யுத்தம் மரணம் கந்தசாமி

By ரவிபிரகாஷ் 50,760 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (29 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing17 அத்தியாயங்கள்
‘ஹாசினி’க்குத் திருமணப் பேச்சு நடக்கிறது. வீட்டில் ஹாசினி குடும்பத்தார், மணமகன் ஜெயந்த் வீட்டார் ஹாசினியின் வருகைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். மதியம் 1 மணிக்குள் வருவதாகச் சொன்னவள் 3 மணி ஆகியும் வரவில்லை. கவலை சூழ்கிறது. ரோட்டில் மயங்கி விழும் ஹாசினியின் நடவடிக்கை அதற்குப் பிறகு மாறுகிறது. என்னவாகிறது குடும்பம் என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
29 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

அருமையான தொடக்கம்

"akshitha lakshmi"

அருமையாக உள்ளது

"Tamil Channel Bro"

அருமை விறுவிறுப்பு செம வேகம் எதிர்பார்ப்புRead more

"Azar Deen"

Fantastic

5 Mins 4.35k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-12-2021
5 Mins 2.8k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-12-2021
6 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-12-2021
5 Mins 3.01k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2021
5 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 26-12-2021
5 Mins 3.47k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 28-12-2021
6 Mins 4.09k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-12-2021
6 Mins 3.53k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-01-2022
5 Mins 3.15k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 04-01-2022
5 Mins 3.21k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 07-01-2022
5 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 09-01-2022
5 Mins 2.75k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 11-01-2022
5 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-01-2022
5 Mins 2.56k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-01-2022
6 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 18-01-2022
5 Mins 2.34k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 21-01-2022
5 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 23-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-01-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 28-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 30-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 04-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 06-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 08-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 11-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்