07-2021
7 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 31-07-2021
3 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 31-07-2021
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 31-07-2021
5 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 31-07-2021
7 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 31-07-2021
3 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 31-07-2021
9 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 31-07-2021
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 31-07-2021
4 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 31-07-2021
5 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 31-07-2021
4 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 31-07-2021
8 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 31-07-2021
9 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 31-07-2021
6 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 31-07-2021
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 31-07-2021
9 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 31-07-2021
10 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 31-07-2021
9 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 31-07-2021
10 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 31-07-2021
5 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 31-07-2021
5 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 31-07-2021
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 31-07-2021
5 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 31-07-2021
5 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 31-07-2021
4 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 31-07-2021
8 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 31-07-2021
5 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 31-07-2021
6 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 31-07-2021
9 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 31-07-2021
10 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 31-07-2021
11 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 31-07-2021
11 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 31-07-2021
11 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்