சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 2

By கல்கி 47,349 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded56 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"29 Abitha A"

✨️interesting ❤️

"Amudha E"

Episode 2very interesting, story writing superb

"R.Dinesh Sunder"

அழகு, வீரம், கலை, ஆகிய பண்புகளை அற்புதமாக சித்தரிக்கும் வரலாற்றுப் பதிகம். ...Read more

"Sangeetha vetrivel"

interesting 🔥

4 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1000 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 946 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 917 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 887 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 957 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 891 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 908 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
4 Mins 931 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 902 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 876 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
3 Mins 838 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 902 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
5 Mins 865 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
3 Mins 865 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
4 Mins 922 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
6 Mins 842 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
4 Mins 788 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
3 Mins 803 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
3 Mins 820 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
4 Mins 806 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
4 Mins 807 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 801 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 799 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
5 Mins 824 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
4 Mins 820 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
4 Mins 801 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
4 Mins 829 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
4 Mins 854 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 832 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
6 Mins 859 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 796 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
3 Mins 807 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
4 Mins 801 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 814 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
7 Mins 832 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
4 Mins 778 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
2 Mins 745 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 752 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
3 Mins 743 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
4 Mins 756 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
3 Mins 769 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
5 Mins 777 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
3 Mins 742 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
3 Mins 754 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 737 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 759 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
4 Mins 813 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
4 Mins 772 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
2 Mins 737 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
3 Mins 764 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 25-12-2020
5 Mins 780 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 25-12-2020
4 Mins 816 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 25-12-2020
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்