மர்ம முக்கோணங்கள்

By ஸ்ரீதர் பிரியன் 1.37 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (74 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
ரகு, யாழினி, திலகவர்மன் போன்ற கதாபாத்திரங்களின் மூலமாக சோழர்களின் வரலாற்றினையும் அவர்களின் வாழ்க்கை முறையினையும் விரிவாகவும் சுவாரசியங்கள், ஆச்சரியங்கள் நிறைந்ததாகவும் படைத்துள்ளார்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
74 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Thiru"

சரித்திரப் பின்னணியில் நவீன அறிவியல் கருத்துக்களைக் கொண்டு படைக்கப்பட்டிருக...Read more

"Ramesh Ramadoss"

நன்று அருமை

"Anandakumar P"

Amazing 😁

"Samrish Harish"

interesting

3 Mins 13.65k படித்தவர்கள் 91 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
2 Mins 8.47k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 7.97k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
16 Mins 6.89k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 5.24k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 4.87k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
10 Mins 4.94k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 3.98k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
6 Mins 3.87k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 3.54k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 3.42k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
5 Mins 3.63k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
9 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
7 Mins 3.32k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 3.13k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
2 Mins 3.02k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 3.0k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
2 Mins 2.87k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
3 Mins 2.89k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 2.92k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 3.09k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
1 Mins 2.8k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 2.87k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 2.87k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
6 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
5 Mins 2.91k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
3 Mins 2.89k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 3.35k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
10 Mins 5.54k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்