கோடுகளும் கோலங்களும்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 17.88k படித்தவர்கள் | 3.8 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
கணவன் ரெங்கசாமி, பன்னிரண்டு வயது மகன் சரவணன், மகள், அம்மா, கட்டிலோடு கட்டிலாகப் படுத்திருக்கும் அப்பா... இதுதான் செவந்தியின் குடும்பம். விவசாயத்தை நம்பி வாழும் குடும்பம். படிக்காவிட்டாலும் கணக்கில் புலி செவந்தி. அவள் குடும்பமும் ஊருக்காக அவள் செய்யும் செயல்களுமே இங்கே உணர்வுபூர்வக் கதைகளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
3.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"akshitha lakshmi"

just commends paarka vanthen.

"Saravanan Radhakrishnan"

good one to read

"Deepa S"

வேளாண்மை, பெண் கல்வி, தன்னம்பிக்கையோடு, மரபுக்கோட்டைக் களைந்து புதிய கோலம் ...Read more

"Asmith"

nice series

6 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 950 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 880 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 762 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
8 Mins 767 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 696 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
7 Mins 636 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 632 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 611 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 569 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 602 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 564 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 552 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
11 Mins 544 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 524 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 559 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 568 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
8 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 581 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 872 படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்