கோடுகளும் கோலங்களும்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 14,777 படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
கணவன் ரெங்கசாமி, பன்னிரண்டு வயது மகன் சரவணன், மகள், அம்மா, கட்டிலோடு கட்டிலாகப் படுத்திருக்கும் அப்பா... இதுதான் செவந்தியின் குடும்பம். விவசாயத்தை நம்பி வாழும் குடும்பம். படிக்காவிட்டாலும் கணக்கில் புலி செவந்தி. அவள் குடும்பமும் ஊருக்காக அவள் செய்யும் செயல்களுமே இங்கே உணர்வுபூர்வக் கதைகளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"akshitha lakshmi"

just commends paarka vanthen.

"Saravanan Radhakrishnan"

good one to read

"Asmith"

nice series

"DEVARAJ"

A LIFE (LIFETIME) STORY. AS USUAL EXCELLENT.

6 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 792 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 733 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 637 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
8 Mins 651 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 585 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
7 Mins 530 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 514 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 498 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 466 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 459 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 452 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 449 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 450 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 436 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
11 Mins 448 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 426 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 449 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 470 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
8 Mins 453 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 479 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 720 படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்