சிவகாமியின் சபதம் பாகம் - 4

By கல்கி 25,486 படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded53 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரை காதலிப்பாள் சிவகாமி. ஒருகட்டத்தில் நாடு திரும்பும் சிவகாமி, தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிந்து மனத்தால் இறப்பாள். மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்று புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும், படிப்பவரை கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து படிக்க வைக்கும் என்பது உறுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Amudha E"

All characters are really superb, especially sivakami.

"Nijith boomi"

சிறந்த காவியம்

"Vignesh"

சிறப்பு அருமை

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

4 Mins 719 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 503 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 486 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 501 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
3 Mins 458 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 450 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
2 Mins 460 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
7 Mins 500 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
6 Mins 496 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
5 Mins 472 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
1 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
6 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
4 Mins 452 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
2 Mins 450 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
5 Mins 447 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
3 Mins 458 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
4 Mins 453 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
5 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
7 Mins 489 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
7 Mins 541 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
7 Mins 485 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
4 Mins 471 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 457 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
5 Mins 460 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 444 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 434 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
5 Mins 442 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
2 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
4 Mins 447 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 446 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
7 Mins 478 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
7 Mins 452 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
6 Mins 450 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
6 Mins 447 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
4 Mins 451 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
6 Mins 452 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 454 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 459 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
6 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
6 Mins 487 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
4 Mins 462 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
2 Mins 640 படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்