மேனகா – பாகம் 2

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 20,347 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
குணத்தழகும் கல்வியழகும் மேனியழகும் நடத்தையழகும் புத்திநுட்பமும் கூடியவள் மேனகா. அவளுக்கு உலக விவரம் தெரியாத வராகசாமி கணவனாகிறான். அடிப்படையில் இவன் நல்லவன் என்றாலும் அவனது சகோதரிகளின் பேச்சைக் கேட்டு ஆடும் அசடனாக இருக்கிறான். வராகசாமிக்குத் தெரியாமல் இவர்கள் மேனகாவை விற்றுவிடுகிறார்கள். வராகசாமியிடம் அவனது மாமனார் அழைத்துப் போனதாகச் சொல்கிறார்கள். மேனகாவுக்கு வேறொருவனுடன் தொடர்பு என்று இன்னொரு கதையையும் கட்டிவிடுகிறார்கள். மேனகாவை வைத்து அவரது அப்பா வேறொரு கள்ளத்தனம் செய்திருப்பதாக அவர் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் ஒரு கதை சுற்றுகிறது. ஒரு சம்பவத்தையொட்டி ஒன்றோடொன்று பின்னப்பட்டிருக்கும் இப்படியான பல சிக்கல்கள் எப்படி விடுபடுகின்றன என்பதை விறுவிறுப்பாக எடுத்துரைக்கிறது இந்நாவல். இது திரைப்படமாகவும் வந்திருக்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Lakshminarayanan c.r"

only few writers can write these of type of stories

"Vasanthi S"

super cool story. please publish this.author's other stories also.They very...Read more

"vishnu"

great reading

"Ravichandran29 Ranganatha"

மர்ம கதைகளின் முன்னோடிகளில் ஒருவர் வடுவூரார்.Read more

6 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 15-12-2021
6 Mins 768 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 15-12-2021
6 Mins 730 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 15-12-2021
6 Mins 662 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 15-12-2021
6 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-12-2021
6 Mins 611 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 15-12-2021
5 Mins 607 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 15-12-2021
7 Mins 676 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 15-12-2021
9 Mins 703 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 15-12-2021
5 Mins 646 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 15-12-2021
4 Mins 609 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 15-12-2021
5 Mins 573 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 15-12-2021
5 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-12-2021
6 Mins 564 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 15-12-2021
6 Mins 584 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 15-12-2021
7 Mins 640 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 15-12-2021
10 Mins 597 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 15-12-2021
6 Mins 559 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 15-12-2021
5 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-12-2021
6 Mins 549 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 15-12-2021
5 Mins 545 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 15-12-2021
7 Mins 540 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-12-2021
6 Mins 521 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 15-12-2021
5 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 15-12-2021
7 Mins 570 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-12-2021
6 Mins 572 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-12-2021
7 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 15-12-2021
7 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 15-12-2021
8 Mins 547 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 15-12-2021
6 Mins 548 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 15-12-2021
6 Mins 561 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-12-2021
8 Mins 576 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-12-2021
9 Mins 759 படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்