வேருக்கு நீர்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 1,835 படித்தவர்கள் | 3.0 out of 5 (4 ரேட்டிங்ஸ்)
Indian History Literature & Fiction Mini-SeriesEnded10 அத்தியாயங்கள்
சுதந்திரத்துக்குப் பிறகான கதை. காந்தியின் வழிகளை நாம் பின்பற்றுகிறோமா என்பதை மக்களின் வாயிலாக உணர்த்தியிருக்கும் நெடுங்கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
4 ரேட்டிங்ஸ்
3.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"சதிஸ்குமார் அ"

சிறந்த நூல்

"Azar Deen"

Sooper and very niceeee

"arun priya"

மிகவும் அருமையான சமுதாய நாவல் இது. ஆசிரியரின் அதீதமான உலகியல் அறிவு இந்த ந...Read more

"kanthi mani"

அருமையான கதை

10 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
9 Mins 67 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
6 Mins 50 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
7 Mins 56 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 42 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 46 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 55 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 53 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
7 Mins 134 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்