யுத்தம் மரணம் கந்தசாமி

By ரவிபிரகாஷ் 1.2 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (65 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded27 அத்தியாயங்கள்
‘ஹாசினி’க்குத் திருமணப் பேச்சு நடக்கிறது. வீட்டில் ஹாசினி குடும்பத்தார், மணமகன் ஜெயந்த் வீட்டார் ஹாசினியின் வருகைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். மதியம் 1 மணிக்குள் வருவதாகச் சொன்னவள் 3 மணி ஆகியும் வரவில்லை. கவலை சூழ்கிறது. ரோட்டில் மயங்கி விழும் ஹாசினியின் நடவடிக்கை அதற்குப் பிறகு மாறுகிறது. என்னவாகிறது குடும்பம் என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
65 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

அருமையான தொடக்கம்

"akshitha lakshmi"

அருமையாக உள்ளது

"Tamil Channel Bro"

அருமை விறுவிறுப்பு செம வேகம் எதிர்பார்ப்புRead more

"intellect"

A good read

5 Mins 7.62k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-12-2021
5 Mins 4.69k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-12-2021
6 Mins 4.6k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-12-2021
5 Mins 4.76k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2021
5 Mins 4.77k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 26-12-2021
5 Mins 5.02k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 28-12-2021
6 Mins 5.69k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-12-2021
6 Mins 5.1k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-01-2022
5 Mins 4.63k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 04-01-2022
5 Mins 4.73k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 07-01-2022
5 Mins 4.21k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 09-01-2022
5 Mins 4.21k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 11-01-2022
5 Mins 4.6k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-01-2022
5 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-01-2022
6 Mins 4.28k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 18-01-2022
5 Mins 4.38k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 21-01-2022
5 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 23-01-2022
5 Mins 3.93k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-01-2022
6 Mins 4.07k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 28-01-2022
5 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 30-01-2022
5 Mins 3.73k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-02-2022
5 Mins 4.18k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 04-02-2022
6 Mins 3.87k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 06-02-2022
6 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 08-02-2022
5 Mins 4.13k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 11-02-2022
6 Mins 3.9k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-02-2022
5 Mins 3.81k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்