ஆடு புலி ஆட்டம்

By தேவி பாலா 3.76 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (221 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded50 அத்தியாயங்கள்
படித்த அழகான பெண் பகவதி. அவளை அடைய துடிக்கிறான் அக்கா கணவன் உத்தமன். பகவதியின் வாழ்வில் அறிமுகமாகும் பிரசாந்த் பணத்தில் செழிப்பவன். தன் அண்ணியைத் தெய்வமாக நினைப்பவன். உத்தமனும் அண்ணியும் கைகோர்க்கிறார்கள். அண்ணியிடமிருந்து பிரசாந்தை காக்க நினைக்கிறாள் பகவதி. நால்வரின் வாழ்க்கை என்னவாகிறது என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
221 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VaniMohan"

very interesting story👏👌👌👌👌👌👌

"Rajalakshmi Sureshkumar"

very interesting to read

"Angel"

மிகவும் சுவாரஸ்யமான கதை. We are waiting for next next episodes. nice.Read more

"Vidhya Sridhar"

மிக அருமை பகவதியை படிக்கும் இக்கால யுவதிகள் எதையும் சாதிக்க வேண்டும்Read more

5 Mins 14.84k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 09-07-2021
5 Mins 10.79k படித்தவர்கள் 67 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-07-2021
4 Mins 8.45k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-07-2021
4 Mins 7.92k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-07-2021
4 Mins 7.65k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-07-2021
5 Mins 7.66k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-07-2021
4 Mins 8.66k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 19-07-2021
5 Mins 7.85k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-07-2021
5 Mins 7.4k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-07-2021
4 Mins 7.42k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-07-2021
5 Mins 7.44k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 23-07-2021
5 Mins 7.97k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 26-07-2021
5 Mins 7.07k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-07-2021
4 Mins 6.99k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 28-07-2021
5 Mins 7.02k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 29-07-2021
5 Mins 7.04k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 30-07-2021
4 Mins 7.94k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-08-2021
4 Mins 7.34k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 03-08-2021
4 Mins 6.98k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-08-2021
5 Mins 6.85k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 05-08-2021
5 Mins 6.81k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 06-08-2021
5 Mins 7.65k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-08-2021
4 Mins 6.72k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 10-08-2021
5 Mins 6.79k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 11-08-2021
5 Mins 6.73k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-08-2021
5 Mins 6.78k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-08-2021
4 Mins 7.66k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 16-08-2021
5 Mins 6.74k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-08-2021
4 Mins 6.61k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-08-2021
5 Mins 6.75k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-08-2021
5 Mins 6.76k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-08-2021
5 Mins 7.65k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 23-08-2021
4 Mins 6.69k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-08-2021
4 Mins 6.76k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-08-2021
4 Mins 6.8k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 26-08-2021
5 Mins 6.79k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 27-08-2021
5 Mins 7.89k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 30-08-2021
4 Mins 6.82k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 31-08-2021
4 Mins 6.8k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-09-2021
4 Mins 6.88k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-09-2021
5 Mins 7.01k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-09-2021
5 Mins 7.92k படித்தவர்கள் 65 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 06-09-2021
4 Mins 6.97k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 07-09-2021
5 Mins 6.98k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 08-09-2021
5 Mins 7.21k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 09-09-2021
5 Mins 7.37k படித்தவர்கள் 73 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 10-09-2021
4 Mins 8.92k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 13-09-2021
5 Mins 8.21k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 14-09-2021
6 Mins 8.75k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 15-09-2021
5 Mins 6.81k படித்தவர்கள் 356 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்