கரிப்பு மணிகள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 11.81k படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
மருதாம்பா, மாரி, இசக்கி மூவரும் உப்பளத்தில் நீண்ட வருடங்களாக வேலை செய்து உடல் இளைத்தவர்கள். அவர்களிடையே நடக்கும் ஊடலையும், உப்பளங்களில் கங்காணிகளால் தொழிலாளர்கள் மேல் ஏவப்படும் அவலங்களையும், அதற்கு எதிராக மக்கள் போரடத் தொடங்குவதையும் பற்றி உப்பு வாசத்தோடு விவரிக்கிறது ‘கரிப்பு மணிகள்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Poornima Ganesh"

very nice start. able to know about the Life of people who live in uppalam

"Nila Surya"

அருமையான கதை

"kousalyadevi chandrasekar"

sad story 😢

"Jaimoorthy Kjm"

super story

7 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
9 Mins 822 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
10 Mins 580 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
7 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
8 Mins 462 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 473 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 431 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
7 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 373 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 398 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 379 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 377 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 352 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
7 Mins 377 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 358 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 350 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 368 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 348 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 364 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 357 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 357 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
6 Mins 545 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்