சிவகாமியின் சபதம் பாகம் - 4

By கல்கி 29,063 படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded53 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரை காதலிப்பாள் சிவகாமி. ஒருகட்டத்தில் நாடு திரும்பும் சிவகாமி, தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிந்து மனத்தால் இறப்பாள். மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்று புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும், படிப்பவரை கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து படிக்க வைக்கும் என்பது உறுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Amudha E"

All characters are really superb, especially sivakami.

"Nijith boomi"

சிறந்த காவியம்

"Sakthi sara"

நான் படித்த முதல் கல்கியின் நாவல் சிவகாமியின் சபதம்( வரலாற்றையும் எழிதில் ப...Read more

"Vignesh"

சிறப்பு அருமை

4 Mins 806 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 633 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 588 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 578 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 549 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 550 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 561 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 580 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 566 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 531 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
3 Mins 523 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 557 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 522 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
2 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 557 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
7 Mins 572 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
6 Mins 563 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
5 Mins 539 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
1 Mins 539 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 578 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
6 Mins 571 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
4 Mins 514 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
2 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
5 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
3 Mins 524 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
4 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
5 Mins 541 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
7 Mins 558 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
7 Mins 610 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
7 Mins 552 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 560 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
4 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 521 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
5 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 505 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 495 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
5 Mins 500 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
2 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
4 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
7 Mins 550 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
7 Mins 531 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
6 Mins 519 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
6 Mins 509 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
4 Mins 512 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
6 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 518 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 526 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
6 Mins 535 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
6 Mins 562 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
4 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
2 Mins 741 படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்