கரிப்பு மணிகள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 8,212 படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
மருதாம்பா, மாரி, இசக்கி மூவரும் உப்பளத்தில் நீண்ட வருடங்களாக வேலை செய்து உடல் இளைத்தவர்கள். அவர்களிடையே நடக்கும் ஊடலையும், உப்பளங்களில் கங்காணிகளால் தொழிலாளர்கள் மேல் ஏவப்படும் அவலங்களையும், அதற்கு எதிராக மக்கள் போரடத் தொடங்குவதையும் பற்றி உப்பு வாசத்தோடு விவரிக்கிறது ‘கரிப்பு மணிகள்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Poornima Ganesh"

very nice start. able to know about the Life of people who live in uppalam

"Nila Surya"

அருமையான கதை

"Jaimoorthy Kjm"

super story

"Rajalakshmi Sureshkumar"

கண்ணீர் கதைகள்

7 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
9 Mins 483 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
10 Mins 404 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
7 Mins 348 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
8 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 324 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 321 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
7 Mins 303 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 277 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 245 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
7 Mins 264 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 254 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 248 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 246 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 244 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 268 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 244 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 258 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 249 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
6 Mins 403 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்