சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 4

By கல்கி 47,923 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded53 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vidhya Kamalakannan"

அருமையான நாவால்

"lic velu"

V GOOD. V GOOD

"Amudha E"

All characters are really superb, especially sivakami.

"Kothandan Hari"

வார்தையில் அடங்காத சொகம்

4 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 946 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 934 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 904 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 884 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 909 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 941 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 919 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 878 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
3 Mins 858 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 903 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 876 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
2 Mins 884 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 910 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
7 Mins 961 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
6 Mins 949 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
5 Mins 897 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
1 Mins 881 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 957 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
6 Mins 904 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
4 Mins 849 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
2 Mins 837 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
5 Mins 838 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
3 Mins 854 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 866 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
4 Mins 851 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
5 Mins 918 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
7 Mins 954 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
7 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
7 Mins 928 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 917 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
4 Mins 878 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 857 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
5 Mins 862 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 814 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 824 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
5 Mins 820 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
2 Mins 791 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
4 Mins 834 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 839 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
7 Mins 886 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
7 Mins 863 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
6 Mins 834 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
6 Mins 833 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
4 Mins 837 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
6 Mins 851 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 855 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 892 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
6 Mins 917 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
6 Mins 946 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
4 Mins 942 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
2 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்