கோடுகளும் கோலங்களும்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 12,867 படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
கணவன் ரெங்கசாமி, பன்னிரண்டு வயது மகன் சரவணன், மகள், அம்மா, கட்டிலோடு கட்டிலாகப் படுத்திருக்கும் அப்பா... இதுதான் செவந்தியின் குடும்பம். விவசாயத்தை நம்பி வாழும் குடும்பம். படிக்காவிட்டாலும் கணக்கில் புலி செவந்தி. அவள் குடும்பமும் ஊருக்காக அவள் செய்யும் செயல்களுமே இங்கே உணர்வுபூர்வக் கதைகளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"akshitha lakshmi"

just commends paarka vanthen.

"Saravanan Radhakrishnan"

good one to read

"Asmith"

nice series

"DEVARAJ"

A LIFE (LIFETIME) STORY. AS USUAL EXCELLENT.

6 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 939 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 684 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 629 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 547 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
8 Mins 567 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
7 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 443 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 435 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 423 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 389 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 392 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 373 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
11 Mins 389 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 367 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 388 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 411 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
8 Mins 393 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 421 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 644 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்