மேனகா – பாகம் 2

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 30.1k படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (18 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
குணத்தழகும் கல்வியழகும் மேனியழகும் நடத்தையழகும் புத்திநுட்பமும் கூடியவள் மேனகா. அவளுக்கு உலக விவரம் தெரியாத வராகசாமி கணவனாகிறான். அடிப்படையில் இவன் நல்லவன் என்றாலும் அவனது சகோதரிகளின் பேச்சைக் கேட்டு ஆடும் அசடனாக இருக்கிறான். வராகசாமிக்குத் தெரியாமல் இவர்கள் மேனகாவை விற்றுவிடுகிறார்கள். வராகசாமியிடம் அவனது மாமனார் அழைத்துப் போனதாகச் சொல்கிறார்கள். மேனகாவுக்கு வேறொருவனுடன் தொடர்பு என்று இன்னொரு கதையையும் கட்டிவிடுகிறார்கள். மேனகாவை வைத்து அவரது அப்பா வேறொரு கள்ளத்தனம் செய்திருப்பதாக அவர் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் ஒரு கதை சுற்றுகிறது. ஒரு சம்பவத்தையொட்டி ஒன்றோடொன்று பின்னப்பட்டிருக்கும் இப்படியான பல சிக்கல்கள் எப்படி விடுபடுகின்றன என்பதை விறுவிறுப்பாக எடுத்துரைக்கிறது இந்நாவல். இது திரைப்படமாகவும் வந்திருக்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
18 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"intellect"

A nice read

"Lakshminarayanan c.r"

only few writers can write these of type of stories

"Meena Nagarajan"

நல்லவர்களுக்கே ஏன் இத்தனை துன்பங்கள் வந்து சேர்கின்றன ?Read more

"Vasanthi S"

super cool story. please publish this.author's other stories also.They very...Read more

6 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 15-12-2021
6 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 15-12-2021
6 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 15-12-2021
6 Mins 976 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 15-12-2021
6 Mins 932 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-12-2021
6 Mins 873 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 15-12-2021
5 Mins 874 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 15-12-2021
7 Mins 960 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 15-12-2021
9 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 15-12-2021
5 Mins 955 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 15-12-2021
4 Mins 894 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 15-12-2021
5 Mins 838 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 15-12-2021
5 Mins 808 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-12-2021
6 Mins 816 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 15-12-2021
6 Mins 842 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 15-12-2021
7 Mins 935 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 15-12-2021
10 Mins 879 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 15-12-2021
6 Mins 854 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 15-12-2021
5 Mins 808 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-12-2021
6 Mins 848 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 15-12-2021
5 Mins 827 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 15-12-2021
7 Mins 814 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-12-2021
6 Mins 778 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 15-12-2021
5 Mins 758 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 15-12-2021
7 Mins 843 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-12-2021
6 Mins 830 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-12-2021
7 Mins 815 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 15-12-2021
7 Mins 820 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 15-12-2021
8 Mins 817 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 15-12-2021
6 Mins 803 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 15-12-2021
6 Mins 830 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-12-2021
8 Mins 864 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-12-2021
9 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்