விந்தன் கதைகள் - பாகம் 2

By விந்தன் 13.89k படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded46 அத்தியாயங்கள்
விதி வழியே வாழ்க்கையை எதிர்கொண்டுவரும் ஒவ்வொருவரின் சுயநிலையை அப்படியே காட்சிப்படுத்துகிறது இந்தக் கதைத் தொகுப்பு. முதல் பாகத்தில் இருந்த ரசங்களின் அத்தனை பரிமாணங்களையும் இந்த பாகமும் கொண்டிருக்கிறது. மானுட வாழ்வின் மங்கா காட்சிகளை, மனைதோறும் எதிரொலிக்கும் உணர்ச்சிக்கான உண்மைத் தன்மையைப் பாத்திரம்தோறும் பளிச்சிட வைத்திருக்கிறார் விந்தன்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaimoorthy Kjm"

super story'

"Amudha E"

All small stories around the society, poor people emotions, rich people beh...Read more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Anonymous"

கதைகள் எல்லாம் மனநதிற்கு அனுபவமாய் உள்ளது படித்தவடன்...Read more

5 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-09-2021
5 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-09-2021
4 Mins 863 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-09-2021
3 Mins 678 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-09-2021
5 Mins 577 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-09-2021
6 Mins 493 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-09-2021
5 Mins 395 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-09-2021
8 Mins 394 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-09-2021
4 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-09-2021
5 Mins 334 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-09-2021
10 Mins 337 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-09-2021
2 Mins 297 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-09-2021
2 Mins 281 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-09-2021
3 Mins 320 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-09-2021
10 Mins 322 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-09-2021
4 Mins 281 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-09-2021
7 Mins 258 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-09-2021
6 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-09-2021
3 Mins 195 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-09-2021
2 Mins 207 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-09-2021
3 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-09-2021
4 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-09-2021
5 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-09-2021
3 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-09-2021
6 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-09-2021
3 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 02-09-2021
3 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-09-2021
6 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-09-2021
5 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 02-09-2021
7 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-09-2021
3 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 02-09-2021
5 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 02-09-2021
4 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 02-09-2021
5 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 02-09-2021
5 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-09-2021
4 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-09-2021
3 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 02-09-2021
3 Mins 108 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 02-09-2021
6 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 02-09-2021
7 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-09-2021
3 Mins 114 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 02-09-2021
5 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 02-09-2021
4 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 02-09-2021
5 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-09-2021
6 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-09-2021
5 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்