ஆட்டக்காவடி

By வா.மு.கோமு 67,188 படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (62 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Mini-SeriesEnded29 அத்தியாயங்கள்
நாயகியானவள் வீட்டார் பேச்சு கேட்டு வியாதியஸ்தனான காதலனைத் துறந்து, அண்ணனின் நண்பரைத் திருமணம் செய்துகொள்கிறாள். இருந்தும் கணவனோடு இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடாமல், அவள் போக்கிலேயே வாழ்கிறாள். முழுமனதோடு அவள் கணவனோடு வாழ்வது எப்போது? கணவன் அப்போது என்ன முடிவெடுக்கிறான்?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
62 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"s.d.kanda subramanian"

அருமையான நாவல்

"Vasant Ravee"

கதை கிராமத்து மண் வாசனை மற்றும் அதன் பிரதிபலிக்கும் வகையில் உள்ளது.. கொஞ்சம...Read more

"karthikeyan rathinaswamy"

super writing

"Muhammath Riyas"

worst pulp novel.

6 Mins 6.76k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 13-08-2021
5 Mins 3.18k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-08-2021
5 Mins 2.82k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-08-2021
5 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-08-2021
5 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-08-2021
5 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 14-08-2021
5 Mins 2.36k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 14-08-2021
5 Mins 2.18k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 14-08-2021
5 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 14-08-2021
5 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 14-08-2021
5 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-08-2021
5 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 14-08-2021
5 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-08-2021
5 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 14-08-2021
5 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 14-08-2021
6 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 14-08-2021
5 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 14-08-2021
5 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 14-08-2021
6 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 14-08-2021
5 Mins 1.84k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 14-08-2021
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 14-08-2021
5 Mins 1.86k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-08-2021
6 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 14-08-2021
6 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-08-2021
5 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 14-08-2021
5 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 14-08-2021
5 Mins 1.92k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 14-08-2021
5 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 14-08-2021
5 Mins 3.34k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்