கோடுகளும் கோலங்களும்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 18.19k படித்தவர்கள் | 3.8 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
கணவன் ரெங்கசாமி, பன்னிரண்டு வயது மகன் சரவணன், மகள், அம்மா, கட்டிலோடு கட்டிலாகப் படுத்திருக்கும் அப்பா... இதுதான் செவந்தியின் குடும்பம். விவசாயத்தை நம்பி வாழும் குடும்பம். படிக்காவிட்டாலும் கணக்கில் புலி செவந்தி. அவள் குடும்பமும் ஊருக்காக அவள் செய்யும் செயல்களுமே இங்கே உணர்வுபூர்வக் கதைகளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
3.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"akshitha lakshmi"

just commends paarka vanthen.

"Saravanan Radhakrishnan"

good one to read

"Deepa S"

வேளாண்மை, பெண் கல்வி, தன்னம்பிக்கையோடு, மரபுக்கோட்டைக் களைந்து புதிய கோலம் ...Read more

"Asmith"

nice series

6 Mins 2.5k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 970 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 895 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 770 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
8 Mins 782 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 707 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
7 Mins 648 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 642 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 624 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 578 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 610 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 571 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 549 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 546 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 559 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
11 Mins 557 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 533 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 567 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 577 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
8 Mins 555 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 592 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 884 படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்