கரிப்பு மணிகள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 11.48k படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
மருதாம்பா, மாரி, இசக்கி மூவரும் உப்பளத்தில் நீண்ட வருடங்களாக வேலை செய்து உடல் இளைத்தவர்கள். அவர்களிடையே நடக்கும் ஊடலையும், உப்பளங்களில் கங்காணிகளால் தொழிலாளர்கள் மேல் ஏவப்படும் அவலங்களையும், அதற்கு எதிராக மக்கள் போரடத் தொடங்குவதையும் பற்றி உப்பு வாசத்தோடு விவரிக்கிறது ‘கரிப்பு மணிகள்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Poornima Ganesh"

very nice start. able to know about the Life of people who live in uppalam

"Nila Surya"

அருமையான கதை

"kousalyadevi chandrasekar"

sad story 😢

"Jaimoorthy Kjm"

super story

7 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
9 Mins 779 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
10 Mins 564 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
7 Mins 487 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
8 Mins 446 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 419 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
7 Mins 424 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 365 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 383 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 370 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 344 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
7 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 348 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 350 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 340 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 353 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 358 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 339 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 356 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 347 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 349 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
6 Mins 531 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்