ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம்

By வி. உஷா 1.34 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (44 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Mini-SeriesOngoing24 அத்தியாயங்கள்
அனுஷா அழகான, நேர்மையான இளம் டீச்சர். அப்பா திருமணம் பற்றி பேச ஆரம்பிக்க தன் காதல் பற்றி சொல்கிறாள். அரவிந்தன் இளம் பொறியாளன். அப்பா சம்மதித்து உடனே திருமணம் நடத்த விரும்புகிறார். தன் இருதய நோய் பற்றி அவருக்குப் பயம். அரவிந்தன் திடீர் வாய்ப்பாக அமெரிக்கா போஸ்டிங் பற்றி சொல்ல அனுஷா திகைக்கிறாள். அப்பா மறைந்து விடுகிறார். குழப்பம், அச்சம் என்று நாட்கள் நகர, அடுத்த அதிர்ச்சி. அப்பட்டமான சுயநலம் அரவிந்தன் மூலம் வெளிப்படுகிறது. தான் வளர்க்கும் மலர்க்கொடிகள் ஏன் பூப்பதில்லை என்று வேதனை அடைகிறாள். அப்போதுதான் அந்த மாயாஜாலம் நிகழ்கிறது. காலம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அந்த அற்புதம் என்ன? அதுதான் இந்த ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
44 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"D. Sathiya"

இருவரும் வாழ்க்கையில் இணைவார்கள் என்று நினைக்கிறேன்.Read more

"Anonymous"

Kavin character is very interesting

"keerthika murugan"

super story

"Manjuladeviponnusamy"

Excellent story

6 Mins 6.59k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-10-2021
6 Mins 4.69k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 22-10-2021
6 Mins 4.37k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-10-2021
6 Mins 4.55k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-10-2021
6 Mins 4.88k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-10-2021
6 Mins 5.62k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 26-10-2021
6 Mins 6.17k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-10-2021
6 Mins 6.03k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 30-10-2021
5 Mins 5.82k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-11-2021
5 Mins 5.18k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 04-11-2021
5 Mins 5.64k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-11-2021
5 Mins 6.1k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-11-2021
5 Mins 6.0k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 11-11-2021
5 Mins 6.22k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 13-11-2021
5 Mins 6.47k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 16-11-2021
5 Mins 6.0k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 18-11-2021
5 Mins 6.31k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-11-2021
4 Mins 6.58k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 23-11-2021
5 Mins 5.8k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-11-2021
5 Mins 5.87k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 27-11-2021
5 Mins 6.12k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 30-11-2021
5 Mins 5.12k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-12-2021
6 Mins 4.81k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 04-12-2021
4 Mins 3.24k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-12-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்