ஆடு புலி ஆட்டம்

By தேவி பாலா 573.45k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (271 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded50 அத்தியாயங்கள்
படித்த அழகான பெண் பகவதி. அவளை அடையத் துடிக்கிறான் அக்காவின் கணவன் உத்தமன். பகவதியின் வாழ்வில் அறிமுகமாகும் பிரசாந்த், பணத்தில் செழிப்பவன். தன் அண்ணியைத் தெய்வமாக நினைப்பவன். உத்தமனும் அண்ணியும் கைகோக்கிறார்கள். அண்ணியிடமிருந்து பிரசாந்தைக் காக்க நினைக்கிறாள் பகவதி. நால்வரின் வாழ்க்கை என்னவாகிறது என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
271 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VaniMohan"

very interesting story👏👌👌👌👌👌👌

"Rajalakshmi Sureshkumar"

very interesting to read

"Angel"

மிகவும் சுவாரஸ்யமான கதை. We are waiting for next next episodes. nice.Read more

""

story is very interesting.

5 Mins 21.97k படித்தவர்கள் 88 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 09-07-2021
5 Mins 15.74k படித்தவர்கள் 71 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-07-2021
4 Mins 12.78k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-07-2021
4 Mins 11.95k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-07-2021
4 Mins 11.75k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-07-2021
5 Mins 11.83k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-07-2021
4 Mins 12.72k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 19-07-2021
5 Mins 11.79k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-07-2021
5 Mins 11.19k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-07-2021
4 Mins 11.3k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-07-2021
5 Mins 11.18k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 23-07-2021
5 Mins 11.62k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 26-07-2021
5 Mins 10.7k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-07-2021
4 Mins 10.66k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 28-07-2021
5 Mins 10.69k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 29-07-2021
5 Mins 10.63k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 30-07-2021
4 Mins 11.59k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-08-2021
4 Mins 10.94k படித்தவர்கள் 65 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 03-08-2021
4 Mins 10.54k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-08-2021
5 Mins 10.42k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 05-08-2021
5 Mins 10.4k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 06-08-2021
5 Mins 11.32k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-08-2021
4 Mins 10.27k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 10-08-2021
5 Mins 10.38k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 11-08-2021
5 Mins 10.32k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-08-2021
5 Mins 10.36k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-08-2021
4 Mins 11.21k படித்தவர்கள் 61 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 16-08-2021
5 Mins 10.25k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-08-2021
4 Mins 10.05k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-08-2021
5 Mins 10.3k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-08-2021
5 Mins 10.32k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-08-2021
5 Mins 11.19k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 23-08-2021
4 Mins 10.21k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-08-2021
4 Mins 10.3k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-08-2021
4 Mins 10.42k படித்தவர்கள் 64 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 26-08-2021
5 Mins 10.53k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 27-08-2021
5 Mins 11.6k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 30-08-2021
4 Mins 10.46k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 31-08-2021
4 Mins 10.48k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-09-2021
4 Mins 10.71k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-09-2021
5 Mins 10.63k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-09-2021
5 Mins 11.52k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 06-09-2021
4 Mins 10.61k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 07-09-2021
5 Mins 10.6k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 08-09-2021
5 Mins 10.93k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 09-09-2021
5 Mins 11.27k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 10-09-2021
4 Mins 12.87k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 13-09-2021
5 Mins 12.46k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 14-09-2021
6 Mins 14.34k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 15-09-2021
5 Mins 14.92k படித்தவர்கள் 477 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்