விந்தன் கதைகள் - பாகம் 2

By விந்தன் 12,146 படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded46 அத்தியாயங்கள்
விதி வழியே வாழ்க்கையை எதிர்கொண்டுவரும் ஒவ்வொருவரின் சுயநிலையை அப்படியே காட்சிப்படுத்துகிறது இந்தக் கதைத் தொகுப்பு. முதல் பாகத்தில் இருந்த ரசங்களின் அத்தனை பரிமாணங்களையும் இந்த பாகமும் கொண்டிருக்கிறது. மானுட வாழ்வின் மங்கா காட்சிகளை, மனைதோறும் எதிரொலிக்கும் உணர்ச்சிக்கான உண்மைத் தன்மையைப் பாத்திரம்தோறும் பளிச்சிட வைத்திருக்கிறார் விந்தன்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaimoorthy Kjm"

super story'

"Amudha E"

All small stories around the society, poor people emotions, rich people beh...Read more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Anonymous"

கதைகள் எல்லாம் மனநதிற்கு அனுபவமாய் உள்ளது படித்தவடன்...Read more

5 Mins 1.92k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-09-2021
5 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-09-2021
4 Mins 766 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-09-2021
3 Mins 606 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-09-2021
5 Mins 509 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-09-2021
6 Mins 433 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-09-2021
5 Mins 347 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-09-2021
8 Mins 345 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-09-2021
4 Mins 321 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-09-2021
5 Mins 292 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-09-2021
10 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-09-2021
2 Mins 255 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-09-2021
2 Mins 241 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-09-2021
3 Mins 272 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-09-2021
10 Mins 269 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-09-2021
4 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-09-2021
7 Mins 211 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-09-2021
6 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-09-2021
3 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-09-2021
2 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-09-2021
3 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-09-2021
4 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-09-2021
5 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-09-2021
3 Mins 129 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-09-2021
6 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-09-2021
3 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 02-09-2021
3 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-09-2021
6 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-09-2021
5 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 02-09-2021
7 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-09-2021
3 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 02-09-2021
5 Mins 104 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 02-09-2021
4 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 02-09-2021
5 Mins 94 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 02-09-2021
5 Mins 95 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-09-2021
4 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-09-2021
3 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 02-09-2021
3 Mins 92 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 02-09-2021
6 Mins 98 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 02-09-2021
7 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-09-2021
3 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 02-09-2021
5 Mins 105 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 02-09-2021
4 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 02-09-2021
5 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-09-2021
6 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-09-2021
5 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்