ஆட்டக்காவடி

By வா.மு.கோமு 1.07 லட்சம் படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (71 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Limited SeriesEnded29 அத்தியாயங்கள்
நாயகியானவள் வீட்டார் பேச்சு கேட்டு வியாதியஸ்தனான காதலனைத் துறந்து, அண்ணனின் நண்பரைத் திருமணம் செய்துகொள்கிறாள். இருந்தும் கணவனோடு இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடாமல், அவள் போக்கிலேயே வாழ்கிறாள். முழு மனதோடு அவள் கணவனோடு வாழ்வது எப்போது? கணவன் அப்போது என்ன முடிவெடுக்கிறான்?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
71 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"lic velu"

super v good

"s.d.kanda subramanian"

அருமையான நாவல்

"Vasant Ravee"

கதை கிராமத்து மண் வாசனை மற்றும் அதன் பிரதிபலிக்கும் வகையில் உள்ளது.. கொஞ்சம...Read more

"karthikeyan rathinaswamy"

super writing

6 Mins 10.46k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 13-08-2021
5 Mins 5.01k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-08-2021
5 Mins 4.51k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-08-2021
5 Mins 4.06k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-08-2021
5 Mins 3.83k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-08-2021
5 Mins 3.83k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 14-08-2021
5 Mins 3.7k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 14-08-2021
5 Mins 3.41k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 14-08-2021
5 Mins 3.31k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 14-08-2021
5 Mins 3.31k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 14-08-2021
5 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-08-2021
5 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 14-08-2021
5 Mins 3.2k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-08-2021
5 Mins 3.14k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 14-08-2021
5 Mins 3.14k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 14-08-2021
6 Mins 3.13k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 14-08-2021
5 Mins 3.01k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 14-08-2021
5 Mins 2.96k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 14-08-2021
6 Mins 2.89k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 14-08-2021
5 Mins 2.94k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 14-08-2021
5 Mins 2.97k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 14-08-2021
5 Mins 2.98k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-08-2021
6 Mins 2.99k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 14-08-2021
6 Mins 2.98k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-08-2021
5 Mins 3.0k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 14-08-2021
5 Mins 2.99k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 14-08-2021
5 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 14-08-2021
5 Mins 3.69k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 14-08-2021
5 Mins 5.7k படித்தவர்கள் 64 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்