ஆடு புலி ஆட்டம்

By தேவி பாலா 5.07 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (260 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded50 அத்தியாயங்கள்
படித்த அழகான பெண் பகவதி. அவளை அடையத் துடிக்கிறான் அக்காவின் கணவன் உத்தமன். பகவதியின் வாழ்வில் அறிமுகமாகும் பிரசாந்த், பணத்தில் செழிப்பவன். தன் அண்ணியைத் தெய்வமாக நினைப்பவன். உத்தமனும் அண்ணியும் கைகோக்கிறார்கள். அண்ணியிடமிருந்து பிரசாந்தைக் காக்க நினைக்கிறாள் பகவதி. நால்வரின் வாழ்க்கை என்னவாகிறது என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
260 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VaniMohan"

very interesting story👏👌👌👌👌👌👌

"Rajalakshmi Sureshkumar"

very interesting to read

"Angel"

மிகவும் சுவாரஸ்யமான கதை. We are waiting for next next episodes. nice.Read more

""

story is very interesting.

5 Mins 19.46k படித்தவர்கள் 84 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 09-07-2021
5 Mins 13.99k படித்தவர்கள் 71 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-07-2021
4 Mins 11.25k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-07-2021
4 Mins 10.54k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-07-2021
4 Mins 10.37k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-07-2021
5 Mins 10.45k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-07-2021
4 Mins 11.32k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 19-07-2021
5 Mins 10.43k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-07-2021
5 Mins 9.88k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-07-2021
4 Mins 9.95k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-07-2021
5 Mins 9.92k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 23-07-2021
5 Mins 10.38k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 26-07-2021
5 Mins 9.46k படித்தவர்கள் 58 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-07-2021
4 Mins 9.39k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 28-07-2021
5 Mins 9.42k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 29-07-2021
5 Mins 9.4k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 30-07-2021
4 Mins 10.33k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-08-2021
4 Mins 9.7k படித்தவர்கள் 63 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 03-08-2021
4 Mins 9.33k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-08-2021
5 Mins 9.21k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 05-08-2021
5 Mins 9.18k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 06-08-2021
5 Mins 10.09k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-08-2021
4 Mins 9.09k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 10-08-2021
5 Mins 9.17k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 11-08-2021
5 Mins 9.12k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-08-2021
5 Mins 9.16k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-08-2021
4 Mins 10.01k படித்தவர்கள் 59 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 16-08-2021
5 Mins 9.07k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-08-2021
4 Mins 8.89k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-08-2021
5 Mins 9.11k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-08-2021
5 Mins 9.14k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-08-2021
5 Mins 10.0k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 23-08-2021
4 Mins 9.0k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-08-2021
4 Mins 9.09k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-08-2021
4 Mins 9.22k படித்தவர்கள் 64 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 26-08-2021
5 Mins 9.3k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 27-08-2021
5 Mins 10.35k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 30-08-2021
4 Mins 9.25k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 31-08-2021
4 Mins 9.25k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-09-2021
4 Mins 9.45k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-09-2021
5 Mins 9.43k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-09-2021
5 Mins 10.33k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 06-09-2021
4 Mins 9.41k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 07-09-2021
5 Mins 9.4k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 08-09-2021
5 Mins 9.69k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 09-09-2021
5 Mins 9.99k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 10-09-2021
4 Mins 11.59k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 13-09-2021
5 Mins 11.14k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 14-09-2021
6 Mins 12.86k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 15-09-2021
5 Mins 12.61k படித்தவர்கள் 444 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்