மர்ம முக்கோணங்கள்

By ஸ்ரீதர் பிரியன் 70,070 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (56 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
ரகு, யாழினி, திலகவர்மன் போன்ற கதாபாத்திரங்களின் மூலமாக சோழர்களின் வரலாற்றினையும் அவர்களின் வாழ்க்கை முறையினையும் விரிவாகவும் சுவாரசியங்கள், ஆச்சரியங்கள் நிறைந்ததாகவும் படைத்துள்ளார்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
56 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Thiru"

சரித்திரப் பின்னணியில் நவீன அறிவியல் கருத்துக்களைக் கொண்டு படைக்கப்பட்டிருக...Read more

"Ramesh Ramadoss"

நன்று அருமை

"Samrish Harish"

interesting

"Selvamaharajan Ganesan"

excellent

3 Mins 7.21k படித்தவர்கள் 84 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
2 Mins 4.29k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 3.97k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
16 Mins 3.39k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
10 Mins 2.48k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.84k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
5 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
9 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
7 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
2 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
2 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
3 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
1 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
6 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
5 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
3 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
10 Mins 2.88k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்