கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 1

By கல்கி 86,344 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (38 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded65 அத்தியாயங்கள்
படித்தவுடன் நம்மை கரைய வைப்பவை கல்கியின் சிறுகதைகள். ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
38 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"MALAI EZHUMALA"

👍👍👍👍அருமையான படைப்பு

"Janakiraman Subramanian"

👍👍👍👍👍👍

"raja super"

மிக அருமையான கதைகள் மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கத் தூண்டும் கதைகள்Read more

"Sathiya ARUNACHALAM.S"

கல்கி ஐயாவின் எழுத்துக்கள், என்றுமே பொக்கிஷம் தான்...Read more

2 Mins 29.42k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 9.23k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 4.06k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 3.22k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 3.0k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 781 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
4 Mins 644 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
1 Mins 610 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 624 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
10 Mins 746 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 619 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
2 Mins 500 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 479 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
2 Mins 464 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
3 Mins 483 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
3 Mins 464 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
4 Mins 419 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 408 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 416 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 450 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
10 Mins 627 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 384 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 387 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 336 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 324 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
3 Mins 355 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 429 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 333 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 277 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
2 Mins 286 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
7 Mins 304 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
3 Mins 273 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
6 Mins 259 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 275 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 321 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 291 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 231 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 246 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
3 Mins 262 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
6 Mins 299 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 262 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 217 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
6 Mins 215 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
7 Mins 228 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
4 Mins 217 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 240 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
3 Mins 279 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 237 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
3 Mins 242 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
2 Mins 259 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
5 Mins 248 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
4 Mins 277 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
4 Mins 330 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
2 Mins 301 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 987 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்