கரிப்பு மணிகள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 3,812 படித்தவர்கள் | 3.8 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
மருதாம்பா, மாரி, இசக்கி மூவரும் உப்பளத்தில் நீண்ட வருடங்களாக வேலை செய்து உடல் இளைத்தவர்கள். அவர்களிடையே நடக்கும் ஊடலையும், உப்பளங்களில் கங்காணிகளால் தொழிலாளர்கள் மேல் ஏவப்படும் அவலங்களையும், அதற்கு எதிராக மக்கள் போராட தொடங்குவதையும் பற்றி உப்பு வாசத்தோடு விவரிக்கிறது இக்கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
3.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Poornima Ganesh"

very nice start. able to know about the Life of people who live in uppalam

"Nila Surya"

அருமையான கதை

"Jaimoorthy Kjm"

super story

"Lakshmi Ganapathy"

பொதிகை டி.வி.யில் நாடகமாக வந்தது. மீண்டும் ஒளிபரப்பு செய்தால் நன்றாக இருக்க...Read more

7 Mins 655 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
9 Mins 205 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
10 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
7 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
8 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 145 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
7 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 129 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 129 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 114 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
7 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 120 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 117 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
6 Mins 201 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்