சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 4

By கல்கி 36,197 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (8 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded53 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
8 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"lic velu"

V GOOD. V GOOD

"Amudha E"

All characters are really superb, especially sivakami.

"Nijith boomi"

சிறந்த காவியம்

"Saravanan"

கல்கி அவர்களின் மிகச்சிறந்த படைப்பு இது தான் என்பேன். பொன்னியின் செல்வன் அவ...Read more

4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 802 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 724 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 719 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 683 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 681 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 699 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 727 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 707 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 661 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
3 Mins 646 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 685 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 656 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
2 Mins 660 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 685 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
7 Mins 706 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
6 Mins 696 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
5 Mins 671 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
1 Mins 665 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 724 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
6 Mins 699 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
4 Mins 642 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
2 Mins 636 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
5 Mins 632 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
3 Mins 649 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 670 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
4 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
5 Mins 695 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
7 Mins 709 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
7 Mins 782 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
7 Mins 697 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 693 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
4 Mins 659 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
5 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 617 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 617 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
5 Mins 621 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
2 Mins 604 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
4 Mins 630 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 628 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
7 Mins 676 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
7 Mins 648 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
6 Mins 638 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
6 Mins 632 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
4 Mins 636 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
6 Mins 637 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 641 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 655 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
6 Mins 677 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
6 Mins 718 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
4 Mins 711 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
2 Mins 908 படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்