கோடுகளும் கோலங்களும்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 16.1k படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
கணவன் ரெங்கசாமி, பன்னிரண்டு வயது மகன் சரவணன், மகள், அம்மா, கட்டிலோடு கட்டிலாகப் படுத்திருக்கும் அப்பா... இதுதான் செவந்தியின் குடும்பம். விவசாயத்தை நம்பி வாழும் குடும்பம். படிக்காவிட்டாலும் கணக்கில் புலி செவந்தி. அவள் குடும்பமும் ஊருக்காக அவள் செய்யும் செயல்களுமே இங்கே உணர்வுபூர்வக் கதைகளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"akshitha lakshmi"

just commends paarka vanthen.

"Saravanan Radhakrishnan"

good one to read

"Deepa S"

வேளாண்மை, பெண் கல்வி, தன்னம்பிக்கையோடு, மரபுக்கோட்டைக் களைந்து புதிய கோலம் ...Read more

"Asmith"

nice series

6 Mins 2.23k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 860 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 792 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 693 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
8 Mins 705 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
7 Mins 634 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
7 Mins 580 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 561 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 549 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 489 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 490 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 490 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
11 Mins 493 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 473 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 490 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
8 Mins 491 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 526 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 800 படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்