சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 4

By கல்கி 41,929 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded53 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vidhya Kamalakannan"

அருமையான நாவால்

"lic velu"

V GOOD. V GOOD

"Amudha E"

All characters are really superb, especially sivakami.

"Kothandan Hari"

வார்தையில் அடங்காத சொகம்

4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 934 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 835 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 823 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 787 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 776 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 805 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 833 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 807 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 763 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
3 Mins 747 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 794 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 765 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
2 Mins 774 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 803 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
7 Mins 830 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
6 Mins 815 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
5 Mins 777 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
1 Mins 772 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 830 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
6 Mins 798 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
4 Mins 739 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
2 Mins 736 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
5 Mins 737 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
3 Mins 747 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 766 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
4 Mins 749 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
5 Mins 811 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
7 Mins 837 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
7 Mins 911 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
7 Mins 811 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 809 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
4 Mins 773 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 754 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
5 Mins 749 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 716 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 715 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
5 Mins 714 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
2 Mins 693 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
4 Mins 724 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 731 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
7 Mins 775 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
7 Mins 751 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
6 Mins 731 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
6 Mins 732 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
4 Mins 731 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
6 Mins 738 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 743 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 765 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
6 Mins 790 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
6 Mins 832 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
4 Mins 827 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
2 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்