ஆட்டக்காவடி

By வா.மு.கோமு 117.57k படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (74 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Mini-SeriesEnded29 அத்தியாயங்கள்
நாயகியானவள் வீட்டார் பேச்சு கேட்டு வியாதியஸ்தனான காதலனைத் துறந்து, அண்ணனின் நண்பரைத் திருமணம் செய்துகொள்கிறாள். இருந்தும் கணவனோடு இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடாமல், அவள் போக்கிலேயே வாழ்கிறாள். முழு மனதோடு அவள் கணவனோடு வாழ்வது எப்போது? கணவன் அப்போது என்ன முடிவெடுக்கிறான்?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
74 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"lic velu"

super v good

"s.d.kanda subramanian"

அருமையான நாவல்

"Vasant Ravee"

கதை கிராமத்து மண் வாசனை மற்றும் அதன் பிரதிபலிக்கும் வகையில் உள்ளது.. கொஞ்சம...Read more

"karthikeyan rathinaswamy"

super writing

6 Mins 11.36k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 13-08-2021
5 Mins 5.53k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-08-2021
5 Mins 5.0k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-08-2021
5 Mins 4.45k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-08-2021
5 Mins 4.23k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-08-2021
5 Mins 4.23k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 14-08-2021
5 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 14-08-2021
5 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 14-08-2021
5 Mins 3.65k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 14-08-2021
5 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 14-08-2021
5 Mins 3.65k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-08-2021
5 Mins 3.69k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 14-08-2021
5 Mins 3.54k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-08-2021
5 Mins 3.45k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 14-08-2021
5 Mins 3.44k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 14-08-2021
6 Mins 3.43k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 14-08-2021
5 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 14-08-2021
5 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 14-08-2021
6 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 14-08-2021
5 Mins 3.22k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 14-08-2021
5 Mins 3.27k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 14-08-2021
5 Mins 3.27k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-08-2021
6 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 14-08-2021
6 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-08-2021
5 Mins 3.31k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 14-08-2021
5 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 14-08-2021
5 Mins 3.41k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 14-08-2021
5 Mins 4.03k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 14-08-2021
5 Mins 6.23k படித்தவர்கள் 67 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்