விந்தன் கதைகள் பாகம் - 2

By விந்தன் 6,514 படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (8 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded46 அத்தியாயங்கள்
விதி வழியே வாழ்க்கையை எதிர்கொண்டுவரும் ஒவ்வொருவரின் சுயநிலையை அப்படியே காட்சிப்படுத்துகிறது, இந்தக் கதைத்தொகுப்பு. முதல் பாகத்திலிருந்த ரசங்களின் அத்தனை பரிமாணங்களையும் இந்த `விந்தன் கதைகள் - 2'ஆம் விளக்குவதோடு, கதையோட்டத்தையும் கருத்துடன் எடுத்துச் செல்கிறது. மானுட வாழ்வின் மங்கா காட்சிகளை, மனைதோறும் எதிரொலிக்கும் உணர்ச்சிக்கான உண்மைத் தன்மையைப் பாத்திரம்தோறும் பளிச்சிட வைத்திருக்கிறார் ஆசிரியர் விந்தன். கதையில் காட்சிகள் நகர்வதோடு, அவற்றுடன் நாமும் நகர்வதைக் கதைகளைப் படிக்கப் படிக்க நாம் உணர முடிகிறது. உணர்வுகளின் உறைகல் - விந்தன் கதைகள்!.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
8 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaimoorthy Kjm"

super story'

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Anonymous"

கதைகள் எல்லாம் மனநதிற்கு அனுபவமாய் உள்ளது படித்தவடன்...Read more

"sankar ramamurthy"

நல்லா இருக்கு

5 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-09-2021
5 Mins 653 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-09-2021
4 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-09-2021
3 Mins 356 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-09-2021
5 Mins 309 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-09-2021
6 Mins 265 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-09-2021
5 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-09-2021
8 Mins 195 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-09-2021
4 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-09-2021
5 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-09-2021
10 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-09-2021
2 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-09-2021
2 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-09-2021
3 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-09-2021
10 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-09-2021
4 Mins 108 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-09-2021
7 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-09-2021
6 Mins 92 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-09-2021
3 Mins 80 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-09-2021
2 Mins 82 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-09-2021
3 Mins 76 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-09-2021
4 Mins 75 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-09-2021
5 Mins 64 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-09-2021
3 Mins 55 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-09-2021
6 Mins 62 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-09-2021
3 Mins 64 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 02-09-2021
3 Mins 66 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-09-2021
6 Mins 63 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-09-2021
5 Mins 59 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 02-09-2021
7 Mins 58 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-09-2021
3 Mins 52 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 02-09-2021
5 Mins 50 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 02-09-2021
4 Mins 54 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 02-09-2021
5 Mins 43 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 02-09-2021
5 Mins 43 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-09-2021
4 Mins 41 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-09-2021
3 Mins 42 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 02-09-2021
3 Mins 37 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 02-09-2021
6 Mins 43 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 02-09-2021
7 Mins 45 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-09-2021
3 Mins 35 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 02-09-2021
5 Mins 41 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 02-09-2021
4 Mins 50 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 02-09-2021
5 Mins 43 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-09-2021
6 Mins 66 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-09-2021
5 Mins 92 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்