கரிப்பு மணிகள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 5,792 படித்தவர்கள் | 3.8 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
மருதாம்பா, மாரி, இசக்கி மூவரும் உப்பளத்தில் நீண்ட வருடங்களாக வேலை செய்து உடல் இளைத்தவர்கள். அவர்களிடையே நடக்கும் ஊடலையும், உப்பளங்களில் கங்காணிகளால் தொழிலாளர்கள் மேல் ஏவப்படும் அவலங்களையும், அதற்கு எதிராக மக்கள் போரடத் தொடங்குவதையும் பற்றி உப்பு வாசத்தோடு விவரிக்கிறது ‘கரிப்பு மணிகள்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
3.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Poornima Ganesh"

very nice start. able to know about the Life of people who live in uppalam

"Nila Surya"

அருமையான கதை

"Jaimoorthy Kjm"

super story

"Lakshmi Ganapathy"

பொதிகை டி.வி.யில் நாடகமாக வந்தது. மீண்டும் ஒளிபரப்பு செய்தால் நன்றாக இருக்க...Read more

7 Mins 966 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
9 Mins 316 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
10 Mins 272 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
7 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
8 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 228 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 227 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
7 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 200 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 199 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 170 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
7 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 175 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 201 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 179 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 183 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 199 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
6 Mins 298 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்