ஓடிப்போனவள்

By வல்லிக்கண்ணன் 24,778 படித்தவர்கள் | 3.1 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded22 அத்தியாயங்கள்
ஒரு வீடு இரு வாசல் என்பதுபோல, இந்த ஒரே புத்தகத்தில் மூன்று கதைத் தொகுப்புகள் உள்ளன: ‘ராதை சிரித்தாள்’, ‘குமாரி செல்வா’, ‘ஒரு வீட்டின் கதை’. மூன்றும் ஒன்றை ஒன்று விஞ்சி நிற்கின்றன. முதிர்கன்னியான கதை நாயகியின் உணர்வுகளை வார்த்தைகளில் உறித்துக்காட்டுகிறது, ‘ராதை சிரித்தாள்’. பெண்கள் நாடகம்-சினிமா போன்ற ஒளி ஊடகத்தின்பால் கொண்ட ஆசையின் அடுத்த படிநிலையை எடுத்துக்காட்டுகிறது ‘குமாரி செல்வா’. இருவேறு தலைமுறைகளின் வளர்ச்சியையும் நிகழ்வுகளையும் காட்சிரீதியில் விளக்கி, வார்த்தை வழியே நம்மை ஈர்க்கிறது ‘ஒரு வீட்டின் கதை’. இந்த மூன்று கதைத் தொகுப்புகளும் சமூகத்தில் நிகழ்வும் பல்வேறு நிலைகளை சாதாரண பாத்திரங்கள் மூகம் நமக்குக் கடத்துகின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
3.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Thangam Dharmaraj"

super stories❤💐💐❤

"Navaneetha Ramalingam"

not worth reading

"VAI RAJASEKAR"

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌

"G Sumathi"

பெண்களை பற்றி மிக, மிக மோசமாக சித்தரித்திருக்கப்பட்டிருக்கு... இதை படித்ததற...Read more

9 Mins 4.5k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-09-2021
11 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 08-09-2021
4 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-09-2021
10 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-09-2021
2 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-09-2021
7 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-09-2021
3 Mins 979 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 08-09-2021
3 Mins 991 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-09-2021
11 Mins 879 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-09-2021
10 Mins 721 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-09-2021
4 Mins 604 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-09-2021
4 Mins 592 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 08-09-2021
4 Mins 528 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 08-09-2021
4 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 08-09-2021
2 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 08-09-2021
2 Mins 495 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-09-2021
3 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 08-09-2021
1 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-09-2021
4 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 08-09-2021
2 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-09-2021
2 Mins 665 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 08-09-2021
1 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்